BASF
BASF
BASF

AGRA

Hospodářský přínos TuYV hybridů v praxi

03. 07. 2023 Bc. Pavel Stárek, Ing. Pavel Ježek, Ph.D.; Rapool CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 860x

Velmi významným pokrokem, který šlechtitelé Rapool nedávno učinili, bylo představení nové standardní odolnosti vůči viru žloutenky vodnice (TuYV). Odolnost vůči TuYV má vedle aktivní ochrany před virem TuYV pozitivní vliv také na celkovou vitalitu rostliny - vývoj kořenového systému a listové růžice.

Proseeds

Dynamický podzimní vývoj TuYV hybridů umožňuje rostlinám utilizovat více živin již v podzimním období. TuYV hybridy díky tomu efektivněji využívají investované živiny. Výsledky v uplynulém tříletém období potvrzují jejich přínos v pokusech i v praxi na běžných plochách.

Agronomické výhody TuYV hybridů:

  • vyšší vitalita mladých rostlin s vysokou dynamikou podzimního vývoje,
  • významně nižší napadení virem TuYV,
  • vysoká efektivita příjmu živin,
  • vyšší počet větví, šešulí a semen na rostlině,
  • ochrana před extrémními teplotami,
  • vyšší olejnatost semen,
  • zlepšený zdravotní stav,
  • zajištění přirozeného fyziologického dozrávání.

Vitální rostliny s dynamickým podzimním vývojem

Vyšší vitalitu je možné u některých hybridů pozorovat již při klíčení a vzcházení. TuYV hybridy Temptation, Dominator, BatisJurek neustále potvrzují vynikající sílu v počátečním vývoji rostlin, jak v rychlejší tvorbě listové růžice, tak ve vývinu kořenů. Rychlost zakořenění a nárůst kořenové hmoty je strategickým znakem šlechtění Rapool. Dynamický a rychlý vývoj rostlin tohoto typu šlechtění zajišťuje již od podzimu více základů pro tvorbu primárních větví.

Efektivní příjem dusíku

Rychlá tvorba kořene a listů zajišťuje TuYV hybridům také vyšší kompenzační schopnost. Dynamický vývoj mladých rostlin eliminuje následky poškození rostlin. Díky tomu jsou nové TuYV hybridy, např. Jurek, Batis a Manhattan, odolnější vůči nepříznivým vlivům. To pozitivně ovlivňuje vývoj rostlin v podzimním období a množství přijatých živin. Rostliny se při adaptaci změnám prostředí nadměrně energeticky nevyčerpávají a více energie využívají pro produkci výnosu. Na základě zkušeností s TuYV hybridy platí, že 1 kg dusíku přijatého na podzim má hodnotu 1,7 kg dusíku na jaře. Mezi první výsledky této šlechtitelské práce patří v praxi osvědčený hybrid Temptation.

Vyšší tvorba biomasy, vyšší ochrana před extrémy

Během vegetace je patrná geneticky podmíněná zvýšená tvorba větví druhého řádu. Větší objem fotosynteticky aktivní hmoty efektivně chrání šešule a semena středních a spodních pater před slunečním zářením a vysokými teplotami. V této jednoduché, ale účinné podstatě je kouzlo tvorby výnosu nových TuYV hybridů i při zvýšeném abiotickém stresu.

O 20 % více semen na každé rostlině

Výsledkem unikátní růstové dynamiky některých TuYV hybridů (např. Temptation) je vyšší počet nasazených šešulí na rostlině a vyšší počet semen v šešuli. Tato specifická tvorba výnosu pozitivně ovlivňuje výnosy semen a olejnatosti za každého počasí.

Graf 1: Výnosové výsledky TuYV hybridů v praxi (SPZO, sklizeň 2020–22)
Graf 1: Výnosové výsledky TuYV hybridů v praxi (SPZO, sklizeň 2020–22)

Zlepšený zdravotní stav

Rostliny TuYV hybridů Temptation, Dominator, Batis a Jurek tvoří nepřerůstající středně vysoké kompaktní porosty s vynikající odolností proti poléhání. V kombinaci se středně raným kvetením dozrávají homogenně v celém profilu plodného patra. Společně s vynikajícím zdravotním stavem - odolnostmi vůči hlízence, verticilliu, fomě a TuYV rezistencí excelují svými výnosy navzdory počasí. Na základě dosažených výsledků v pokusech a na běžných plochách v praxi Rapool TuYV hybridy v uplynulých třech letech prokázaly zvýšenou toleranci vůči abiotickým stresům. Hybrid Temptation je dnes základem každé úspěšné odrůdové skladby zemědělského podniku.

Zásadním přínosem nových hybridů Rapool je spojení vysokých výnosů se špičkovou olejnatostí a adaptabilitou různým půdně-klimatickým podmínkám. Nový výnosový potenciál má své pevné základy v rezistenci proti viru žloutenky vodnice TuYV a nové rezistenci proti fomě RlmS. Unikátní nabídku na trhu s osivem řepky ozimé představuje kombinace obou těchto rezistencí (Dominator).

Nové šlechtění přináší pěstitelům nepřehlédnutelné praktické výhody, umožňující se lépe vypořádat s novými limity při pěstování řepky. Odolnost vůči TuYV je u šlechtění Rapool standardní vlastností, jako např. odolnost fomě, verticiliu a hlízence. Nové hybridy jsou rovněž odolné vůči praskání šešulí, mají vyšší toleranci k suchu a jsou mrazuvzdorné, jako například nový Manhattan.

Typické mohutně navětvené rostliny hybridu Temptation jsou základem k dosažení dobrých výnosů i za nepříznivých klimaticko-půdních podmínek.  Porost hybridu Temptation v podniku Agromaso spol. s r.o. Dřevčice (okr. Praha-východ) ukazuje dne 28. 4. 2022 vedoucí RV Ing. Eva Vostřáková. Předseťová příprava: Horsch Terrano (28–30 cm), setí 15.-18. 8. Horsch Focus (35 cm), výsevek 0,8 VJ/ha. Naměřené průměry kořenového krčku >4,5 cm. Sklizeno 28.–29. 7. 2022 s výnosem 4,6 t/ha z výměry 115 ha.
Typické mohutně navětvené rostliny hybridu Temptation jsou základem k dosažení dobrých výnosů i za nepříznivých klimaticko-půdních podmínek.

Porost hybridu Temptation v podniku Agromaso spol. s r.o. Dřevčice (okr. Praha-východ) ukazuje dne 28. 4. 2022 vedoucí RV Ing. Eva Vostřáková. Předseťová příprava: Horsch Terrano (28–30 cm), setí 15.-18. 8. Horsch Focus (35 cm), výsevek 0,8 VJ/ha. Naměřené průměry kořenového krčku >4,5 cm. Sklizeno 28.–29. 7. 2022 s výnosem 4,6 t/ha z výměry 115 ha.

Typické mohutně navětvené rostliny hybridu Temptation jsou základem k dosažení dobrých výnosů i za nepříznivých klimaticko-půdních podmínek.

Porost hybridu Temptation v podniku Agromaso spol. s r.o. Dřevčice (okr. Praha-východ) ukazuje dne 28. 4. 2022 vedoucí RV Ing. Eva Vostřáková. Předseťová příprava: Horsch Terrano (28–30 cm), setí 15.-18. 8. Horsch Focus (35 cm), výsevek 0,8 VJ/ha. Naměřené průměry kořenového krčku >4,5 cm. Sklizeno 28.–29. 7. 2022 s výnosem 4,6 t/ha z výměry 115 ha.

Rajonizace TuYV hybridů Rapool pro zásev 2023

Hybrid TuYV

Rajonizace

Temptation

základní hybrid odrůdové skladby každého podniku

přednostně na půdy s vyšší heterogenitou

Dominator

úzké osevní postupy a lokality s vyšším tlakem chorob

těžké studené a jílovité půdy

Batis

nový rekordman, bonitní i chudé půdy

rozložení pracovních špiček, přednostně pro teplejší lokality

Manhattan novinka

nový adaptabilní hybrid i do suchých oblastí ČR
vhodný pro širokořádkové pěstování

Jurek novinka

bonitně špatné půdy, extenzita, stresované lokality

přednostně pro chladnější lokality

Duplo

přísuškové oblasti, lehké písčité a kamenité půdy

Keltor

nosný raný hybrid vyšších poloh a chladných oblastí

rozložení pracovních špiček

 

Rajonizace TuYV hybridů Rapool pro zásev 2023

Hybrid TuYV

Rajonizace

Temptation

základní hybrid odrůdové skladby každého podniku

přednostně na půdy s vyšší heterogenitou

Dominator

úzké osevní postupy a lokality s vyšším tlakem chorob

těžké studené a jílovité půdy

Batis

nový rekordman, bonitní i chudé půdy

rozložení pracovních špiček, přednostně pro teplejší lokality

Manhattan novinka

nový adaptabilní hybrid i do suchých oblastí ČR
vhodný pro širokořádkové pěstování

Jurek novinka

bonitně špatné půdy, extenzita, stresované lokality

přednostně pro chladnější lokality

Duplo

přísuškové oblasti, lehké písčité a kamenité půdy

Keltor

nosný raný hybrid vyšších poloh a chladných oblastí

rozložení pracovních špiček

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 289x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 337x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 593x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail