BASF
BASF
BASF

AGRA

Pěstování sóji a odrůdy Prograin Zia v roce 2023

28. 02. 2024 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 368x

Sója luštinatá je v ČR známou plodinou, která se nejčastěji využívá ke krmným účelům, ale také v potravinářství, např. pro výrobu tofu. Výměra se v roce 2023 snížila o 2 032 ha. V roce 2022 byla nejvyšší osetá plocha sójou 28 532 ha. V osevních postupech je nejčastěji přerušovačem mezi obilninami a výbornou předplodinou díky fixaci dusíku. Také má ekonomické přínosy vzhledem k nízkým pěstebním nákladům. Pěstování sóji je dotováno několika tituly: podpora bílkovinných plodin a použití certifikovaného osiva luskovin, zvýšená sazba pro uplatnění zelené nafty.

Proseeds

Průběh počasí

Průběh počasí v roce 2023 nebyl úplně optimální pro pěstování sóji. Zaznamenali jsme studený začátek vegetace, což přineslo nízké nasazení 1. patra lusků. Průběh teplot v letních měsících byl o 0,5–1 °C vyšší než dlouhodobý normál. Srážkově byly měsíce červen a červenec podprůměrné. Srpen byl oproti normálu teplejší 0,7 °C a srážkově nadprůměrný o 50–70 %. Vysoký srpnový srážkový úhrn přispěl ke zmlazení stonků a někde i listů v horní části rostlin. Teplé a suché září bylo příznivé pro dozrávání i sklizeň sójových bobů a přispělo k dobrým sklizňovým vlhkostem 10–15 %.

Pěstování sóji s různou šířkou řádků

Ve společnosti Prograin Zia se zabýváme hlavně množením a prodejem osiva sóji, ale s nastupujícími technologiemi nás také zajímá pěstování sóji při různých roztečí řádků. V roce 2022 a 2023 jsme založili pokusné parcely v Přítokách u Kutné Hory s roztečí řádků 12,5 cm, 25 cm a 37,5 cm. Pro pokusy jsme zvolili větvící odrůdu Albiensis, která tvoří lusky na hlavním stonku i na postranních větvích. Z pokusů jsme zjistili, že kompromisem mezi ekonomickou úsporou osiva a výnosem je varianta s roztečí řádků 25 cm, kde se výnos výrazně nelišil od standardní vzdálenosti 12,5 cm. U varianty s řádky 37,5 cm byl větší výnosový propad i vyšší sklizňová vlhkost.

Výsledky 2023

V roce 2023 jsme založili pokusné lokality v Přítokách u Kutné Hory, Topolanech u Olomouce a Biale v Polsku. V Přítokách jsme v dřívějších letech zaznamenali vyšší výnosy v loňském roce. V Topolanech byly pokusné parcely výrazně ovlivněny vysokým výskytem hrabošů. V sortimentu velmi raných odrůd jsme zaznamenali nejvyšší výnos u odrůdy Marzena při vlhkosti 11,2 %. Rané odrůdy jsou nejzastoupenější mezi našimi odrůdami. Jejich výnos se pohyboval mezi 2,28–3 t/ha. Nejvyšší obsah NL byl zjištěn u odrůd Korus a Hana. Vysoký výnos a vyšší obsah NL byl zjištěn u odrůd Silesia a Brunensis. Nejvyššího výnosu, přes 3 t/ha, dosáhla odrůda Tertia.

Marzena

Velmi raná odrůda Marzena má vysokým výnosový potenciál. Její hlavní předností je velmi dobrá odolnost poléhání, díky nižším rostliným. Hodí se do všech oblastí pěstování sóji včetně vyšších a chladnějších poloh.

Brunensis

Jedná se o ranou a pěstiteli již prověřenou odrůdu s vysokým výnosovým potenciál. Díky vegetační době se hodí do teplých i chladnějších oblastí. Rostliny vytvářejí výnos na hlavním stonku a částečně i na postranních větvích. Má středně vysoký obsah NL a střední HTS.

Korus

Raná odrůda Korus má vynikající užitnou hodnotou s výjimečně dobrým zdravotním stavem. Tato HiPro odrůda, tzn. s vysokým obsahem NL v sójových bobech, je předurčena k potravinářskému využití.

Graf 1: Výnos semen a sklizňová vlhkost sóji v poloprovozním pokusu (Přítoky u Kutné Hory, 2023)
Graf 1: Výnos semen a sklizňová vlhkost sóji v poloprovozním  pokusu (Přítoky u Kutné Hory, 2023)

Související články

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

25. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO Osivo a sadba Zobrazeno 40x

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 241x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 223x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3627x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 279x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail