BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 334x

Hodnocení odrůd uvedených v tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2019–2022 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky. Smyslem je upozornit na vlastnosti odrůdy, kterými se odlišuje od ostatního sortimentu a umožnit pěstiteli přizpůsobit agrotechniku tak, aby mohl být plně využit genetický potenciál odrůdy.

Proseeds

Popisy doporučených odrůd

Akvitan CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, méně odnožující, zrno má velmi velké.

Přednosti: Vysoký výnos zrna v ošetřené variantě pěstování.

Pěstitelská rizika: Nižší, méně stabilní číslo poklesu.

Udržovatel: Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf, Německo

Zástupce v ČR: Ing. Marian Špunar

Registrace: 2022


Alicia CPG

Polopozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, dobře odnožující, zrno má středně velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2016


Astrid CPG

Polopozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno má malé.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání, střední až menší odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2012


Cindy CPA

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno má velké.

Přednosti: Vysoká objemová hmotnost, odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2021


Eponia CPG

Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno má středně velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2020


Kabot CPG

Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno má velmi velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2017


Kitri CPG

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až nízké, dobře odnožující, zrno má středně velké.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2017


KWS Sharki CPG

Středně raná odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, dobře odnožující, zrno má velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost, odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Registrace: 2018


Libertina CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, dobře odnožující, zrno má středně velké.

Přednosti: Vysoká objemová hmotnost, odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice a padlím pšenice (rzí plevovou a padlím travním).

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2018


Pexeso CPG

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, dobře odnožující, zrno má středně velké.

Přednosti: Vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2018


Registana CPG

Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, méně odnožující, zrno má velké až velmi velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2016


TOCCATA CPG

Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno má velmi velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2018


Unis CPG

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno má středně velké.

Pěstitelská rizika: Menší objemová hmotnost, nižší méně stabilní číslo poklesu, menší odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou), náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: Hodowla Roslin Strzelce, Sp. z o.o. Grupa IHAR, Polsko

Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s.

Registrace: 2020


WPB Troy CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno má středně velké.

Přednosti: Vysoký výnos zrna, vysoká objemová hmotnost, odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Wiersum Plantbreeding B.V., Nizozemsko

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Registrace: 2022


Popis ostatní odrůdy

Tercie CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno má malé.

Přednosti: Odolnost proti poléhání a napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Střední až menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2008


Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2019–22)

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2019–22)

Související články

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

29. 03. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 78x

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

22. 03. 2023 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 221x

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

03. 03. 2023 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 520x

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

27. 02. 2023 Ing. František Vytiska, Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 271x

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

27. 02. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 154x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail