BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ECOBREED - Zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti šlechtění ekologických odrůd

07. 02. 2024 Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., VÚRV vvi.; Dr. Ing. Pavel Horčička, SELGEN a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 581x

Pětiletý evropský projekt ECOBREED (2018–2023) financovaný Evropskou unií, byl zaměřen na výzkum a zlepšování odrůd plodin pro ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy. Projekt se zaměřil na rozvoj metod, strategií a budování infrastruktury pro ekologické šlechtění, aby mohl nabídnout ekologickým zemědělcům odrůdy s vyšší odolností proti biotickým a abiotickým stresům, efektivnějším využíváním živin a lepší kvalitou. Na projektu se podíleli šlechtitelé, výzkumníci a farmáři s cílem vyvinout odrůdy zemědělských plodin přizpůsobených specifickým potřebám ekologického hospodaření.

Proseeds

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti odrůd a osiv vhodných pro ekologickou produkci a produkci s nízkými vstupy u 4 plodin:

  • pšenice – setá (Triticum aestivum L.) a tvrdá (T.durum L.)
  • brambor (Solanum tuberosum L.),
  • sója (Glycine max (L.) Merr.)
  • pohanka (Fagopyrum esculentum Moench).

V průběhu 5 let zhodnotili účastníci projektu u vybraných plodin genetickou a fenotypovou variabilitu ve vybraných morfologických znacích, toleranci/resistenci vůči abiotickým/biotickým stresům a obsahy vybraných nutričních látek, které mohou být využity v ekologickém šlechtění. Hodnotili potenciál genetické variability pro lepší využívání živin a možnost zvýšení konkurenceschopnosti plodin vůči plevelům. Optimalizovali produkci a množení osiva prostřednictvím vylepšené agrotechniky a vyvíjeli účinné šlechtitelské programy zaměřené na spolupráci se zemědělci. Projekt také zahrnoval praktické vzdělávání zemědělců v oblasti ekologického šlechtění, včetně participačního šlechtění, kde je aktivní účast zemědělce na šlechtitelském procesu nedílnou součástí. Všechny výsledky byly poskytnuty všem zainteresovaným stranám a dalším uživatelům.

Projekt byl finančně podpořen z evropského programu Horizont 2020 a koordinovaný Slovinským výzkumným zemědělským ústavem. Celkem se na projektu podílelo 24 partnerů (14 výzkumných institucí a univerzit, 8 soukromých šlechtitelských společností a 2 sdružení) ze 14 zemí – České republiky, Číny, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, USA a Velké Británie. Z České republiky se na projektu podílely šlechtitelská společnost Selgen a.s., která se zapojila do šlechtění odrůd pšenice vhodných pro ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy, PRO-BIO obchodní společnost s r.o. zaměřená na aplikaci výzkumných výsledků v praxi a komunikaci se zemědělskou veřejností a Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., který měl na starost vedení výzkumu zaměřeného na pohanku a spolupráci v mapování vhodných materiálů do šlechtění pšenice s vyšší tolerancí nebo rezistencí k vybraným houbovým chorobám.

Projekt byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 771367.

Související články

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

25. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO Osivo a sadba Zobrazeno 65x

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 243x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3632x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail