BASF
BASF
BASF

AGRA

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 6148x

Další sezona sklizně kukuřičné siláže je za námi. Jak se povedla se dozvíme záhy, tedy spíše, řeknou nám to naše krávy. Kukuřice si prožila dlouhé studené jaro, kdy se časný termín setí vesměs neprojevil jako výhoda. Následovala dlouhá období sucha a dvě krátká období nadprůměrných srážek. Tyto nestandardní periody se projevili na opylení, vývoji a dozrávání kukuřice na siláž. Výjimku tvořila jižní oblast Čech, ale ani tam nebyl průběh sezony optimální. Opakovaný lokální charakter srážek způsobil lokální výkyvy v kvalitě a zejména v hektarových výnosech.

Proseeds

Graf: Průměrné měsíční teploty vzduchu v ČR v roce 2023 a dlouhodobý normál (ČHMÚ)
Graf: Průměrné měsíční teploty vzduchu v ČR v roce 2023 a dlouhodobý normál (ČHMÚ)

Mnohokrát zdůrazňovaná potřeba optimální sklizně při sušině 30–35 % má více hledisek. Výživářské je jednoznačné. V tomto stádiu je kukuřice v součtu nejvyšším zdrojem energie (dNDF + cukr + škrob). Lze ji poměrně snadno udusat na požadovaných >700 kg/m3. Můžeme ji řezat na optimální délku řezanky 1,5–2 cm a v konečném důsledku optimalizuje sušinu celkové TMR, která by měla být okolo 45 %. Sušší krmná dávka je totiž méně chutná a umožňuje separaci částic zvířaty. To vede k nestabilitě výživy a problémům s tím spojených.

Vyšší sušina řezanky je také překážkou pro dostatečné udusání. I při optimálním rozmělnění zrna již celá rostlina neposkytuje maximální energetický potenciál pro výživu přežvýkavců. Zároveň přináší značné riziko druhotné fermentace, tvorby alkoholu a rozvoje plísní (mykotoxinů).

Kukuřice je zásadním zdrojem energie. Neměli bychom ale zapomínat ani na dusíkaté látky. Rozsah obsahu hrubého dusíku může běžně kolísat mezi 6,5-10 % sušiny. Tento parametr umíme ovlivnit agrotechnikou a výživou rostlin. Při dávce 8–10 kg sušiny kukuřičné siláže v TMR představuje tento rozdíl v produkčním potenciálu TMR i 2 l mléka z metabolizovatelného proteinu. Je to nezanedbatelný aspekt při kalkulaci nákladů krmiv na 1 l mléka.

Letošní sklizeň silážní kukuřice byla poněkud opožděná a v mnoha případech podprůměrná. Snad nás to naučí pracovat s větší rezervou krmného fondu na farmách. Jen stěží si někdo mohl dovolit vyšší strniště pro větší podíl škrobu v hotové silážní hmotě. A je vůbec nutná tato honba za jedním zdrojem energie? Taková siláž se stává „zakázaným ovocem“ pro jalovice v dochovu.

Odpověď tradičně přináší škála hybridů LGAN od společnosti Limagrain. Nabídka je dostatečně široká pro každou oblast a požadované FAO v rámci naší republiky. Technologickou výhodou výběru geneticky nadstandardně stravitelného hybridu je možnost sekání kukuřice nad 2. kolénkem, a tím minimalizace problematických posklizňových zbytků. Ty jsou těžce mechanicky zpracovatelné a také jsou zdrojem přezimování škůdců. To je v dnešní době omezování ploch pro širokořádkové rostliny důležité hledisko z pohledu osevních postupů.

V letošním roce jsme ve větším měřítku poskytovali našim pěstitelům informace z digitální aplikace agrility®, která je využívána ke sledování vývoje porostů (Vegetation) a zejména pro stanovení aktuální sušiny a předpovědi optimální sklizně na siláž (Harvest). Systém je založen na agronomických a hydrometeorologických datech s kalkulací satelitního snímkování. Letošní (opět atypická) sezona se svými deštivými periodami značně ztěžovala odhad stavu a vývoje porostu. Satelit Sentinel 2B snímá povrch Země ve 13 optických spektrech. Pro relevantní snímky musí na tento povrch „vidět“. Ve dvou deštivých vlnách bylo ovšem více jak týden zataženo nad celou republikou, a tak vznikaly nepřesné kalkulace (přesnost signalizuje škála hvězdiček v reportech agrility®). S obnovením viditelnosti povrchu Země docházelo k okamžitému zpřesnění kalkulací. Po vyhodnocení dat z místních měření a reportů agrility ® Harvest letošní rok prokázal vysokou míru spolehlivosti celého systému. Přinášíme tak našim klientům významnou pomoc v odhadu optimální sklizně kukuřice na siláž i v tak složité sezoně, jako byla ta letošní.

V souběhu s dozráváním hybridů kukuřice na siláž jsme odhadovaný stav, ať už ze satelitů, nebo osobním obhlídkou, monitorovali také naši NIRs laboratoří. Začali jsme 10. srpna, tedy o 2 týdny později než v loňském roce. Deštivé období ve 2. pol. července sice nezachránilo opylení a suchem limitovanou fázi růstu, nicméně pomohlo alespoň dokončit vývoj a dozrát. Regionálně byly značné rozdíly bez ohledu na hybridy a FAO. Ještě koncem června byly oblasti (MB, JI, HK, KO aj.), kde byla kukuřice vysoká spíše jako obilniny a ve vyprahlé půdě čekala na vodu. Po vodní vzpruze začala postupně dozrávat, ovšem se zpožděním, které si nesla již od studeného jara.

Predikce aplikace agrility® pro sklizeň pozemku s viditelnými průseky a poškozením černou zvěří
Predikce aplikace agrility® pro sklizeň pozemku s viditelnými průseky a poškozením černou zvěří

Postupně s blížícím se termínem sklizně jsme začali sbírat vzorky a data z polí. Pro srovnání s platformou agrility® jsme začali vzorky analyzovat naši mobilní NIRs laboratoří. Na 23 lokalitách jsme provedli více jak 800 validních měření vzorků z porostů silážních kukuřic.

Hybridy LG 31.331LG 31.383 na Moravě dostály svému charakteru a v sušinách 30–33 % si ve více lokalitách udržely obsah cukru nad 5,5 %. To svědčí o metabolické aktivitě a dlouhém sklizňovému oknu pro pěstitele. Oba hybridy dokázali odolávat suchému období a přinesly mnoho užitku. S postupem teplého počasí dozrávaly i další kukuřice. Velkou radost přinesla bioplynová kukuřice LG 31.272, která dosahovala výnos i přes 19 t suché hmoty/ha.

Jeden z nejpěstovanějších hybridů ve FAO 280 je LG 31.277, který opět prokázal odolnost suchu. V některých výše zmiňovaných okresech, kde byla koncem června situace kritická, to byla poslední zelená kukuřice při sklizni na siláž. I při vysokých teplotách okolo 30 °C dozrávala z úrovně sušiny okolo 30 % pouze o 0,3 % denně. Dávala tak potřebný prostor pro sklizeň z velkých ploch.

Sklizeň tradičně pěstované LG 31.277 (FAO 280) v ZS Kratonohy (okr. Hradec Králové), kde spolehlivě dosahuje nadprůměrný výnos kvalitní hmoty s prověřenou odolnosti suchu a vysokou přizpůsobivostí ke stanovišti
Sklizeň tradičně pěstované LG 31.277 (FAO 280) v ZS Kratonohy (okr. Hradec Králové), kde spolehlivě dosahuje nadprůměrný výnos kvalitní hmoty s  prověřenou odolnosti suchu a vysokou přizpůsobivostí ke stanovišti

Výše položené oblasti oseté hybridem LG 31.217 (FAO 230) se dočkaly sklizně až v září. I tento hybrid si na mnoha lokalitách podle našeho vzorkování udržel hladinu cukrů nad 5 % i při sušině 30–32 %.

Také v letošní turbuletní sezoně z pohledu počasí hybridy LG Animal Nutrition® prokázaly svoje kvality. Ať už máte v siláži více, nebo méně škrobu, jen u LGAN máte vždy jistotu vysoké energie. Dlouholeté šlechtění s jasným směřováním pro výživu dojnic přináší pozitivní výsledky spokojeným zemědělcům. Kukuřice není jen stonek a palice. Ano škrob je podstatnou částí, ovšem na součtu energetického potenciálu se minimálně z poloviny podílí vegetativní část rostliny. Nenechávejte mléko na poli, sklízejte celé rostliny s garantovanými vlastnostmi LGAN.

LG 31.268 (FAO 260) v RenoFarma Slezan a.s. (okr. Ostrava) s letošním průměrným výnosem zelené hmoty 47 t/ha z 20 ha
LG 31.268 (FAO 260) v RenoFarma Slezan a.s. (okr. Ostrava) s letošním průměrným výnosem zelené hmoty 47 t/ha z 20 ha

Související články

Nepřehlédnutelné jařiny pro zásev 2024

29. 02. 2024 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 469x

Pěstování sóji a odrůdy Prograin Zia v roce 2023

28. 02. 2024 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 95x

Slunečnice pro sezonu 2024 s bonusem navíc

27. 02. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 89x

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

21. 02. 2024 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 254x

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 329x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail