BASF
BASF
BASF

AGRA

Selgen slaví 30 let

23. 08. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 875x

Na tradičním jarním semináři ve Stupicich představila společnost Selgen nejenom svoji historii, kdy letos slaví 30 let samostatné činnosti, ale také aktuální nabídku odrůd pro podzimní osev, včetně praktické ukázky rostlin na poli.

Limagrain

Historie a současnost

Uplynulá léta, stávající stav i pohledy do budoucna představili ředitel Selgen, a.s. Dr. Ing. Ivo Sedláček a generální ředitel Ing. František Khýn. Prvopočáteční aktivity se pojí s bouřlivou dobou, v níž končil monopol šlechtitelské firmy Oseva. Společnost Selgen se v nových podmínkách úspěšně etablovala a uspěla také v konkurenci mnoha zahraničních firem, které vstupovaly na náš trh. To se podařilo především díky velkému nasazení zaměstnanců šlechtících nové odrůdy, které si našly cestu především k domácím zemědělcům. Ti do nich následně vložili své úsilí, čímž společnosti Selgen dopomohli k rozvoji a dosažení současného rozsahu činnosti. Šlechtění nových výkonných odrůd zemědělských plodin dále pokračuje, stále větší komplikace však způsobují administrativní požadavky, které se na tuto činnost váží. Neoddiskutovatelnou změnou současné doby je rovněž vliv člověka na klima i jeho změny a do budoucna bude potřeba se více věnovat též podmínkám pěstování, které se začínají významně měnit. Hlavní pozornost je věnována omezování vlivu CO2 bez zohlednění dalších vlivů.

Tradice šlechtění zemědělských plodin této společnosti je stará více než 120 let, uvedl na úvod svého vystoupení obchodní ředitel Ing. Jan Krouský. Ihned po listopadové revoluci v roce 1989 se objevily myšlenky na osamostatnění, 1. 1. 1991 pak byla založena společnost Selgen, v té době ještě jako státní podnik. A vytvořena byla i struktura, která je organizačním základem dodnes. Podnik následně vstoupil do kuponové privatizace, situace firmy se však spíše zhoršovala, než zlepšovala. To trvalo celá 90. léta minulého století. Po roce 2000 došlo k úpadku společnosti Tchecomalt Group Prostějov, majoritního akcionáře, a následnému navýšení počtu minoritních vlastníků z řad semenářských a zemědělských podniků. Efektivitu šlechtění zvýšilo založení výzkumného centra Selton, s.r.o v Šibřině, a také vstup zahraničních šlechtitelských firem na český trh. Vytvořilo se konkurenční prostředí, které Selgen donutilo zpracovat zcela novou formu podpory základního šlechtění a zajištění činnosti obchodního týmu. Došlo k otevření nových šlechtitelských programů na dříve opomíjené plodiny a velké úsilí bylo věnováno i rozšíření aktivit v zahraničí. To vedlo následně k vybudování obchodních vztahů s mnoha společnostmi. V současné době se jedná o více něž 120 firem z celého světa, které na různé úrovni spolupracují. V praxi to znamená navýšení zahraničního obchodu více než 10× za posledních 10 let. Rozvoj společnosti umožnila také modernizace pracovišť souvisejících se šlechtěním jednotlivých plodin. Ta jsou koncipována tak, aby pokryla nejen požadavky současnosti, ale zajistila též možnosti rozvoje v dalších letech.

Politika EU a její dopady na šlechtění

Ředitel sekce EU a zahraničních vztahů Ministerstva zemědělství ČR Ing. Jiří Šír informoval o politice EU, která se ke šlechtění váže. Velká pozornost bude v následujících letech věnována ukládání uhlíku do půdy a omezování chemické ochrany, kdy množství používaných chemických přípravků by do roku 2030 mělo klesnout zhruba o polovinu. V současné době probíhá diskuze o tom, jaké dopady budou tato rozhodnutí mít. O jejich vlivu by měly informovat relevantní studie k tomuto tématu zpracovávané. V červnu se očekává také nové stanovisko EU ke změnám v genomickém šlechtění, je však stále velkou neznámou, zda bude přínosem nebo překážkou pro jeho rozšíření.

Představení odrůd

Nové i stěžejní odrůdy ozimé pšenice představil šlechtitel Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D. Ten zdůraznil, že Selgen, a. s. uvedl za dobu své existence na trh 32 odrůd ozimé pšenice. Nejpěstovanější odrůdou v ČR je JulieE. Mezi její základní vlastnosti patří vysoký a stabilní výnos ve všech výrobních oblastech a po všech předplodinách, vysoká mrazuvzdornost, dobrý zdravotní stav i stabilní potravinářská jakost. Potomkem této odrůdy je novinka AdinaA/E, která v registraci dosahovala vysokých a vyrovnaných výnosů ve všech výrobních oblastech. Je velmi raná, má dobrý zdravotní stav listu i klasu a střední mrazuvzdornost.

Kvalitní odrůdou nabídky je také SkifA, dosahující vysokých výnosů nejen v pokusech, ale i při běžném pěstování. Má odolnost poléhání, zdravý praporcový list a nízké riziko silného napadení chorob.

Super ranou odrůdou je MeganA, která vyniká dobrým zdravotním stavem a mrazuvzdorností, pozornost je ale třeba věnovat morforegulaci. Jedná se o nejranější odrůdu velmi raného sortimentu s vysokou odolností fusariím v klase.

Novou chlebovou odrůdou v nabídce je NettaB, která byla registrována v letošním roce. Výnosem excelovala především v neošetřené variantě, je tedy vhodná i do méně intenzivních oblastí.

Nenáročnou odrůdou je loňská novinka IllusionA se stabilní jakostí, snadnou agrotechnikou a neustále se rozrůstajícími množitelskými plochami. Do budoucna se stane zcela jistě velmi rozšířenou pšenicí. Je tolerantní fusariím, plastická a nevadí jí ani pozdní výsev. Podobně jako většina odrůd Selgen je vysoce odolná proti akumulaci mykotoxinů.

Novinkou letošního roku s vysokým výnosem je chlebová odrůda DynamiteB. Byla vyšlechtěna jako dihaploidní a je první odrůdou společnosti Selgen, u které se podařilo díky tomuto postupu zkrátit šlechtění o 2 roky. Raností se řadí před Bohemii, je vysoce odolná chorobám, postačuje jedno fungicidní ošetření. Pozornost je ale třeba věnovat morforegulaci.

Krmnou novinkou je odrůda MercedesC, která vyniká množstvím slámy potřebné v podnicích se živočišnou výrobou. Je velmi výnosná, má výborný zdravotní stav listů i klasu, 85% mrazuvzdornost a dobrou odolnost virózám.

Oplatková pšenice KalbexC/K poskytuje při nenáročné agrotechnice vysoký výnos, má 72% mrazuvzdornost, je raná stejně jako Bohemia a extra vhodná pro výrobu sušenek či krmné účely.

Novou přesívkovou pšenici ReflexC, tvořící nízký porost s vysokou odolností poléhání a mající vynikající odolnost fuzariózám, představila Ing. Irena Bížová. Obliba přesívek skončila v poválečném období, kdy došlo k poklesu teplot, naopak současný průběh počasí rozvoji těchto odrůd, které mají široké výsevní okno od podzimu do jara, napomáhá. Úspěšnou přesívkovou pšenicí je také RegistánaB, která se stala nejpěstovanější z tohoto sortimentu. Má velmi dobrý zdravotní stav, vyniká výnosem zrna, je odolná nízkým teplotám, rzi plevové i napadení padlím travním v klasu, středně odolná poléhání a vhodná pro velmi časné jarní nebo naopak pozdní podzimní setí. Vyznačuje se rovněž velkým zrnem.

Novou liniovou ozimou řepku Salute představila Ing. Kateřina Bělská. Vysokého výnosu 107 % oproti kontrole dosáhla ve zkoušení pro SDO v teplé oblasti, v chladné 100 %. Vyniká zdravotním stavem, především geneticky založenou odolností fomě (Rlm1). Ze 35 zkoušených odrůd SDO měla Salute nejvyšší odolnost stonkovým a kořenovým chorobám, vyjádřeným společným indexem. Tvoří nízké rostliny s vysokou odolností poléhání, semena mají vysokou olejnatost a HTS (5,2 g). V nabídce tato novinka doplní již etablovanou odrůdu Corzar, která vyniká hlavně vyrovnaností výnosu. Mezi její přednosti patří i ranost, nízký vzrůst, vysoká odolnost poléhání a vysoký obsah oleje (48,7 %). V případě obou odrůd můžeme kladně hodnotit také odolnost podzimnímu vybíhání, která snižuje potřebu podzimní regulace růstu. Rostliny mají nižší vzrůst i na jaře, kdy díky menšímu porostu není nutné aplikovat tak vysoké dávky dusíkatého hnojení na obdobný výnos jako u odrůd hybridních.

Nabídku společnosti Selgen, a. s. doplňují ozimé ječmeny, žitatritikale, ty představil Ing. Hynek Bína, obchodní zástupce pro jižní Čechy. Z ozimých ječmenů pro letošní rok doporučil odrůdy Laurin, RumcajsBrehat. Novinkou v sortimentu je hybridní ozimé žito Miranos s velmi dobrou kvalitou zrna. Mimořádně plastická odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, má vyrovnaný zdravotní stav, snáší kyselé půdy, horší půdní výživu a zařazení po obilnině jako předplodině. Díky rychlému a vyrovnanému kvetení má i nízký výskyt námele. Odrůda je vhodná rovněž na využití biomasy k výrobě plynu.

Související články

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 194x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 317x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 128x

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 124x

Nová generace řepky se skokovým nárůstem výnosu

07. 06. 2024 Ing. Adam Čáslava; Lidea Czechia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 161x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail