BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 499x

Společnost Limagrain Česká republika uspořádala na konci srpna v Dubu nad Moravou polní den zaměřený na kukuřici. Převažovaly silážní hybridy s vysokou stravitelností vlákniny, tato vlastnost patří kromě obsahu škrobu a výše výnosu k hlavním cílům šlechtění. Návštěvníci polního dne si mohli prohlédnout dvě desítky hybridů vhodných pro pěstování na zrno, siláž nebo k využití v bioplynových stanicích.

Limagrain

Představení v Dubu nad Moravou

Parametry pěstování kukuřice na pokusném pozemku podrobně popsal Ing. Miroslav Doležel, vedoucí rostlinné výroby ZD Dub nad Moravou. Před výsevem provedeným 25. 3. 2023 byla aplikována močůvka v dávce 40 t/ha. Setí proběhlo přesným osmiřádkovým secím strojem Monosem s přihnojením pod patu a výsevkem 1,85 VJ/ha, což při meziřádkové vzdálenosti 75 cm odpovídá vzdálenosti rostlin v řádku 16,5–17 cm. Aplikace herbicidu Adengo (0,46 l/ha) byla provedena 26. 5. 2023 a po 10 dnech následovalo přihnojení močovinou v dávce 100 kg/ha. Na pozemku je, podobně jako i na ostatních plochách družstva, silná populace hraboše, ale s ohledem na výskyt sovy pálené, křečka a sysla jsou možnosti rodenticidních zásahů značně omezeny.

Sortiment kukuřice představili Ing. Jiří Matuš a Ing. Michal Adler, kteří na úvod zdůraznili, že výjimečnost silážních hybridu LG spočívá ve vyváženém podílu jednotlivých složek a stravitelnosti vlákniny i dalších kvalitativních parametrech, důležitých pro správnou výživu dojnic.

Zrnové hybridy

Současný sortiment společnosti Limagrain rozšířilo několik novinek, nabídka je tak v širokém rozmezí ranosti FAO 220–330.

Novým hybridem v nabídce je LG 31.325 Limagold (FAO 320) s vysokým výnosem zrna, dobrou ekonomikou pěstování a vysokou odolností poléhání i suchu. Má silný stay-green efekt a velmi dobrý zdravotní stav.

Pro rok 2024 se chystá další novinka LG 32.257 (FAO 250). Tento hybrid v sobě spojuje odolnost suchu a vynikající výnos zrna s příznivou sklizňovou vlhkostí. To významně vylepšuje ekonomiku pěstování na zrno. Stravitelnost vlákniny je nadprůměrná, proto bude možné využití i pro silážní účely.

Uplatnění na speciální tvrdé mouky pro výrobu křupek má hybrid LG 31.250 (FAO 250). Díky dobré produkci zelené hmoty se také zařazuje po včas sklizeném žitě, což umožňuje využít pozemky pro dvě sklizně v jednom roce.

Léty prověřený je LG 31.276 (FAO 260), určený k využití na zrno a siláž pro BPS. Vyniká plasticitou, odolností suchu a také fuzariózám na stéble i v palici. Díky jeho vlastnostem je v nabídce již 7 let a nejméně další 2 roky tam zůstane.

Ověřeným hybridem, který se již 5 let uplatňuje na našem trhu, je LG 31.377 (FAO 330). Vyniká plasticitou, výškou porostu a kompletním ozrněním palic. Je odolný suchu i fuzariózám a poskytuje vysoký výnos zrna i technologické siláže.

Silážní hybridy

Všechny prezentované silážní hybridy nesly označení LG Animal Nutrition. Tuto známku mohou mít pouze silážní hybridy vyšlechtěné s cílem zajistit vysokou stravitelnost vlákniny a zároveň udržet nejvyšší agronomický standard (výnos, ranost, zdravotní stav). Stravitelnost vlákniny je v tomto případě podmíněna geneticky.

Zemědělskou praxí prověřený hybrid LG 31.277 (FAO 280) se vyznačuje vysokým výnosem nutričně vyrovnané siláže, odolností suchu i plasticitou, která zajišťuje pěstování „na jistotu“. Více než polovinu ze sklízené hmoty představují palice. Stébla i listy mají vysokou stravitelnost, o 10 % vyšší než běžné hybridy. Zrno je mezitypem, což může být předností při suchém průběhu sklizně, kdy si dlouhodobě zachovává vhodnou sušinu pro silážování.

Vynikající nutriční hodnotu, odolnost suchu i vysokou vyrovnanost velkých palic má dvouliniový hybrid LG 31.268 (FAO 260), který vytváří mohutné porosty s dobrým olistěním. Stravitelnost vlákniny je vysoká, siláž z něj je tedy zárukou přísunu velkého množství energie pro skot.

Prioritně pro bioplynové siláže se pěstuje hybrid LG Shannon (FAO 390). Tvoří vysoký porost s výbornou stravitelností vlákniny, odolností suchu a stay-green efektem. Jistou produkci kvalitní siláže pro dojnice i bioplynové stanice dává hlavně v nejteplejších pěstitelských oblastech.

Nejpozdnější z prezentovaných hybridů kukuřice byl LG 31.479 (FAO 400). Je velmi vitální se špičkovým výnosem silážní hmoty, kterého dosahuje i v suchých oblastech. Rostliny jsou mohutné, bohatě olistěné s vysokou stravitelností vlákniny a nadprůměrným obsahem.

Závěr polního dne byl věnován digitální platformě agrility, sloužící k silážnímu monitoringu. Ta zahrnuje nastavení přesného výsevku, mapování stavu porostů a odhad výnosu i termínu sklizně, který je predikován na základě kombinace meteorologických dat a historických zkušeností v kombinaci s aktuálními satelitními snímky. Nezbytnou podmínkou pro stanovení ideálního termínu sklizně siláže je precizní znalost hybridů a jejich chování v různých půdně–klimatických podmínkách, uvedl při představení Ing. Eduar Hanina. Zároveň zdůraznil, že kukuřičnou siláž vyrábíme jen jednou do roka, a tento pomocník nám velmi usnadní rozhodování o správném termínu sklizně a zajistí optimální kvalitu vyrobené siláže na celý další rok.

Nabídkou hybridů kukuřice LG provedl Ing. Jiří Matuš a Ing. Michal Adler
Nabídkou hybridů kukuřice LG provedl Ing. Jiří Matuš a Ing. Michal Adler

Související články

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 241x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 223x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3618x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 278x

Přehled odrůd pelušky jarní na píci, 2024

28. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 247x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail