BASF
BASF
BASF

AGRA

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2023

12. 07. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 426x

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin, jejichž cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd, poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice. V rámci SDO mohou být zkoušené odrůdy ječmene, které úspěšně prošly registračním řízením v ČR, byly přihlášeny majitelem do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd a projevil o ně zájem zpracovatelský průmysl.

Proseeds

Komise pro SDO zařazuje odrůdy do třech kategorií doporučování:

  • předběžně doporučené - odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení
  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující základní kritéria pro doporučení
  • ostatní - odrůdy nesplňující některé ze základních kritérií pro doporučení

Základními kritérii pro zařazení odrůd do jednotlivých kategorií jsou u nesladovnických odrůd výnos zrna, u sladovnických odrůd sladovnická jakost, výnos předního zrna a zájem sladařského průmyslu. Dalšími kritérii je odolnost k chorobám a poléhání.

Hodnocení uvedených odrůd vychází z dat získaných v pokusech konaných v letech 2019 - 2022 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.

Podrobné informace lze získat na webových stránkách ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz) nebo v publikaci Seznam doporučených odrůd, která je každoročně vydávána v jarním období.

Víceřadé odrůdy - Doporučené

Beckenbauer CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je malé, podíl předního zrna je nízký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Camilla PO

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je malé, podíl předního zrna je nízký.

Přednosti: ranost

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko

Zástupce v ČR: PROSEV s.r.o.

KWS Higgins CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký až vysoký.

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí ječmene

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

KWS Kosmos CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až malé, podíl předního zrna je vysoký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

KWS Morris CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až malé, podíl předního zrna je středně vysoký.

Přednosti: střední odolnost až odolnost proti napadení hnědou rzivostí ječmene, střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí

Pěstitelská rizika: náchylnost k vymrznutí

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Laurin CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

LG Korok CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Zrno je středně velké až malé, podíl předního zrna je vysoký.

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Triumph CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až malé, podíl předního zrna je středně vysoký až vysoký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

lg Zoro CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Zrno je středně velké až malé, podíl předního zrna je nízký.

Přednosti: odolnost proti napadení virovou žlutou zakrslostí ječmene (BYDV)

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Picasso CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Rumcajs CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrznutí

Udržovatel: SELGEN, a.s.

SU Midnight CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je vysoký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Víceřadé odrůdy - Předběžně doporučené

Bonavira CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně až méně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký až nízký.

Přednosti: odolnost proti napadení virovou žlutou zakrslostí ječmene (BYDV)

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí

Předběžné označení odrůdy: AC14/066/12

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Julia CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Přednosti: vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování v rámci víceřadých odrůd, střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Předběžné označení odrůdy: LEU 83105

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Luise

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Předběžné označení odrůdy: LEU83212

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

RGT Mela CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou vysoké, středně až méně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký.

Přednosti: vysoký výnos předního zrna v obou variantách pěstování v rámci víceřadých odrůd, odolnost proti napadení padlím ječmene.

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrznutí

Předběžné označení odrůdy: 13 HL152D104

Udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SU Hetti CPG

Víceřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je vysoký.

Přednosti: střední odolnost až odolnost proti poléhání

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Předběžné označení odrůdy: 13HL090D105

Udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Dvouřadé odrůdy - Doporučené

KWS Ariane CPG

Dvouřadá sladovnická odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Přednosti: sladovnická jakost

odolnost proti napadení padlím ječmene

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Padura CPG

Dvouřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je velké, podíl předního zrna je vysoký.

Přednosti: odolnost proti napadení spálou ječmene

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Stalagmit (Stabil) CPA

Dvouřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je velmi velké, podíl předního zrna je velmi vysoký.

Přednosti: vysoký výnos zrna a předního zrna v obou variantách pěstování v rámci dvouřadých odrůd

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Valerie CPG

Dvouřadá odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je velké, podíl předního zrna je vysoký.

Přednosti: ranost, odolnost proti napadení spálou ječmene

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí ječmene

Udržovatel: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Suez CPG

Dvouřadá sladovnická odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až malé, podíl předního zrna je vysoký.

Přednosti: sladovnická jakost, odolnost proti napadení padlím ječmene

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrznutí

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Dvouřadé odrůdy - Předběžně doporučené

Cortina

Dvouřadá odrůda. Rostliny jsou středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Přednosti: střední odolnost až odolnost proti napadení hnědou rzivostí ječmene

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrznutí

Předběžné označení odrůdy: STRG 222/16

Udržovatel: Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG, Německo

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Dvouřadé odrůdy - Ostatní

Su Laubella CPG

Dvouřadá odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je velké, podíl předního zrna je středně vysoký.

Přednosti: vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování v rámci dvouřadých odrůd

odolnost proti vymrznutí

odolnost proti napadení padlím ječmene

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.


PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

CPA - podaná žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)


Názvy chorob:

Nové názvosloví

Staré názvosloví

Padlí ječmene

Padlí travní na listu

Komplex listových skvrnitostí

Komplex hnědých skvrnitostí

Spála ječmene

Rynchosporiová skvrnitost

Hnědá rzivost ječmene

Rez ječná

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 65x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 168x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 202x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail