BASF
BASF
BASF

AGRA

Osivo a sadba

Mimořádně výnosná pšenice

Mimořádně výnosná pšenice

03. 11. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 336x

Do třetího roku registračních zkoušek UKZUZ 2019–2021 v základním sortimentu prošlo celkem deset odrůd ozime pšenice, přičemž jen pět z nich bylo registrováno. Tou nejvýnosnější se stala poloraná až polopozdní liniová odrůda LG Mondial, která porazila jak obě kontrolní odrůdy s jakostí C, tak i zkoušenou hybridní odrůdu. Největší devizou této odrůdy je právě špičkový výnos v kombinaci s vynikajícími agronomickými vlastnostmi.

Funkční siláž s garancí kvality - 25 let konceptu LG Animal Nutrition®

Funkční siláž s garancí kvality - 25 let konceptu LG Animal Nutrition®

01. 11. 2022 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 4288x

Chovatelé v našich klimatických podmínkách do krmných dávek dlouhodobě a s jistotou začleňují kukuřičnou siláž. Dokonce jsou i tací, kteří ji z objemných krmiv upřednostňují před travními senážemi nebo luskovino-obilnými směskami. Většinou z pragmatických důvodů daných pěstitelskými a provozními podmínkami. Nárůst mléčné užitkovosti v chovech je mj. také úměrný schopnosti vypěstovat kukuřici ve vyšší nadmořské výšce.

Varistar
Charakteristika ideálního hybridu silážní kukuřice

Charakteristika ideálního hybridu silážní kukuřice

30. 10. 2022 Ing. Marian Havliček; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 431x

V průběhu vegetačního období se u jednotlivých hybridů projevují jejich vlastnosti. Jaké jsou ty nejžádanější v případě silážního zaměření?

Pestrá paleta odrůd obilnin v Počátkách

Pestrá paleta odrůd obilnin v Počátkách

16. 10. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 363x

Letošní ročník polního dne v Počátkách, který byl 27. června uspořádán společnostmi VP Agro a Syngenta, nabídl pestrou přehlídku odrůd obilnin, mezi nimiž mohli návštěvníci spatřit mnohé novinky. Součástí programu byl také odborný komentář k chemickému ošetření prezentovaných plodin přípravky od Syngenty. Pozornost byla věnována i inovativním řešením společnosti CleverFarm.

Pšenice vzbuzující vášně

Pšenice vzbuzující vášně

15. 10. 2022 Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol. s r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 423x

Blíží se období výběru odrůd pšenice pro podzimní zásev. Agronom se většinou rozhoduje podle vlastních zkušeností, takže velkou část osevu tvoří odrůdy prověřené, s dlouhodobě vyrovnanými výsledky v dané lokalitě a s vlastnostmi, které vyhovují potřebám konkrétního podniku.

Vyšší výnosy díky rezistenci a bez příplatku

Vyšší výnosy díky rezistenci a bez příplatku

10. 10. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 199x

Tradiční konvenční hospodaření je založené na několika intenzifikačních faktorech. Kromě hnojení minerálními hnojivy jsou to také přípravky na ochranu rostlin. Chemická ochrana je stále složitější, a tak zemědělci se musí čím dál častěji spolehnout na správné agrotechnické postupy. Účinnou a nejlevnější ochranou proti některým chorobám či škůdcům je volba rezistentní odrůdy.

Letos bude velký luxus „hnojit osivem“

Letos bude velký luxus „hnojit osivem“

09. 10. 2022 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; RWA Czechia s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 362x

Jedna velice populární píseň od skupiny Kabát začíná slovy „Všechno je jinak…“ a toto úsloví se přímo nabízí pro predikci toho, jak bude letos vypadat prodejní sezona osiv ozimých obilnin. Na jednu stranu historicky rekordní cena komodity, na tu druhou ale strmě rostoucí ceny vstupů a s tím související předpoklad vysokých cen certifikovaných osiv.

Rok 2022 přináší dva nové ozimé ječmeny

Rok 2022 přináší dva nové ozimé ječmeny

24. 09. 2022 Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 294x

V sortimentu dvouřadých ječmenů se v letošním roce objeví německá odrůda Bordeaux, která vyniká vysokým výnosem a širokou adaptabilitou na podmínky pěstování. Ačkoliv byla registrována v Německu v roce 2020, hned se v rozsahu množitelských ploch vyšvihla na třetí místo a v letošním roce je už dokonce jedničkou německého trhu!

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 285x

Odrůda LG Keramik byla registrována ÚKZÚZ zejména díky velmi vysokému výnosu zrna v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí. Na Slovensku absolvovala zatím velmi úspěšně dva roky ŠOS ÚKSÚP a na jaře 2023 očekáváme registraci v SR. Jedná se o středně ranou, plastickou a intenzivní odrůdu vhodnou do všech výrobních oblastí, která je velkým přínosem i pro pěstitele v teplejších a sušších oblastech.

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 375x

Horkou novinkou mezi odrůdami ozimé pšenice je odrůda Crossway. Na několika málo polních dnech byla k vidění již v loňském roce, kde zaujala především velmi širokým praporcovým listem, podobným jako má naše oblíbená odrůda Frisky. V letošním roce již mají návštěvníci možnost seznámit se s touto odrůdou na většině polních dnů.

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

10. 09. 2022 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 293x

O tom, že je moření osiv velmi důležitým prvkem agrotechniky obilnin a má při jejich pěstování nezastupitelný význam, už v současné době asi žádný agronom nepochybuje. Mořením osiva chráníme porosty obilnin před chorobami přenosnými osivem a půdou, chorobami, které se jiným způsobem regulovat nedají nebo jsou foliárně regulovány pouze omezeně.

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

08. 09. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D., Ing. Antonín Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 352x

Sója luštinatá je plodina s nízkou autoregulační schopností porostu, proto jeho správné založení hraje ještě významnější roli než u plodin, jako je řepka či pšenice. Pokud nevzejde adekvátní počet rostlin, už těžko docílíme kýženého výnosu. Proto je vhodné mít ucelenou představu o kvalitě osiva, vybrat si vhodnou partii a zvolit adekvátní výsevek.

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

04. 09. 2022 Ing. Petr Shejbal, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 547x

Odrůdám ozimé pšenice, které jsou nabízeny v České republice, jednoznačně dominuje RGT Reform. Žádné jiné pšenici se v novodobé historii nepodařilo v rámci střední Evropy dosáhnout takových pěstebních ploch jako právě RGT Reformovi. A to nejen jednou, ale mnoho let po sobě. Důvodem tak široké obliby je adaptabilita na různorodé ročníky, stabilní výnos, A kvalita, dobrá odolnost poléhání a mrazuvzdornost.

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2022

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2022

29. 08. 2022 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 565x

Polopozdní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je malé. Přednosti: Odolnost proti napadení hnědou rzivostí tritikale (rzí žitnou a pšeničnou). Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Odrůdy žita ozimého, 2022

Odrůdy žita ozimého, 2022

26. 08. 2022 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 383x

Dankowskie Diament: Středně raná odrůda typu populace. Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké–velké.

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2022

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2022

22. 08. 2022 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 882x

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě hodnocení z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně klimatických podmínkách České republiky. Sleduje se výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám). Důraz je kladen na stabilitu jednotlivých parametrů.

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2022

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2022

17. 08. 2022 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 498x

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin, jejichž cílem je: usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd, poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice.

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 744x

Na základě výsledků zkoušení v pokusech pro registraci v letech 2019 až 2021 bylo registrováno celkem 11 „00“ odrůd řepky olejky ozimé. Sortiment liniových odrůdami doplnily čtyři novinky domácího původu Caroline, Ivanka, Santana a Salute. Novinkami v sortimentu hybridních odrůd jsou DK Excited, Desperado, LG Arnold a LG Auckland typu OGU/INRA a MSL hybridy Jurek, Picard a Tuba.

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé: Výsledky zkoušení odrůd pro z let 2019-2021, ÚKZÚZ

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé: Výsledky zkoušení odrůd pro z let 2019-2021, ÚKZÚZ

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 1675x

Druhou nejvýznamnější plodinou našeho zemědělství po pšenici ozimé je řepka ozimá, která je současně i naší nejvýznamnější olejninou. Patří tak k plodinám, jejichž vybrané registrované odrůdy jsou zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Zkoušení pro SDO v případě řepky olejky je organizováno ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Odrůda, která poráží hybridy

Odrůda, která poráží hybridy

07. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 501x

Do třetího roku registračních zkoušek ÚKZÚZ 2019–2021 v základním sortimentu prošlo celkem deset odrůd ozimé pšenice, přičemž jen pět z nich bylo registrováno. Tou nejvýnosnější se stala poloraná až polopozdní liniová odrůda LG Mondial, která porazila jak obě kontrolní odrůdy s jakostí C, tak i zkoušenou hybridní odrůdu. Největší devizou této odrůdy je právě špičkový výnos v kombinaci s vynikajícími agronomickými vlastnostmi.

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

06. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 647x

Ranost, vysoký výnos, výborný zdravotní stav, rezistence vůči stéblolamu (gen Pch1), velmi dobrá odolnosti proti poléhání a pekařská kvalita A s vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokým pádovým číslem - to je nejstručnější charakteristika nové odrůdy LG Absalon. V České republice byla Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským registrována v loňském roce.

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

02. 08. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 349x

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy.

DK Excited-zlato na vašem poli

DK Excited-zlato na vašem poli

31. 07. 2022 Ing. Marie Požárová; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 395x

Výkupní cena ozimé řepky se za rok zdvojnásobila a věřím, že nebudu daleka pravdě s nadsázkou, že vám letos na poli bude kvést zlato. Proto jistě stojí za to zamyslet se nad tím, co zasejete na vaše pole v následující sezoně. Pěstování řepky ozimé je stále obtížnější, a to zejména z důvodu nedostatku dlouhodobě působících insekticidů pro foliární ošetření rostlin.

Výběr odrůd ozimé řepky pro zásev 2022

Výběr odrůd ozimé řepky pro zásev 2022

14. 07. 2022 Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Lucie Bečková, PhD., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 829x

Osevy řepky v ČR, SR i celé EU meziročně narostly. Podle odhadů ČSÚ jsou v ČR plochy vyšší o asi 10 tis. ha (3 %). Věřme, že se jedná o odrazový můstek a plochy řepky již klesat nebudou, ale naopak se stabilizují a snad i porostou.

Dejte šanci řepce dobře vzejít

Dejte šanci řepce dobře vzejít

06. 07. 2022 Ing. Michaela Hospodková; Corteva Agriscience Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 422x

Rostliny řepky jsou při vzcházení velmi citlivé na napadení škůdci. Ale díky kvalitnímu insekticidnímu moření je tak možné řepce dopřát optimální podmínky při vzcházení. Zejména u pozdně setých porostů je ochrana proti napadení dřepčíkem olejkovým a květilkou zelnou limitujícím faktorem, zda porost bude mít šanci přečkat zimu v dobré kondici.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail