BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Osivo a sadba

Slunečník se Syngentou

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 470x

Na začátku září uspořádala společnost Syngenta svůj tradiční polní den Slunečník ve Žlunicích. Na kvalitně upravených plochách byla představena široká řada osvědčených hybridů kukuřice a slunečnice včetně novinek, které se pro první osev teprve připravují.

Extra výnos v extra kvalitě

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 536x

Letošní většinou pozdní setí spojené s chladnějším jarem a horkým, téměř beze srážkovým, létem dalo kukuřici zabrat napříč celou republikou. Ale i přes tyto nepříznivé podmínky zůstávají hybridy DEKALB® stále na vrcholu. Každoročně potvrzují, že se na ně můžeme spolehnout, protože nás podrží výnosem i kvalitou.

Limagrain
Energen

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

Ve druhé polovině dubna 2024 prochází porosty nízkými teplotami. Některým porostům teploty okolo 8 °C spíše prospějí, jiné budou pravděpodobně poškozené nočními mrazíky. Obecně by takovýto průběh teplot nebyl k tomuto datu nijak výjimečný, ale vzhledem k vývoji porostů, které jsou o měsíc napřed, to může být problém.

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 842x

Kukuřice patří společně s pšenicí k jedné z nejdůležitějších, a také nejpěstovanějších plodin na celém světě. Je využívaná nejen jako krmivo pro skot, zrno, ale také k energetickému využití v BPS. Směr využití kukuřice na siláž nebo zrna je možné zásadně ovlivnit výběrem správného a prověřeného hybridu. Firma Pioneer už více než 95 let šlechtí stále výkonnější hybridy s lepšími agronomickými vlastnostmi.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 6305x

Další sezona sklizně kukuřičné siláže je za námi. Jak se povedla se dozvíme záhy, tedy spíše, řeknou nám to naše krávy. Kukuřice si prožila dlouhé studené jaro, kdy se časný termín setí vesměs neprojevil jako výhoda. Následovala dlouhá období sucha a dvě krátká období nadprůměrných srážek. Tyto nestandardní periody se projevili na opylení, vývoji a dozrávání kukuřice na siláž.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

GMO jako alternativa k používání chemických pesticidů

GMO jako alternativa k používání chemických pesticidů

09. 10. 2023 Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 1165x

Škůdci a choroby rostlin snižují kvalitu a kvantitu rostlinné produkce. V dnešní době se používají k ochraně rostlin před škodlivými organizmy chemické pesticidy, které představují zátěž pro životní prostředí i lidské zdraví. Vědecká komunita a spotřebitelé volají po snížení jejich spotřeby.

Odrůda, co šlape i v sušších podmínkách

Odrůda, co šlape i v sušších podmínkách

07. 10. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 823x

Tato plastická středně raná odrůda pšenice ozimé byla registrována v ČR (2020) i SR (2023) zejména díky velmi vysokému výnosu zrna v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí. Na Slovensku se jednalo dokonce o nejvýnosnější odrůdu v tříletém průměru 2020–22 ŠOS ÚKSÚP. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech, disponuje vysokou tolerancí přísušku a vysokou mrazuvzdorností (70 % v testech ÚKZÚZ).

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

05. 10. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 970x

Segment krmných pšenic je velmi aktivní a každoročně narůstá. Dlouhodobě minimální rozdíly v cenách a o třídu vyšší výnosy dělají z pěstování C odrůd tržní záležitost. Johnson společnosti SAATEN-UNION zde kombinuje všestranné využití s rekordními výnosy i v sušších oblastech.

Novinky, které zaujaly na polních dnech

Novinky, které zaujaly na polních dnech

03. 10. 2023 Ing. Pavel Stehlík; VP Agro, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 750x

Červnové polní dny jsou tradiční přehlídkou odrůd obilnin. Pěstitelé mají možnost porovnat stav svých porostů s těmi v jiných oblastech, případně i vedených v rozdílných intenzitách pěstování. Jsou zde představovány i novinky v odrůdovém sortimentu. Níže si dovolím upozornit na ozimé pšenice ze šlechtění RAGT.

Plná sada medailí

Plná sada medailí

02. 10. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 702x

Mimořádná novinka pšenice ozimé, kterou letos uvádí firma SAATEN-UNION na český trh, je již nyní v podvědomí většiny návštěvníků polních dnů. Odrůda Pallas se totiž předvedla v celé své kráse. Nejen vynikající výnosy zdravého zrna, ale také špičkové potravinářské parametry odrůda Pallas již prokázala v registračních zkouškách ČR a v prvním roce SDO, o čem je možno se přesvědčit v ročence ÚKZÚZ na straně 36.

„BECKY“ opět sype

„BECKY“ opět sype

30. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 692x

Přinášíme první skvělé výsledky ze sklizní jedničky v množení ozimých ječmenů, a to odrůdy Beckenbauer. Ozimý ječmen Beckenbauer zaujal pěstitele již v předešlých dvou sezónách nejen svými výsledky z pokusů a registračního řízení, ale zejména výnosy z běžných ploch. Tyto „Beckyho“ vystřelily na 1. místo jako nejmnoženější šestiřadý ozimý ječmen v ČR za rok 2023. První výsledky z probíhajících sklizní naznačují, že nejinak tomu bude i letos.

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 672x

Na farmě v Čejkovicích máme lehčí půdy a hrozí zde přísušky. Potřebujeme tady ranou odrůdu. SU Ellen je z našeho pohledu i přes svoji ranost velmi výkonná.

Královna českých polí mezi pšenicemi

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 698x

Mimořádně výnosná krmná a oplatková odrůda s dobrou zimovzdorností, velmi dobrou HTZ na úrovni 44 g, která je vhodná do všech pěstebních oblastí, pro setí po obilnině a navíc toleruje horší pěstební podmínky a pozdní setí.

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 733x

Abychom mohli maximálně eliminovat výskyt námele ve sklizeném zrnu žita, je třeba znát hlavní faktory, které se podílí na jeho výskytu. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří vlhko a chlad v době kvetení. Stejně tak negativně působí extrémní vysoké teploty, sucho a bezvětrné počasí. Tyto podmínky brání přenosu pylu na bliznu. Na hluchém místě se pak tvoří sklerocia námele.

Novinka zvládla první rok na desítku

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 682x

Nová krmná ozimá pšenice RGT Revolver patří mezi naše TOP odrůdy, které máme pro letošní rok nachystané pro český trh. Jedná o velmi slibný materiál, který předchází pověst velmi výnosné C odrůdy.

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 691x

Podíváme-li se zpětně několik let do přehledu množitelských ploch ÚKZÚZ, je evidentní, že povětšinou největší množitelské, a tedy i pěstební plochy ozimého ječmene zaujímají odrůdy ze sortimentu firmy SAATEN-UNION. Oslovil jsem proto produktového manažera pro obilniny, Ing. Luďka Novotného, aby nám přiblížil situaci s ozimým ječmenem na českém trhu.

Proč jsou naše žita nejžádanější

Proč jsou naše žita nejžádanější

08. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 602x

Ozimá žita jsou v poslední době velmi žádaná. Na tomto vývoji se podepisuje jak trend zdravého životního stylu (například větší poptávka po pečivu s obsahem žitné mouky), tak také větší využívání žita pro výrobu kvalitní senáže pro živočišnou výrobu a bioplynové stanice. Podívali jsme se tedy, jak jsou s nabídkou hybridních žit SAATEN-UNION spokojeni naši farmáři a proč jim dávají přednost.

V jednoduchosti je síla

V jednoduchosti je síla

07. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 647x

V době plné nejistot často hledáme něco, o co bychom se mohli opřít a čemu můžeme důvěřovat. Spolehlivá genetika, kterou nabízí společnost SAATEN-UNION, je tou pravou jistotou pro každého českého farmáře.

Raný šampión s rezistencí

Raný šampión s rezistencí

06. 09. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 595x

Po delší době se pěstitelé potýkali s průběhem počasí, který způsobil vyšší napadení obilnin širším spektrem listových chorob, ať už to byly listové skvrnitosti nebo infekce rzí plevovou a klasovými chorobami. Proti většině chorob se dá zasáhnout fungicidními přípravky, ale často jen preventivně a pouze za předpokladu, že počasí (mokro, déšť, vítr….) a další okolnosti dovolí vjet aplikační technice na pole.

Široký sortiment ozimých ječmenů

Široký sortiment ozimých ječmenů

02. 09. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 702x

Ozimý ječmen je tradiční plodinou českých polí. V loňském roce se sklízelo v ČR 122,6 tis. ha této plodiny, v tom letošním to má být podle odhadu ČSU již téměř 129 tis. ha. Využití nachází zejména jako krmná plodina, ale i jako surovina pro sladovnický průmysl. S ohledem na ranost je velmi oblíbenou předplodinou pro řepku ozimou.

Průkazný výnosový přínos hybridní pšenice v praxi a pokusech

Průkazný výnosový přínos hybridní pšenice v praxi a pokusech

01. 09. 2023 Ing. Pavel Ježek, Ph.D.; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 573x

Fenoménem hybridů je heteroze, tedy celý soubor vylepšených agronomických vlastností zajišťujících silnější, výkonnější a plodnější rostliny. O výnosovém přínosu pěstitelské praxi svědčí zkušenosti z běžných ploch a pokusů. Spolu s nejpěstovanějším hybridem Hyking jsou v nabídce v České republice „tříáčková“ Hymalaya, velmi raný a chlebový Hydrock a světový osinatý unikát SU Hycardi.

Mořidlo Vibrance Gold: Špičková fungicidní ochrana a podpora obilnin za všech podmínek

Mořidlo Vibrance Gold: Špičková fungicidní ochrana a podpora obilnin za všech podmínek

26. 08. 2023 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 1087x

Každá vegetační sezóna je pro polní plodiny v něčem náročná, a každý rok čelí zemědělci mnoha výzvám. Ať už jde o sucho, nebo naopak srážky, které jsou sice vítané, ale v občas komplikují naplánovanou práci.

Trio vítězných odrůd - RGT Reform, Viriato a RGT Ponticus

Trio vítězných odrůd - RGT Reform, Viriato a RGT Ponticus

24. 08. 2023 Ing. Pavel Stehlík; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 826x

Pěstují se v ČR již několik sezon, stále jsou ve výborné kondici a pro pěstitele jsou nepostradatelné. Trio ozimých pšenic - RGT Reform, Viriato a RGT Ponticus - ve svém sortimentu těžko nachází konkurenci. A jak se ve sportu říká: Vítězná sestava se nemění.

Selgen slaví 30 let

Selgen slaví 30 let

23. 08. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 705x

Na tradičním jarním semináři ve Stupicich představila společnost Selgen nejenom svoji historii, kdy letos slaví 30 let samostatné činnosti, ale také aktuální nabídku odrůd pro podzimní osev, včetně praktické ukázky rostlin na poli.

Odrůdy žita ozimého, 2023

Odrůdy žita ozimého, 2023

22. 08. 2023 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 861x

Středně raná hybridní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Přednosti: Vysoká objemová hmotnost.

Spolehlivá ochrana osiva - Fluarto, Flutrix, Triter

Spolehlivá ochrana osiva - Fluarto, Flutrix, Triter

19. 08. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 447x

Jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňujícím celkový průběh vegetace a výslednou sklizeň je kvalitní a zdravé osivo. Řadu chorob je možné eliminovat již v počátečních stádiích, a to kvalitním namořením osiva. Z chorob, kterým je tímto způsobem možné předcházet, jsou například problematické sněti. Společnost INNVIGO přináší hned tři kvalitní mořidla, která je možné využít.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail