BASF
BASF
BASF

AGRA

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 832x

Kukuřice patří společně s pšenicí k jedné z nejdůležitějších, a také nejpěstovanějších plodin na celém světě. Je využívaná nejen jako krmivo pro skot, zrno, ale také k energetickému využití v BPS. Směr využití kukuřice na siláž nebo zrna je možné zásadně ovlivnit výběrem správného a prověřeného hybridu. Firma Pioneer už více než 95 let šlechtí stále výkonnější hybridy s lepšími agronomickými vlastnostmi.

Limagrain

Kukuřice dokáže využívat lépe slunečního svitu pro tvorbu výnosu než většina ostatních zemědělských plodin. Nově vyšlechtěné hybridy umí také dobře hospodařit s vodou i živinami a lépe zvládat i jarní chlad. Hlavními pěstovanými plodinami na Hané jsou sladovnický ječmen, pšenice ozimá, cukrovka, ale také vhodné hybridy kukuřice, určené pro požadovaný směr využití. Firma Corteva má připravené v nabídce výkonné hybridy kukuřic renomované značky Pioneer pro všechny směry využití.

Firma Pioneer provádí každoročně pokusy s kukuřicí, kde sleduje výnos zrna, sklizňovou vlhkost a kvalitu siláže. Srovnáním výnosů s konkurenční kontrolou a TOP komerčně pěstovanými hybridy každoročně vybíráme nejlepší novinky pro další obchodní sezonu. Při výběru novinek přihlížíme také k hodnocení daného hybridu ÚKZÚZ i výsledkům dosaženým v zahraničí.

Velmi raný hybrid P7460 (FAO 220) s typem zrna mezityp až zub se vyznačuje rychlým počátečním růstem i při chladném jaru. Dosahuje nadprůměrný výnos siláže a škrobu i ve vyšších polohách a chladnějších přírodních podmínkách. Lze ho též využít jako náhradní plodinu i po sklizni ozimého žita. Tento hybrid má vyšší podíl palic a velmi rychlou tvorbu škrobu i při omezeném slunečním svitu.

Jedním z nejoblíbenější hybridů je P8201, který má typ zrna mezityp a FAO 240. Je bohatě olistěný s mohutnou palicí, která je nízko nasazena. Část rostliny nad palicí je totiž lépe stravitelná než pod palicí. Dosahuje každoročně vysoký výnos siláže s nadprůměrným obsahem škrobu, proto byl zařazen do skupiny kukuřic „MILK Power“. Jde o velmi plastický hybrid se stabilně vysokými výnosy v různých pěstitelských i půdně-klimatických podmínkách.

Do teplejší bramborářské oblasti se hodí hybrid P8358, který disponuje vysokým výnosem energie a vysokou stravitelnosti vlákniny. Jedná se o kukuřici bohatě olistěnou s dlouhými a širokými listy silným stay-green efektem, a tím i delším silážním oknem. Tento hybrid poskytuje nadprůměrný výnos silážní hmoty, a proto je vhodný i pro výrobu bioplynu.

Nejpěstovanější hybrid značky Pioneer v celé Evropě s využitím na zrno má označení P8834. Má typ zrna čistý zub a FAO 280. Tvoří mohutnou palicí s nadprůměrným počtem řad i počtem zrn v řadě tedy flexibilního typu, která má navíc tenké vřeteno, menší počet listenů kolem palice, a tím také dokáže rychleji uvolnit vodu ze zrna. Jde o kukuřici s dobrou ekonomikou pěstování na zrno, má totiž výborný poměr mezi výnosem zrna a nízkou sklizňovou vlhkostí. Svými výnosy zrna překonává i výnosy hybridů o kategorii vyšších při nízké vlhkosti. P8834 disponuje navíc ještě vysokou odolností vůči suchu (AQUA max), kterým některé oblasti střední Moravy často trápí. Je možné ho pěstovat i na lehčích písčitých půdách i pozemcích s jižní expozicí.

Do celé řepařské výrobní oblasti se hodí silážní hybrid P8888 (FAO 290), který dosáhl 103 % výnosu na kontrolu v ÚKZÚZ. Má nadprůměrnou výšku, mohutný kořen a pevný stonek. Typem zrna se jedná o mezityp až zub. Silážní hmota z tohoto hybridu je určena především pro vysokoprodukční dojnice holštýnského typu. Je zařazen do prémiových skupin „MILK Power“ i „ENERGY Power“, které umí přispět ke zvýšení ekonomiky chovu mléčného skotu a produkci bioplynu.

Kukuřicí do sušších a teplejších oblastí Hané je hybrid P9127 (FAO 310), který každoročně dosahuje nadprůměrných výnosů silážní hmoty. Má mohutnější půdní i vzdušné kořeny, zajišťujícícmi lepší příjem vody i živin. Dokáže se chránit neproduktivnímu odparu a tropickým teplotám, a proto nese označení „AQUA max“.

Hybrid P9610 je do sortimentu Pioneer zařazen jako kombinovaný. Má zrno typ koňský zub a FAO 340. Vynikajících výsledků dosáhl v odrůdových zkouškách ÚKZÚZ a to 105 % a to v sortimentu na siláž i zrno. Je doporučován k využití na vysoce stravitelnou siláž pro skot, ale i pro suché zrno.

Nejpěstovanějším hybridem v Evropě i ČR od firmy Pioneer byla v minulých letech P9241, která má FAO 330. Velmi dobře snáší sucho (AQUA max) a zároveň dosahuje špičkových výnosů siláže i zrna. Disponuje zubovou formou zrna, ze které dokáže skot lépe využit škrob v siláží, a tím zvýšit užitkovost. Zubové zrno má dlouze klínovitý tvar a je ploché, proto se snadněji a rychleji dosouší. Dochází tedy k úspoře energie i urychlení sušení, což přispívá k lepší ekonomice pěstování kukuřice na zrno.

Správně vybraný hybrid kukuřice zásadním způsobem ovlivňuje užitkovost mléčného skotu, ale i ekonomiku bioplynových stanic, a proto je důležité se volbou prověřeného hybridu kukuřice vždy zodpovědně zabývat. Více informací a další doporučení najdete v katalogu kukuřice firmy Pioneer nebo u svých regionálních zástupců.

Související články

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 183x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 216x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3281x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 274x

Přehled odrůd pelušky jarní na píci, 2024

28. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 245x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail