BASF
BASF
BASF

AGRA

Osivo a sadba

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

27. 02. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 867x

Při volbě odrůdy jarního ječmene pro sladovnické účely musí pěstitel zvážit nejen agronomické vlastnosti konkrétního ječmene, ale také prodejnost vypěstované komodity, která je zpravidla daná odrůdovou preferencí odběratele (sladovny). V případě krmného jarního ječmene je situace o mnoho jednodušší. Stačí se soustředit na výnos a dobré pěstitelské vlastnosti.

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

27. 02. 2023 Ing. František Vytiska, Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 803x

V současné době je ve Společném katalogu odrůd zapsáno kolem 370 odrůd hrachu polního. Osivo těchto odrůd může být množeno a obchodováno v rámci celé Evropské unie. V ČR je z tohoto počtu odrůd registrováno a v půdně klimatických podmínkách ČR prověřeno 28 odrůd.

Limagrain
Energen

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

Ve druhé polovině dubna 2024 prochází porosty nízkými teplotami. Některým porostům teploty okolo 8 °C spíše prospějí, jiné budou pravděpodobně poškozené nočními mrazíky. Obecně by takovýto průběh teplot nebyl k tomuto datu nijak výjimečný, ale vzhledem k vývoji porostů, které jsou o měsíc napřed, to může být problém.

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022

22. 02. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 1226x

V roce 2022 se na pokusných lokalitách Skalička, Sloveč a Straškov sledovali následující odrůdy sóji: Ambella, Adessa, Obelix, Amiata, Abaca, RGT Sphinxa, Bettina, Marquise, ES Compositor, ES Governor, ES Comandor, Adelfia, ES Attractor, Alvesta, Cantate, Mentor.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Pokusy Prograin Zia s odrůdami sóji v roce 2022

Pokusy Prograin Zia s odrůdami sóji v roce 2022

11. 02. 2023 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 1118x

Sója luštinatá je jednou z nejrychleji rostoucích plodin. Výměra sóji se neustále zvyšuje a potvrzují to data ČSÚ. Za 10 let vzrostla osevní plocha sóji z 5 742 ha až na letošní rekordní výměru 28 538 ha. Zvýšení nárůstu plochy sóji mělo několik důvodů během deseti let. Jedním z hlavních faktorů, které přispěly, byla zemědělská politika „greenning“, dále přírodní vlivy jako deštivé podzimy a omezené množství osiva jarní pšenice.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 2287x

Hodnocení odrůd uvedených v tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2019–2022 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

Nová odrůda ovsa setého, 2022

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1037x

Každoročně je do registračních zkoušek přihlášeno kolem deseti nových odrůd ovsa setého. Z tohoto počtu se nakonec registruje většinou jedna nebo dvě odrůdy. Po sklizni 2021 to byla odrůda Rambo, původem z Polska.

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1277x

Po sklizni 2021 bylo zaregistrováno devět nových sladovnických odrůd jarního ječmene. Z toho dvě odrůdy jsou doporučené pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 1774x

Výnosy máku v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností, jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 2769x

Pšenice představuje dlouhodobě nejpěstovanější plodinu na našem území. V České republice v současnosti zaujímá přes 850 tis. ha. V porovnání s minulostí se rapidně zvýšily výnosy. Část produkce se každoročně vyváží, především do okolních zemí. Množství informací především z oblasti pěstování a šlechtění pšenice zaznělo na semináři s názvem Pšenice 2022, který proběhl v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

28. 01. 2023 Ing. Zbyněk Graman; Bayer s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 1133x

Začal nový rok 2023 a většina z vás už načala loni vyrobenou siláž a začala zjišťovat, jak se povedla a jak se promítá její kvalita na toho, kdo jí používá. Je jedno za jakým účelem, je jedno jak vaše kráva vypadá, jestli je černá, červená, strakatá nebo betonová či kovová. Vždy se každý snaží, aby vyrobená siláž byla dobrá, nejlépe skvělá. To samozřejmě ovlivňuje spousta faktorů.

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

27. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Osivo a sadba Zobrazeno 1528x

Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající následky pandemie i postupující změna klimatu mají velký dopad na globální potravinové zabezpečení i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství EU v září 2022 diskutovali v Praze hlavně o tom, jak zajistit dostatečnou produkci potravin, distribuovat je do nejohroženějších zemí, a zároveň dbát na udržitelnost.

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

26. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1105x

Společnost Limagrain Česká republika, s.r.o. je dlouholetým leaderem na trhu s odrůdami jarního ječmene v České i Slovenské republice. Sladovnické odrůdy jako je Bojos, Laudis 550, Malz, LG Ester, Overture či krmný Azit a Ovation není nutné představovat. Jsou to odrůdy, které tvoří značnou část trhu a jsou opravdovými klenoty mezi odrůdami jarního ječmene.

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

24. 01. 2023 Ing. Filip Daněk a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 683x

V řeči fotbalového odvětví se dá definovat vstup do nové sezóny vždy v souvislosti s přestupovým obdobím, které se vztahuje k začátku podzimní části sezóny nebo v zimě před začátkem jarní části. Tak či tak, v tomto období je každý klub lačný přivést kvalitu do svého herního pole a posílit za účelem vidiny úspěchu.

Odrůdy hrachů prověřené praxí

Odrůdy hrachů prověřené praxí

17. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 1996x

Hrách je tradiční plodinou využívanou k potravinářským, krmným i pícninářským účelům. Podle Situační a výhledové zprávy MZe za rok 2021 bylo hrachem na zrno oseto přes 38 500 ha a další významná část výměry hrachu spadá do kategorie „jednoleté luskoviny na zeleno“ (22 000 ha), kde hrách tvoří převážnou část. Kromě poutání vzdušného dusíku hrách významně zlepšuje půdní strukturu a celkovou úrodnost půdy.

Zacíleno na sladovnický ječmen

Zacíleno na sladovnický ječmen

10. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1355x

Především na odrůdy sladovnického ječmene a jejich využití v pivovarech a sladovnách byl zaměřen seminář společnosti Limagrain uspořádaný ve Větrném Jeníkově v polovině listopadu loňského roku. Představeny byly nejen ověřené odrůdy, ale také novinky a to jak pro sladovnické, tak i krmné využití.

Novinky u Soufflet Agro

Novinky u Soufflet Agro

04. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1485x

Po dvou letech společnost Soufflet Agro opět uspořádala seminář ve středočeských Liblicích, v krásném zámku, který je konferenčním centrem Akademie věd ČR. Podrobně byla představena situace na trhu se sladovnickým ječmenem a nová pěstitelská doporučení pro hlavní polní plodiny. Pozornost byla také věnována dotacím a novinkám ve společné zemědělské politice.

Kukuřice a cukrovka na polním dnu ve Slovči

Kukuřice a cukrovka na polním dnu ve Slovči

30. 12. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 1983x

Odrůdové pokusy si mohli prohlédnout účastníci 29. polního dne, který uspořádala firma VP Agro, spol. s r. o. společně s cukrovary Tereos TTD, a.s. a hostitelským podnikem Zemědělskou společností Sloveč. V odrůdových pokusech s kukuřicí se porovnávaly přes tři desítky kukuřičných hybridů s množstvím novinek. Pokusy s cukrovkou se kromě odrůd mimo jiné zaměřovaly na různé možnosti ošetřování a hnojení porostů i na nové technologie pěstování.

Sója edamame odolná vůči škůdcům a chorobám

Sója edamame odolná vůči škůdcům a chorobám

28. 12. 2022 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 1388x

Podle vědců Agricultural Research Service (ARS) a University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) je nyní k dispozici sedm nových genetických zdrojů sóji edamame pro použití při šlechtění komerčních odrůd, které budou odolné hmyzu a chorobám.

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

27. 12. 2022 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 1403x

Kukuřice pro produkci suchého zrna je jednou z hlavních plodin v teplejších oblastech ČR. Oteplování klimatu má za následek rozšiřování ploch kukuřice pěstované pro produkci zrna. Napomáhají tomu i nové směry šlechtění. Firma Pioneer jak první začala šlechtit hybridy kukuřice tolerantní vůči suchu. Tyto elitní hybridy jsou zařazené do kategorie tzv. Optimum® AQUAmax®.

Nové hybridy kukuřice KWS pro rok 2023

Nové hybridy kukuřice KWS pro rok 2023

18. 12. 2022 Ing. Josef Maňásek, Ph.D.; KWS OSIVA s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1105x

Pro pěstitele kukuřice jsme, tak jako každý rok, připravili nové hybridy pro zásev v roce 2023. Jedná se o čtyři materiály, přičemž dva jsou pro silážní využití a dva na zrno.

Do nové kukuřičné sezóny 2023 silnější

Do nové kukuřičné sezóny 2023 silnější

17. 12. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1361x

Společnost VP AGRO, která exkluzivně zastupuje šlechtitelkou společnost RAGT, přináší pro novou pěstitelskou sezónu kukuřice tradičně širokou a ucelenou řadu silážních a zrnových hybridů. RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě a jejímu intenzivnímu šlechtění se věnuje 60 let, během kterých přinesla na trh stovky hybridů.

Nově registrované hybridy kukuřice, 2022

Nově registrované hybridy kukuřice, 2022

17. 12. 2022 Ing. Marek Povolný; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1376x

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce v roce 2022 v ČR nově registrováno celkem 46 hybridů kukuřice z toho 25 hybridů na siláž a 21 hybridů na zrno. Aktuálně je v ČR zaregistrováno celkem 345 hybridů kukuřice 15 udržovatelů.

Žhavé novinky v portfoliu kukuřice Syngenta

Žhavé novinky v portfoliu kukuřice Syngenta

11. 12. 2022 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1176x

Letošní sezona nám přinese mnoho zajímavých novinek v nabídce silážních hybridů, a to nejen samotných odrůd kukuřice, ale také úplně nový koncept MaxiMaize. Pojďme si představit naše novinky, ale také stávající hybridy, které velmi významně rostou v oblibě mezi pěstiteli, především u nové generace genetiky PowercellTM.

Ekonomika na vašich polích pod značkou Dekalb

Ekonomika na vašich polích pod značkou Dekalb

10. 12. 2022 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1296x

Zrnová kukuřice se v České republice aktuálně pěstuje na zhruba 100 tis. ha a její plocha meziročně stále narůstá. Kromě vysokých výnosů je ale čím dál aktuálnější téma sklizňové vlhkosti zrna a následné náklady pro jeho dosoušení. Tyto faktory je třeba zohlednit výběrem nejvhodnějšího hybridu pro danou lokalitu.

Kukuřice a slunečnice Syngenta ve Žlunicích

Kukuřice a slunečnice Syngenta ve Žlunicích

08. 12. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1100x

Ve Žlunicích u Jičína společnost Syngenta tradičně pořádá podzimní představení hybridů slunečnice a kukuřice. Také v tomto roce se zájemci mohli seznámit s portfoliem vhodných materiálů do těchto podmínek včetně novinek připravených na příští sezonu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail