BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Jak si zajistit zdravé a vitální ozimé obilniny od zasetí až do jara?

01. 07. 2023 Ing. Ondřej Klap; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 994x

Od samotného počátku vývoje má na dobrý zdravotní stav a vitalitu rostlin ozimých obilnin vliv celá řada faktorů. Velmi důležitý je „zdravý“ osevní postup s dobrými předplodinami, vhodná agrotechnika a kvalitně namořené certifikované osivo. Moření osiva je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zajistit velmi dobrý zdravotní stav, vysokou klíčivost a následný vitální růst rostlin.

Proseeds

Pro moření osiva se používá celá řada standardních mořidel, které dokážou obilniny ochránit proti důležitým patogenům napadající osivo a vzcházející rostliny. Nicméně vedle těchto klasických mořidel je v obilninách již několik let úspěšně používáno speciální fungicidní mořidlo Systiva®, které ještě navíc dokáže porosty ochránit proti chorobám pat stébel a širokému spektru listových chorob až do pozdního jara. Díky unikátním vlastnostem inovativní SDHI účinné látky Xemium® dosahuje Systiva® skutečně dlouhodobé fungicidní účinnosti s výrazným stimulačním efektem podporujícím kořenový systém a nadzemní části rostliny.

U jarních ječmenů se moření Systivou stalo součástí standardní technologie ochrany osiva, neboť se v současné době v ČR takto fungicidně ošetřuje více než polovina výměry jarních ječmenů.  V ozimých obilninách se tato technologie rovněž velmi dobře osvědčila, a to především v ozimých ječmenech a ozimé pšenici, kde každým rokem dochází k postupnému nárůstu takto ošetřených ploch.

Fungicidní mořidlo Systiva® je v podstatě nepostřikovým fungicidem aplikovaným na osivo obilnin, který porosty dlouhodobě ochrání a tím dokáže nahradit klasické listové fungicidy. Díky tomu pěstitelé obilnin šetří náklady na fungicidní ochranu, dosahují stabilních výnosů a kvality, a výrazně jim ubylo starostí, neboť se mohou na tuto technologii spolehnout. V ozimých obilninách se použití Systivy neustále rozšiřuje i z důvodu stále častěji využívaných minimalizačních technologií zpracování půdy, pěstování obilnin po obilnině či kukuřici, větší množství posklizňových zbytků na povrchu či vrchní vrstvě půdy, mírnějšího průběhu podzimu a zimy, přibývajících restrikcí v ochraně rostlin, a především díky pozitivní zkušenosti s touto technologií ochrany obilnin. V současnosti prakticky všichni dobří dodavatelé osiv mají moření Systivou ve své nabídce, případně si ji můžete pořídit od svých dodavatelů POR pro své mořící stanice.

Porost ozimé pšenice mořený Systiva + Kinto Plus (1,35 + 1,5 l/t, Třebíčsko, 16. 5. 2023)
Porost ozimé pšenice mořený Systiva + Kinto Plus (1,35 + 1,5 l/t, Třebíčsko, 16. 5. 2023)

Co pěstitelé mohou od Systivy očekávat?

Porosty mořené Systivou velmi dobře vzchází a v porovnání na kontrolu rychleji přirůstají v nadzemní i podzemní části rostlin. V suchých letech jsou porosty se Systivou silnější, mohutnější, mají vyrovnanější odnože, což je dáno podporou tvorby silnějšího kořenového systému, který zabezpečí lepší příjem živin a hospodaření s vodou. Ve vlhčích letech kromě tohoto benefitu Systiva® zajistí kompletní ochranu proti houbovým chorobám jako jsou padlí travní, braničnatky, rzi, spála ječmene, hnědá a ramuláriová skvrnitost většinou až do pozdního jara. Význam moření Systivou u ozimých ječmenů narůstá i díky tomu, že v posledních letech v důsledku spíše mírnějšího průběhu podzimu a zimy dochází k časným výskytům listových chorob v podzimním či časně jarním období, jako je hnědá a rynchosporiová skvrnitost (spála ječmene), před kterými porosty dokáže velmi dobře ochránit, aniž by se použil klasický listový fungicid. Díky tomu ušetříte jednu aplikaci fungicidu, a navíc neřešíte stále častější omezení v ochranných pásmech vod, na svazích a obytných zón. Tím nejdůležitějším benefitem je pak výrazné zvýšení výnosu a kvality výsledného produktu. Tyto tři přínosy jsou velmi podstatné, protože v souhrnu znamenají uspořený čas, náklady, vyšší výnos, a především výrazně méně starostí.

Systiva dokáže vyřešit choroby pat stébel

Vzhledem k faktu, že dochází k zákazu registrovaných účinných látek proti skupině chorob pat stébel, bude důležité volit vhodný systém ochrany již před setím. Vysoké riziko výskytu chorob pat stébel vzniká zejména při časném zásevu ozimů, vysoké teplotě půdy v době setí, volbě ranných a náchylnějších odrůd a pěstování pšenice po pšenici. Z praxe i výsledků maloparcelkových pokusů se dlouhodobě potvrzuje, že fungicidní mořidlo Systiva® vykazuje vysoký účinek i v tomto segmentu fungicidní ochrany. Díky tomu odpadá starost o volbu vhodného fungicidu pro postřik v časném termínu ošetření T1, snižuje se časová náročnost plánování polních operací v tomto termínu spojená mnohdy s nedostatkem pracovní síly a také odpadá závislost na průběhu počasí.

Tab. 1: Doporučené dávkování fungicidního mořidla Systiva® v ozimém ječmeni a ozimé pšenici včetně mořidla Kinto® Plus a Relenya®

plodina

Dávka (l/t osiva)

Systiva®

Kinto® Plus

Relenya®

Ozimý ječmen

0,75

1,5

-

Ozimá pšenice (Kinto® Plus)

1,35

1,5

1,0

Ozimá pšenice (jiné mořidlo)

1,5

+ klasické mořidlo

1,0

Doporučení pro kompletní technologii moření osiva ozimých obilnin mořidla Systiva

Fungicidní mořidlo Systiva® se vždy aplikuje společně s klasickým mořidlem z důvodu posílení účinnosti na další choroby osiva včetně plísně sněžné a také jako antirezistentní opatření. Ideálním partnerem pro Systivu je třísložkové prémiové mořidlo Kinto® Plus, díky kterému dochází k celkovému zvýšení obsahu ú.l. Xemium® oproti samotné Systivě. Pomocí vyššího obsahu Xemia je zajištěna ještě o něco delší a jistější účinnost v ozimých ječmenech a u pšenic lze v této kombinaci dokonce snížit aplikační dávku Systivy o 10 % oproti plné dávce což představuje snížení nákladů oproti plné dávce o 930 Kč/t* osiva (viz doporučené dávkování v tabulce 1). V případě technologie moření ozimé pšenice je vhodné Systivu kombinovat vedle Kinta Plus i s mořidlem Relenya®, díky kterému je zajištěna komplexní ochrana včetně sněti zakrslé. Pokud se pro moření ozimé pšenice rozhodnete použít kombinaci Systivy s jiným klasickým mořidlem, tak se vždy musí aplikovat plná dávka 1,5 l/t osiva.

* Ceníková cena Agrofert 2023

Související články

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 194x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 317x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 129x

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 124x

Nová generace řepky se skokovým nárůstem výnosu

07. 06. 2024 Ing. Adam Čáslava; Lidea Czechia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 161x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail