BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Osivo a sadba

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

12. 06. 2023 Ing. Roman Brtnický; Pioneer-Hibred Osivo a sadba Zobrazeno 285x

Kvetení ozimé řepky je období, kdy se začíná reálně rozhodovat o skutečné výši budoucího výnosu. Především výskyt houbových chorob jako je hlízenka, mohou svým rozsahem a intenzitou napadení způsobit předčasné dozrávání, a tím významné ztráty na výnose.

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

11. 06. 2023 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 257x

Značka SOUFFLET SEEDS neznamená jenom marketingové označení osiv řepky ozimé, kukuřice a slunečnice, ale i komplexní a inovativní přístup v oblasti osiv. V naší nabídce můžete naleznout různou škálu hybridů od klasického hybridu Estelia přes hybridy s TuYV rezistencí v kombinaci s genem Rlm7, který zvyšuje odolnost proti fómové hnilobě, až po speciální Clearfield hybrid Arabesk CL či nový hybrid Kouros ...

Proseeds
Výběrem odrůd řepky to opět začíná

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

10. 06. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 584x

Řepková sezona je v plném proudu. Porosty jsou letos velmi nadějné, a tak se bude každý pěstitel snažit do řepky investovat. Náklady však, více než jiné roky, budou uvážlivé vzhledem k narůstajícím cenám vstupů a zatím ke stagnaci či spíše poklesu cen této komodity.

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

14. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 505x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

01. 05. 2023 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 21313x

Neustále rostoucí výnosový potenciál řepky je výsledkem šlechtitelské práce a řady inovací, které pomáhají výnos zvyšovat, nebo chránit.

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

01. 05. 2023 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 487x

Za dobu, co rozvíjíme značku osiva InVigor® od BASF, jsme se posunuli o hodně dopředu a je se čím pochlubit. Šlechtění osiv je souběh trpělivosti, preciznosti, odvahy a hlavně štěstí. Výsledky se většinou nedostaví hned, ale s časovým odstupem. Horizont pro uvedení nového hybridu na trh je téměř 10 let.

Perla medzi repkami

Perla medzi repkami

29. 04. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Praha Osivo a sadba Zobrazeno 430x

V ponuke hybridov sme sa tohto roku zamerali na inovatívne hybridy spájajúce tri perspektívne vlastnosti: odolnosť voči vírusu žltačky kvaky/okrúhlice, Rlm7 odolnosť proti fóme (Phoma resistance), ako aj genetickú odolnosť proti praskaniu šešúľ.

Široká nabídka odrůd společnosti Selgen představena v Plzni

Široká nabídka odrůd společnosti Selgen představena v Plzni

15. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 465x

Na lednové prezentaci v Plzni prezentovala společnost Selgen široké portfolio odrůd jarních i ozimých plodin. Mezi novinkami pro letošní rok zajisté zaujme nový sladovnický ječmen Kimberly nebo pro podzimní osev nová velmi raná pšenice Netta nebo liniová řepka Salute.

Řepka, co neplýtvá dusíkem

Řepka, co neplýtvá dusíkem

04. 04. 2023 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 18450x

Cena dusíkatých hnojiv, stoupající režijní náklady obecně, trápí každého z nás v soukromém i profesním životě. Hledáme řešení jak z toho ven. Šlechtitelé mají v rukách pouze DNA a přes to nejede vlak. Ale slovo pouze není na místě. V každém smyslu je to zlatý důl nebo velké hřiště pro finálový zápas o nejvyšší výnos.

OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé

OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé

03. 04. 2023 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 22374x

Pod cizojazyčnou zkratkou OSR Protect se může skrývat několik neznámých z hlediska jejího významu i názvu. OSR = „Oil seed rape“ nebo česky řepka olejka, chcete-li i jinak „Opět se radujme“ z pěstování řepky ozimé a Protect, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této stále významné tržní plodiny. Jedná o inovativní směs hybridu řepky

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

29. 03. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 525x

Vědci Výzkumné zemědělské služby (ARS) Ministerstva zemědělství USA (USDA) používají přísné selekční podmínky při tvorbě pšenice pro budoucí klimatické změny. V pokusech v růstové komoře v Peorii, ve státě Illinois, podrobují více než tucet odrůd této důležité obilniny působení jednoho nebo dvou stresorů.

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

22. 03. 2023 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 677x

Základním předpokladem pro úspěšné založení porostů sóji a perspektivním vedením k efektivní produkci je ošetření osiva. V tomto výzkumu jsme se zaměřili na inokulaci a fungicidní moření osiva sóji, neboť fungicidní moření je v ČR velký problém z hlediska legislativy a význam inokulace je i přes stoupající plochy sóji stále opomíjen.

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

03. 03. 2023 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1375x

Ve Společném katalogu odrůd je v současnosti zapsáno kolem 570 odrůd sóje. Osivo těchto odrůd může být množeno a obchodováno v rámci celé Evropské unie. Z tohoto počtu je v ČR registrováno a prověřeno v půdně klimatických podmínkách ČR 22 odrůd. Seznam doporučených odrůd pro zásev 2023 obsahuje popisy 19 odrůd.

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

27. 02. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 421x

Při volbě odrůdy jarního ječmene pro sladovnické účely musí pěstitel zvážit nejen agronomické vlastnosti konkrétního ječmene, ale také prodejnost vypěstované komodity, která je zpravidla daná odrůdovou preferencí odběratele (sladovny). V případě krmného jarního ječmene je situace o mnoho jednodušší. Stačí se soustředit na výnos a dobré pěstitelské vlastnosti.

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

27. 02. 2023 Ing. František Vytiska, Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 462x

V současné době je ve Společném katalogu odrůd zapsáno kolem 370 odrůd hrachu polního. Osivo těchto odrůd může být množeno a obchodováno v rámci celé Evropské unie. V ČR je z tohoto počtu odrůd registrováno a v půdně klimatických podmínkách ČR prověřeno 28 odrůd.

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022

22. 02. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 652x

V roce 2022 se na pokusných lokalitách Skalička, Sloveč a Straškov sledovali následující odrůdy sóji: Ambella, Adessa, Obelix, Amiata, Abaca, RGT Sphinxa, Bettina, Marquise, ES Compositor, ES Governor, ES Comandor, Adelfia, ES Attractor, Alvesta, Cantate, Mentor.

Pokusy Prograin Zia s odrůdami sóji v roce 2022

Pokusy Prograin Zia s odrůdami sóji v roce 2022

11. 02. 2023 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 540x

Sója luštinatá je jednou z nejrychleji rostoucích plodin. Výměra sóji se neustále zvyšuje a potvrzují to data ČSÚ. Za 10 let vzrostla osevní plocha sóji z 5 742 ha až na letošní rekordní výměru 28 538 ha. Zvýšení nárůstu plochy sóji mělo několik důvodů během deseti let. Jedním z hlavních faktorů, které přispěly, byla zemědělská politika „greenning“, dále přírodní vlivy jako deštivé podzimy a omezené množství osiva jarní pšenice.

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 957x

Hodnocení odrůd uvedených v tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2019–2022 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

Nová odrůda ovsa setého, 2022

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 558x

Každoročně je do registračních zkoušek přihlášeno kolem deseti nových odrůd ovsa setého. Z tohoto počtu se nakonec registruje většinou jedna nebo dvě odrůdy. Po sklizni 2021 to byla odrůda Rambo, původem z Polska.

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 715x

Po sklizni 2021 bylo zaregistrováno devět nových sladovnických odrůd jarního ječmene. Z toho dvě odrůdy jsou doporučené pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 910x

Výnosy máku v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností, jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1138x

Pšenice představuje dlouhodobě nejpěstovanější plodinu na našem území. V České republice v současnosti zaujímá přes 850 tis. ha. V porovnání s minulostí se rapidně zvýšily výnosy. Část produkce se každoročně vyváží, především do okolních zemí. Množství informací především z oblasti pěstování a šlechtění pšenice zaznělo na semináři s názvem Pšenice 2022, který proběhl v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

28. 01. 2023 Ing. Zbyněk Graman; Bayer s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 482x

Začal nový rok 2023 a většina z vás už načala loni vyrobenou siláž a začala zjišťovat, jak se povedla a jak se promítá její kvalita na toho, kdo jí používá. Je jedno za jakým účelem, je jedno jak vaše kráva vypadá, jestli je černá, červená, strakatá nebo betonová či kovová. Vždy se každý snaží, aby vyrobená siláž byla dobrá, nejlépe skvělá. To samozřejmě ovlivňuje spousta faktorů.

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

27. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Osivo a sadba Zobrazeno 1027x

Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající následky pandemie i postupující změna klimatu mají velký dopad na globální potravinové zabezpečení i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství EU v září 2022 diskutovali v Praze hlavně o tom, jak zajistit dostatečnou produkci potravin, distribuovat je do nejohroženějších zemí, a zároveň dbát na udržitelnost.

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

26. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 572x

Společnost Limagrain Česká republika, s.r.o. je dlouholetým leaderem na trhu s odrůdami jarního ječmene v České i Slovenské republice. Sladovnické odrůdy jako je Bojos, Laudis 550, Malz, LG Ester, Overture či krmný Azit a Ovation není nutné představovat. Jsou to odrůdy, které tvoří značnou část trhu a jsou opravdovými klenoty mezi odrůdami jarního ječmene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
detail