BASF
BASF
BASF

AGRA

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

12. 06. 2023 Ing. Roman Brtnický; Pioneer-Hibred Osivo a sadba Zobrazeno 291x

Kvetení ozimé řepky je období, kdy se začíná reálně rozhodovat o skutečné výši budoucího výnosu. Především výskyt houbových chorob jako je hlízenka, mohou svým rozsahem a intenzitou napadení způsobit předčasné dozrávání, a tím významné ztráty na výnose.

Proseeds

Z průběhu letošního května je patrné, že tento ročník bude z pohledu houbových chorob, pro řepku olejku mnohem rizikovější v porovnání s rokem předešlým. Nadbytek srážek, a tím vysoká vlhkost v porostech, budou s nástupem vyšších teplot znamenat optimální podmínky pro napadení řepky hlízenkou. Mimořádně důležitá bude volba fungicidního přípravku a správný termín aplikace. Dost možná, v závislosti na délce kvetení, rozmanitosti srážek a teplot budeme postavení před rozhodnutí, jak vyřešit druhé fungicidní ošetření proti hlízence.

Kvalitativně výšší stupeň ochrany proti hlízence budou mít pěstitelé, kteří na svých polích již letos pěstují loňskou novinku, hybridní odrůdu PT303 s geneticky podmíněnou, tedy vyšší odolností, vůči napadení hlízenkou. PT303 s Protector® Sclerotinia je z nové řady šlechtění NexGen od společnosti Pioneer Hi-Bred. Do NexGen Pioneer šlechtění patří inovativní odrůdy s genovým systémem Biocontrol - geneticky podmíněnou, vyšší odolností vůči hlízence a dalším houbovým chorobám. Takovéto nové odrůdy mají významně zlepšený celkový zdravotní stav, lépe vegetují a dosahují více produktivních jedinců při sklizni, čímž kvantitativně stabilizují výnos. Hybrid PT303, uvedený na trh v ČR v roce 2022, patří k takovýmto inovativním odrůdám. Od šlechtitelů je vybaven Protector® Sclerotinia genem, který zachytí nástup infekce v kritickém období kvetení řepky, zlepšuje celkový zdravotní stav rostlin a po odkvětu udržuje v porostu vegetační podmínky pro dosažení maximálního výnosu.

Tyto nové genové vlastnosti PT303 pomohou pěstitelům významně zvýšit účinek chemické ochrany během několikatýdenního období kvetení, kdy je řepka pod tlakem infekce hlízenky. A dokonce nabízí i něco navíc. Je to především délka genové ochrany proti napadení hlízenkou, která je neomezená, a tudíž chrání rostlinu po celé období kvetení, kdy k sekundární nákaze dochází. Ochrana proti hlízence se tímto stává mnohem flexibilnější. Případné zpoždění při ošetření fungicidem nemusí mít tak fatální následky v podobě zvýšené intenzity a rozsahu napadení hlízenkou, tak jak tomu bývalo dříve.

Tato vlastnost bude velmi výrazným pomocníkem v práci agronoma obzvláště v letošním roce, kdy mohou nastat případy silného zamokření pozemků a s tím spojené komplikace aplikovat fungicidy ve správném termínu. Rovněž lze spekulovat, že při nadbytku půdní vláhy a nižších teplotách se kvetení značně protáhne, čímž se zvětší okno pro potenciální infekci hlízenky a s délkou kvetení se může také snižovat účinek časně aplikovaných fungicidů. I v tomto případě by měla pomoci PT303 se svoji neomezenou genovou odolností vůči hlízence. Rovněž musíme zmínit, že PT303 dokáže svojí odolností eliminovat rozdíly v nástupu infekce v závislosti na nerovnoměrném začátku kvetení v rámci jednoho pozemku. To je způsobené orientací, reliéfem a odlišnou půdní kvalitou pozemku a může mít za následek velmi rozdílný zdravotní stav porostu před sklizní.

Hybrid PT303 Protector® Sclerotinia je nový fenomém v ochraně proti hlízence. Má celkově zlepšený zdravotní stav během vegetace, tak i v období dozrávání. Ke sklizni dozrává více produktivních jedinců, což kvantitativně stabilizuje výnos.

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 67x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 168x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 205x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail