BASF
BASF
BASF

AGRA

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 438x

Po sklizni v roce 2022 bylo zaregistrováno sedm nových sladovnických odrůd jarního ječmene, z toho jedna odrůda je vhodná pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“. Níže jsou uvedené popisy pouze pěti odrůd, protože registrace odrůd Ambiana a RGT Proxima byla na žádost udržovatelů zrušena po několika málo měsících. V tabulce hospodářských znaků jsou obě odrůdy uvedené, protože byly v roce 2023 vyseté v pokusech pro SDO.

Limagrain

Gingko CPG

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání a proti lámání stébla. Zrno středně velké–velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene a spálou ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký–vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,2 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti, v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: NORD 18/2510

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Kinberly CPG

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání a proti lámání stébla. Zrno středně velké–velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu a spálou ječmene, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,1 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: NOS 112.512-05

Udržovatel: Nordic Seed A/S, Dánsko

Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

KWS Thalis CPG

Raná sladovnická odrůda. Rostliny středně vysoké–nízké. Odrůda středně odolná proti poléhání a proti lámání stébla. Zrno středně velké–velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu a spálou ječmene, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký–velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné, řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,7 bodu. Odrůda vykazuje nízkou až nulovou aktivitu lipoxygenázy.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti, vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné, řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti, ranosti, výběrové sladovnické jakosti a nízké až nulové aktivity enzymu lipoxygenázy.

Předběžné označení odrůdy: KWS 17/2942

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

LG Ludvik

Středně raná–polopozdní sladovnická odrůda. Rostliny středně vysoké. Odrůda středně–méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké–velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, hnědou rzivostí ječmene, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,7 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti, odolnosti proti napadení hnědou rzivostí ječmene a sladovnické jakosti vyhovující požadavkům pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Předběžné označení odrůdy: LGBHE4815

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Rhapsody CPG

Středně raná–raná sladovnická odrůda. Rostliny středně vysoké–nízké. Odrůda středně odolná proti poléhání a proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu a spálou ječmene, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 4,7 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: LGBN16164-07

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Související články

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 69x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 210x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3164x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Přehled odrůd pelušky jarní na píci, 2024

28. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 244x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail