BASF
BASF
BASF

AGRA

Nové řepky a obilniny představeny ve Stříteži

29. 06. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 282x

Během tradiční akce uspořádané společnostmi Saaten Union CZ a Rapool CZ v polovině dubna ve Stříteži na Vysočině bylo představeno široké spektrum odrůd včetně zajímavých novinek, kterými jsou ozimé řepky Manhattan a Jurek, ozimé pšenice SU TarrocaB, PallasA a hybrid SU HycardiB, ozimý ječmen SU Midnight a v neposlední řadě také nové hybridní žito SU Arvid.

Proseeds

Současnou situaci na trhu zhodnotil Ing. Marian Špunar, jednatel společností Saaten Union CZ a Rapool CZ. Mateřskou společnost Saaten Union GmbH tvoří 7 významných šlechtitelů s více jak stoletou tradicí. Díky decentralizované struktuře a znalosti místních trhů dochází k dynamickému rozvoji šlechtitelské i obchodní činnosti. Saaten Union by v ČR do budoucna ráda směřovala své úsilí k udržení přední pozice ve šlechtění ozimé pšenice a ozimé řepky a na trh uvedla nové generace hybridů pšenice a ječmene. Snahou je udržet stabilní podíl na trhu, který činí v ozimých obilninách v posledních letech cca 25 %, odhad za rok 2022 je 26 %, a v ozimé řepce se odhaduje 31 % za rok 2022. Díky úspěšné šlechtitelské práci a další podpoře poskytované pěstitelům jsou Saaten Union a Rapool významnými dodavateli osiva s čelním postavením na trhu.

Nabídka řepky a šlechtění

Výnosové jistoty a 5–15% navýšení výnosu bylo u nových hybridů řepky dosaženo začleněním genu odolnosti TuYV (virové žloutence vodnice) do genomu rostlin. Nabídka osiva řepky bude letos zjednodušena dodáváním 100 VJ hybridu Temptation v Big-bag vacích, což umožní zvýhodnit nabídku a usnadnit distribuci. Aktuální informace naleznou zájemci přímo v mobilní aplikaci společnosti, kde je také seznam připravených polních dnů.

Zavedené hybridy řepky Temptation, DominatorBatis představil Bc. Pavel Stárek. Výkonost v pokusech SPZO prokázal hybrid Temptation, který se v letech 2019–21 umístil 13× na 1. místě. Prokazuje tím nejen stabilně vysoké výnosy, ale i dobrý zdravotní stav. Stal se i velmi úspěšným v praxi, kde je pěstován na více než 29 tis. ha.

Rapool hybridy se vyznačují geneticky zakódovanými vlastnosti jako je vyšší vitalita podzimního růstu rostlin a kořenů, vysoká kompenzační schopnost, efektivní využití dusíku, tvorba vysokého počtu větví a šešulí, ve kterých jsou semena s vysokou olejnatostí a odolnost TuYV. V praxi se Rapool hybridy prezentují navýšením výnosu o 0,1 t/ha oproti ostatním hybridům s odolností vůči TuYV.

Do úzkých osevních sledů je vhodný hybrid Dominátor s odolností TuYV i fomě, nižšími rostlinami odolnými polehání a vysokou olejnatostí. Svou výnosnost potvrzuje v pokusech SPZO i u jednotlivých pěstitelů. Uvedených výsledků dosahuje také na horších pozemcích a okrajových lokalitách.

Špičkovou olejnatost nabízí hybrid Batis s efektivním využíváním dusíku, díky čemuž dosahuje vysokých výnosů i na chudších půdách a stresových lokalitách.

Novinky Manhattan a Jurek

Nové hybridy ManhattanJurek představila Jeanne Geissler, produktová manažerka Rapool GmbH, která uvedla, že během šlechtění řepky měla společnost několik milníků. Šlechtění na kvalitu oleje započalo již v roce 1986 a po téměř 20 letech vznikl první hybrid s vysokým obsahem kyseliny olejové a nízkým obsahem kyseliny linolenové. V roce 2011 se přidal hybrid Eraton, který měl jako první vysoký obsah kyseliny erukové. Následně věnovali šlechtitelé pozornost chorobám a na trh byly postupně uváděny další odrůdy s rezistencí plasmodiophoře, fomě, verticiliu nebo TuYV a také s odolností pukání šešulí. Všechny tyto vlastnosti v sobě sdružuje letošní novinka Manhattan, spojující jak velmi dobrý zdravotní stav, tak i odolnost polehání a přísuškům. Díky nim je vhodná i pro nové technologie pěstování včetně strip-tillu nebo no-tillu. Při pěstování v širokořádkových technologiích zakrývají rostliny rychle povrch půdy a vytvářejí robustní jedince s velkým množstvím nadzemní i podzemní biomasy. Díky mohutnému kořenovému sytému odolává Manhattan případným přísuškům během vegetace a vysokou výkonnost potvrdil nejen u nás, v Polsku či Dánsku, ale i v suchých oblastech Maďarska.

Druhou novinku je hybrid Jurek, spojující rezistenci TuYV a fomě. Díky rychlému podzimnímu růstu vyrovnává handicap pozdního setí, a i při nízkém hnojení dusíkem dosahuje velmi vysokých výnosů. V pokusech bylo prokázáno snížení potřeby až o 6 kg N/ha/t výnosu. Náklady pomáhá šetřit také dobrá mlátitelnost, kdy snadnější sklizeň představuje nezanedbatelnou úsporu výdajů na naftu.

Přínosy TuYV hybridů

Podrobné zhodnocení výnosů ve vztahu k TuYV hybridům představil Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. z SPZO. Začátek tohoto projektu sahá až do roku 2000, kdy byla zahájena mezinárodní spolupráce řešení této problematiky. Zpočátku byla odolnost TuYV přehlížena, ale s postupem času se jí dostávalo čím dál větší pozornosti ve spojitosti s omezováním dostupné ochrany. Při hodnocení aktuálních výsledků SPZO byla zjištěna významná spojitost vysokých výnosů s obsažením odolnosti TuYV, v průměru za 5 let pokusů došlo k navýšení výnosu o 3–4 %. Obdobné výsledky prokázaly i maloparcelkové pokusy pro SDO, kde bylo dosaženo navýšení okolo 9 %, s rozptylem 6–15 %. Při porovnávání se odrůdy s touto odolností umístily v čele hodnocení výnosu. Pěstované odrůdy odolné TuYV zajímají nyní téměř 75 % ploch.

Nabídka ozimých obilnin

Základem široké nabídky odrůd společnosti Saaten Union je spojené úsilí 7 firem. To umožňuje dosahovat vysokých podílů šlechtění u jednotlivých druhů obilnin a luskovin tak, aby byly odpovídajícím způsobem pokryty jednotlivé kvalitativní skupiny, uvedl na úvod svého vystoupení Ing. Luděk Novotný. Dále se věnoval ozimým ječmenům a pšenicím. Novinkami v nabídce pro rok 2023 je ozimý ječmen SU Midnight, špičkový potomek rodičů Titus a SU Ellen, v oblasti ozimé pšenice jsou to odrůdy SU Tarroca a Pallas.

Ozimá pšenice SU TarrocaB dosahuje vysokých výnosů ve všech pěstitelských oblastech. Navíc vyniká zvýšenou plasticitou, díky které má nadprůměrné výnosy v extenzivních i intenzivních technologiích s rozptylem hnojení 100–160 kg N/ha. Dobře zvládá pěstování ve stresových lokalitách jako je sucho na lehkých půdách anebo naopak vlhko na těžkých půdách. Plasticitu podtrhuje vhodnost pro různé termíny setí bez nutnosti zbytečného navyšování výsevku. Odrůda tvoří velký klas s vysokým počtem zrn a vysokou HTS. Kvalitativně je zařazena mezi B odrůdami, k poklesu ale došlo jen u jednoho znaku.

Potomkem vysoce výkonných odrůd Silenius × Tobak je novinka PallasA, registrovaná v loňském roce. Řadí se mezi klasové odrůdy poskytující výnos při hustotě okolo 650 klasů/m2. Kvalitativně je řazena mezi A odrůdy, tvoří vysoký počet nezadinových zrn v klasu.

Významný podíl v nabídce Saaten Union tvoří hybridní odrůdy ozimé pšenice, nabízející oproti liniovým odrůdám vyšší výkonnost, především díky mohutnému kořenovému systému, uvedl Ing. Pavel Ježek, Ph.D. Světovou novinkou je první osinatý hybrid SU HycardyB, který je velmi raný a bude mezi prvními připraven ke sklizni. Dosahuje vysokých výnosů s chlebovou jakostí B a výborně se přizpůsobuje lehkým i těžkým půdám.

Nabídku hybridního žita rozšíří novinka SU Arvid, které se zařadí do nabídky k nejpěstovanější potravinářské odrůdě SU Performer. Hybrid SU Arvid je středně raný, vysoce výkonný a vhodný i do extrémních pěstitelských podmínek, včetně suchých oblastí na lehkých nebo kamenitých půdách, kde poskytuje vysoké výnosy. Pozitivně reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování navýšením HTS, a i celkového výnosu zrna, které je vhodné pro potravinářské využití.

Nové hybridy ozimé řepky Manhattan a Jurek představila Jeanne Geissler
Nové hybridy ozimé řepky Manhattan a Jurek představila Jeanne Geissler

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 67x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 168x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 205x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail