Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

11. 06. 2023 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 299x

Značka SOUFFLET SEEDS neznamená jenom marketingové označení osiv řepky ozimé, kukuřice a slunečnice, ale i komplexní a inovativní přístup v oblasti osiv. V naší nabídce můžete naleznout různou škálu hybridů od klasického hybridu Estelia přes hybridy s TuYV rezistencí v kombinaci s genem Rlm7, který zvyšuje odolnost proti fómové hnilobě, až po speciální Clearfield hybrid Arabesk CL či nový hybrid Kouros s vyšlechtěnou rezistencí proti nádorovitosti brukvovitých.

Proseeds

Dále v naší nabídce naleznete speciální, inovativní směs OSR Protect. Tato směs se skládá z hybridu řepky SOUFFLET SEEDS a podpůrných bobovitých, zcela vymrzajících plodin (pískavice řecké seno, jetel alexandrijský, čočka jedlá) namíchanou v jednom pytli pro jedno výsevní ústrojí. Jejímž úkolem je přilákat pozornost pěstitelů ve smyslu udržitelného a rentabilního pěstování.

Z nabídky hybridů s TuYV rezistencí nalezneme hybridy Drone, Addition a novinku Attica. Hybrid Drone je s rezistencí TuYV v kombinaci s genem Rlm7. Je vhodný pro intenzivní pěstování na příznivých pozemcích pro pěstování řepky a do širokořádkových technologií. V České republice je součástí SPZO pokusů, na Slovensku figuruje jako kontrolní odrůda celonárodních pokusů (Chemos s.r.o.). Start do vegetace je rychlý, proto lze vysévat ke konci AGT termínu. Kořenová soustava je hluboce kořenící se širokým kořenovým krčkem. Rostliny jsou na podzim přisedlé a v případě setí po AGT termínu nepotřebují podzimní morforegulaci. Přezimování bývá bezproblémové s rychlým až středně rychlým startem do vegetace. Rostliny jsou vysoké, ale velice stabilní a nepoléhají. Dozrávání je rovnoměrné.

Addition je středně raný hybrid, vyššího vzrůstu s velmi vysokým potenciálem výnosu, který prokázal v pokusech a na provozních plochách v ČR a během registrace ve Francii. Ve všech pokusech a na provozech byl porovnáván s nejvýkonnějšími a nejprodávanějšími hybridy řepky v dané lokalitě a v tomto porovnání obstál na výbornou.

Novinka Attica středně raný hybrid, který ve svém genotypu disponuje rezistencí TuYV a vylepšenou odolností proti fómové hnilobě Rlm7. Svůj vysoký potenciál výnosu potvrdil během registrace ve Francii, kde dosahoval jedny z nejvyšších výnosů. Vzrůstem se jedná o vyšší hybrid, který disponuje dobrou stabilitou a nepoléhá, má geneticky podpořenou nepukavost šešulí před sklizní. Rychlý počáteční růst umožňuje tento hybrid vysévat i v druhé půlce AGT. Je vhodný, jak do teplé, tak chladné výrobní oblasti.

Dále v našem sortimentu naleznete již lety prověřený středně raný hybrid Estelia. Tento hybrid si svoji velkou oblibu získal především svojí plasticitou k horším půdně klimatickým podmínkám a svojí vysokou odolností k přísušku. Dobrý celkový zdravotní stav, nepoléhavost, nepukavost šešulí, výborná mrazuvzdornost jsou jen některé z mnoha předností tohoto hybridu.

Pro pěstitele, kteří mají na svých polích problém s nádorovitostí kořenů brukvovitých, nabízíme v portfoliu nový hybrid Kouros, který má ve svém genotypu vyšlechtěnou rezistenci k nádorovitosti kořenů brukvovitých. Pěstitelé jistě kladně ocení vysoký výnosový potenciál, který potvrdil během registračních pokusů ve Francii, kde byl registrován jako nejvýnosnější mezi hybridy s rezistencí k nádorovitosti. Zdravotní stav je dále ještě vylepšen genem Rlm7, který zvyšuje odolnost proti fómové hnilobě.

Inovativní směs OSR Protect s pomocnými bobovitými plodinami, které maskují řepku v porostu a tím snižují její atraktivnost pro dřepčíky rodu Phyllotretadřepčíka olejkového. Tato diverzifikovaná směs mimo jiné zvyšuje konkurenceschopnost proti vzcházejícím plevelům, také podporuje tvorbu vhodné půdní struktury a představuje vhodnou variantu pro erozně ohrožené plochy. Neposledním benefitem této směsi je repelentní účinek a odpuzování již zmíněných škůdců. Další cenou výhodou této směsi bobovitých plodin je akumulace a zpřístupnění vzdušného dusíku řepce.

Tab. 1: Porovnání obsahu minerálního dusíku v půdě při různých strategiích pěstování řepky ozimé (setí srpen 2022)

Technologie pěstováníi

Obsah minerálního dusíku v půdě

N-NH4

N-NO3

Celkový N

mg/kg suš.

kg N/ha

Jihočeský kraj (vzorkováno 2. 3. 2023)

Řepka standartní technologie

4,23

9,07

13,30

53,20

OSR Protect technologie

10,60

12,78

23,38

93,52

Rozdíl

6,37

3,71

10,08

40,32

Jihomoravský kraj (vzorkováno 20. 2. 2023)

Řepka standartní technologie

2,8

1,6

4,4

17,6

OSR Protect technologie

6,2

2,3

8,5

34,0

Rozdíl

3,4

0,7

4,1

16,4

Zpřístupnění +16,4–40,32 kg N/ha = úspora aplikace cca 60–150 kg hnojiva/ha (27 % N).

Pří nákupní ceně 11 500 Kč/t jsou náklady nižší o 690–1 725 Kč/ha (cena hnojiva k 1. 2. 2023)

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5902x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail