Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

10. 06. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 805x

Řepková sezona je v plném proudu. Porosty jsou letos velmi nadějné, a tak se bude každý pěstitel snažit do řepky investovat. Náklady však, více než jiné roky, budou uvážlivé vzhledem k narůstajícím cenám vstupů a zatím ke stagnaci či spíše poklesu cen této komodity.

Proseeds

Zatímco řepková sezona vrcholí, ta osivářská u řepky právě začíná. A start je rok od roku stále časnější. Většina osivářských společností zahajuje prodeje již začátkem dubna. V té době jsou řepky zpravidla v dlouživém růstu nebo butonizaci. V termínu vrcholících prodejů osiv naši krajinu zaplaví žlutá řepková pole. V té době je každá odrůda krásná.

Bohužel u řepky, a tím se tato plodina od ostatních odlišuje, jsou prodeje až na výjimky uzavřeny ještě před začátkem sklizní. To je značná nevýhoda, protože výnosy, podle kterých se můžeme rozhodovat jsou loňského data. I tak jsou však tyto výnosy cenné a poskytují pěstitelům hlavní informaci, podle které vybírají odrůdy.

U řepky to není jen o výnosu, ale i o dalších benefitních vlastnostech odrůd. Ať už se jedná o rezistence vůči chorobám, nepukavost šešulí, bujnost a vitalita růstu, nepoléhavost a v posledním roce také efektivní využití dusíku. Kromě lepšího hospodaření s dusíkem jsou hitem posledních let tolerance odrůd k bílé hnilobě (hlízence) a verticiliovému vadnutí. Významným ukazatelem je i obsah oleje, který je dán především geneticky, tedy odrůdou. Do budoucna se možná bude posuzovat kvalita oleje, resp. složení mastných kyselin. Tím bude určeno, k jakému využití bude řepka zpracována.

Typický příznak verticiliového vadnutí na listech; některé nové odrůdy jsou k chorobě tolerantní
Typický příznak verticiliového vadnutí na listech; některé nové odrůdy jsou k chorobě tolerantní

Počet registrovaných odrůd meziročně v ČR mírně klesl ze 113 na 108 odrůd. Ne všechny se však prodávají. Naopak přibývají odrůdy z EU katalogu. V roce 2022 byly nově v ČR registrovány tyto hybridy: Crocus, DK Exaura, Lessing, LG Austin, Manhattan, PT302, PT303, Romeo a jedna linie Status.

Víceleté výnosové výsledky

Odrůdy lze testovat prostřednictvím maloparcelkových nebo poloprovozních pokusů. Každý typ pokusu má své výhody a nevýhody. Maloparcelky jsou přesné pokusy s vícero opakováními. Vyžadují speciální techniku na setí a sklizeň, ale mnohdy se odrůdy navzájem ovlivňují. Výnosy jsou v těchto typech pokusů i několikanásobně vyšší než v praxi, protože sklízíme čistou a vyrovnanou plochu. Naopak poloprovozy nejsou tak přesné, nevyžadují speciální techniku a více se projeví některé vlastnosti odrůd - bujnost růstu, choroby, polehnutí apod. Také jsou mnohem častěji využívány pro polní přehlídky.

Pod hlavičkou České zemědělské univerzity v Praze zakládáme každoročně přesné maloparcelkové pokusy na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě s 52–64 odrůdami (64 odrůd v roce 2021/22) Často jsou v pokusech novinky a novošlechtění. Současně ve spolupráci se zemědělskými podniky na devíti lokalitách vyséváme poloprovozní pokusy s 22–29 odrůdami (23 odrůd v roce 2021/22). Poloprovozy se nacházejí v různých klimatických i půdně-ekologických podmínkách. To nám poskytuje cennou informaci, jaké odrůdy nejlépe v daných regionech vycházejí.

Důležité je hodnotit i víceleté výsledky, které ukazují na výnosovou stabilitu odrůd. V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny výsledky odrůd za posledních pět let. V těchto tabulkách můžeme některé odrůdy najít opakovaně. Jsou to odrůdy, které jsou ročníkově stabilní ve výnosu.

Tab. 1: Výnosové výsledky maloparcelkových odrůdových pokusů (VS Červený Újezd) v sezonách 2017/18 až 2021/22

Pořadí

Odrůda (výnos t/ha při 8% vlhkosti)

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

1.

Umberto KWS (6,11)

Addition (6,48)

Artemis (7,47)

Temptation (6,96)

Aurelia (8,20)

2.

LG Architect (5,99)

LG Architect (6,24)

Dominator (7,30)

SY Glorietta (6,70)

LG Auckland (7,88)

3.

DK Exlibris (5,96)

PT271 (6,21)

Angelico (7,13)

PT298 (6,60)

PX141 (7,80)

4.

PT271 (5,95)

Angelico (6,18)

Temptation (7,10)

Dominator (6,58)

PT303 (7,70)

5.

SY Saveo (5,92)

Absolut (5,93)

RGT Trezzor (7,04)

Artemis 6,64)

LG Arnold (7,55)

Průměr všech

59 odrůd (5,46)

55 odrůd (4,84)

61 odrůd (6,12)

52 odrůd (5,81)

64 odrůd (6,53)

Tab. 2: Výnosové výsledky poloprovozních odrůdových pokusů v sezonách 2017/18 až 2021/22

Pořadí

Odrůda (výnos t/ha při 8% vlhkosti)

2017/18

(6 lokalit)

2018/19

(7 lokalit)

2019/20 - směsi

(7 lokalit)

2020/21

(5 lokalit)

2021/22

(7 lokalit)

1.

ES Cesario (4,81)

LG Architect (4,57)

DK Exotter (4,73)

RGT Trezzor (4,52)

Aganos (5,01)

2.

Umberto KWS (4,72)

Tempation (4,51)

Umberto KWS (4,72)

Artemis (4,51)

Dominator (4,96)

3.

Marc KWS (4,70)

DK Exotter (4,48)

Duke (4,70)

DK Excited (4,51)

LG Ambasador (4,95)

4.

Atora (4,57)

RGT Trezzor (4,45)

Miami (4,66)

Batis (4,50)

DK Excited (4,92)

5.

Alicante (4,51)

ES Imperio (4,39)

směs Umberto KWS/Marc KWS (4,65)

Celebriti (4,45)

PT275 (4,88)

Průměr všech

4,38

(28 odrůd)

4,20

(29 odrůd)

4,45

(19 odrůd + 9 směsí)

4,30

(22 odrůd)

4,76

(22 odrůd)

Pokud se jedná o maloparcelkové pokusy (tab. 1), tak odrůdy Angelico, Artemis, LG Architect, Dominator, PT271Temptation se dvakrát umístili mezi nejlepšími pěti odrůdami.

U poloprovozů (tab. 2) to byly odrůdy Umberto KWS, Marc KWS, DK Exotter, DK Excited, RGT Trezzor.

Určitou chybou je, že v každém roce není zachovaný stejný sortiment zkoušených odrůd. To však vzhledem k rychlé obměně odrůd nelze bohužel zajistit. Meziročně je asi 80 % materiálů shodných a asi 20 % novinek. Řepka jakožto hlavní olejnina EU je v hledáčku velkého počtu šlechtitelů. Šlechtitelské firmy se předhánějí v počtu odrůd, které jsou stále výkonnější a s novými vlastnostmi.

Především v posledních dvou letech se objevila na trhu spousta novinek, které v pokusech výnosově excelovaly. V Červeném Újezdě to byly odrůdy: Aurelia, LG Auckland, PX141, PT303 a LG Arnold. Hybrid Aurelia je historicky prvním materiálem, který v našich maloparcelkách pokořil výnosovou hranici 8 t/ha. U dalších výnosově úspěšných hybridů je zase deklarována vyšší odolnost vůči bílé hnilobě - hlízence (PT303) a verticiliovému vadnutí (LG Auckland a LG Arnold ).

Odrůda Aurelia (8,2 t/ha) v maloparcelkových pokusech (VS Červený Újezd) v roce 2021/22 pokořila výnosovou hladinu 8 t/ha
Odrůda Aurelia (8,2 t/ha) v maloparcelkových pokusech (VS Červený Újezd) v roce 2021/22 pokořila výnosovou hladinu 8 t/ha

Druhé místo v maloparcelkových pokusech (VS Červený Újezd)  v roce 2021/22 patřilo odrůdě LG Auckland (7,88 t/ha)
Druhé místo v maloparcelkových pokusech (VS Červený Újezd) v roce 2021/22 patřilo odrůdě LG Auckland (7,88 t/ha)

Výsledky z poloprovozních lokalit

Při rozhodování o výběru odrůd jsou nejcennější výsledky z odrůdových pokusů v daném regionu. V tabulce 3 uvádíme výnosy odrůd ze 7 poloprovozů sklizených v roce 2021/22. Pokusné lokality se nacházejí od nejníže položených míst (Humburky, Hoštická) v řepařské až po Nové Město na Moravě v bramborářské výrobní oblasti. Na dvou lokalitách nejlépe vyšly odrůdy Aganos (Humburky a Kelečsko) a PT303 (ZD Hrotovice a ZAS Koloveč). Do třetího místa se opakovaně ještě umístily odrůdy: Batis (2×), DK Exbury (3×), Dominator (2×), LG Ambasador (2×) a PT275 (2×). Všechny tyto odrůdy vykazuji velkou plasticitu k odlišným klimatickým i půdním podmínkám. Jsou tak zárukou jistoty výnosu bez ohledu na oblast pěstování.

Zcela odlišné pěstitelské podmínky má nejvýše položený podnik ZD Nové Město na Moravě, který se dlouhodobě řadí, v rámci našich pokusů, k nejvýnosnější lokalitě. Ne jinak tomu bylo i v roce 2021/22, kdy průměr pokusu činil 5,94 t/ha. Na Vysočině nejlépe vyšly odrůdy: LG Ambasador, RGT TrezzorDK Exbury. Průměr výnosu 5 t/ha za pokus překonaly ještě dva podniky: Hoštická a.s. (5,73 t/ha) a ZAS Koloveč (5,08 t/ha). V níže položených lokalitách vyšly nejlépe hybridy Aganos (Agropodnik Humburky) a Batis (Hoštická a.s.).

Tab. 3: Výnosové výsledky (t/ha) na hodnotitelných poloprovozních odrůdových pokusech v sezoně 2021/22
Tab. 3: Výnosové výsledky (t/ha) na hodnotitelných poloprovozních odrůdových pokusech v sezoně 2021/22

Olejnatost je dána odrůdou

Olejnatost je podmíněna především geneticky, proto i výběr vhodné odrůdy je z tohoto pohledu zásadní. Kromě genetiky rozhoduje i oblast pěstování (chladnější = vyšší olej a naopak) a průběh povětrnostních podmínek v dané sezoně (chlad a déšť = vyšší olej a naopak). Ovlivnit tyto faktory však není v našich silách.

Částečně lze uvažovat o vlivu síry na obsah oleje, i když výsledky z našich pokusů nejsou zcela přesvědčivé. Zatím nejlépe vychází časně z jara aplikovaný Kieserit, kde kromě síry na obsah oleje může mít pozitivní vliv i hořčík.

Co jednoznačně zvyšuje obsah oleje, jsou zdravé rostliny (stonky) a s tím spojená delší vegetace. Proto aplikace insekticidů na stonkové krytonosce, a především fungicidů na choroby kořenového krčku a stonku jsou, kromě výběru odrůdy tím hlavním, co jako pěstitelé můžeme pro vyšší obsah oleje udělat.

Jak je z grafů 1 a 2 patrné, jsou mezi odrůdami rozdíly v obsahu oleje až 3 % v poloprovozech, resp. až 5,5 % v maloparcelkách, kde je sortiment odrůd podstatně větší.

Nejlepší výsledky v olejnatosti, a to i v předchozích letech, má polotrpaslík PX131 (2021/22 maloparcelky 1.–2. místo a poloprovozy 1. místo). Mezi další odrůdy s vysokou olejnatostí lze v poloprovozech zařadit: Dominator, Armani, Feliciano KWS a PT303. V maloparcelkách dosáhly shodně nejvyšší olejnatosti (45,8 %) hybrid Tuba a polotrpaslíčí hybrid PX131 následované odrůdami PX142, Duplo a DK Exbury.

V olejnatosti nejlépe vyšly odrůdy Tuba (a) a PX131 (b), shodně 45,8 % (VS Červený Újezd)
V olejnatosti nejlépe vyšly odrůdy Tuba (a) a PX131 (b), shodně 45,8 % (VS Červený Újezd)

Graf 1: Olejnatost odrůd u maloparcelkových pokusů v sezoně 2021/22
Graf 1: Olejnatost odrůd u maloparcelkových pokusů v sezoně 2021/22

Graf 2: Olejnatost odrůd u poloprovozních pokusů v sezoně 2021/22
Graf 2: Olejnatost odrůd u poloprovozních pokusů v sezoně 2021/22

Podle čeho odrůdy vybírat

Na trhu jsou k dispozici desítky odrůd od renomovaných šlechtitelů, které prošly zkouškami našeho ÚKZÚZ, či obdobných institucí v rámci zemí EU.

V poloprovozních pokusech se za posledních pět let výnosové rozdíly mezi nejlepší a nejhorší odrůdou pohybují od 0,54 do 0,90 t/ha.

V maloparcelkách s přibližně trojnásobným počtem odrůd je tento rozdíl podstatně větší (1,81 až 3,45 t/ha; tab. 4). Mezi odrůdami jsou poměrně velké výnosové rozdíly, a to jen zvyšuje vážnost a zodpovědnost při jejich výběru.

Tab. 4: Výnosové rozdíly mezi nejlepší a nejhorší odrůdou podle typu pokusu v sezonách 2017/18 až 2021/22

Typ pokusu

Výnos (výnos t/ha při 8% vlhkosti)

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Maloparcelky

1,81

3,23

3,02

2,30

3,45

Poloprovozy

0,82

0,79

0,90

0,59

0,54

Trh se také stává více nepřehledný vzhledem k stále novému přílivu odrůd. Pojem „odrůdová agrotechnika“ se postupně vytrácí, protože životnost odrůd se zkracuje. Než si pěstitelé na danou odrůdu zvyknou, je postupně nahrazena její lepší a výkonnější nástupkyní.

Nejlepším doporučením je vidět odrůdy na vlastní oči v oblastech s obdobnými podmínkami, kde hospodaříte.

Využívejte poměrně rozsáhlých polních dnů, které jsou na odrůdy zaměřené. Budeme rádi, pokud zavítáte koncem dubna a v květnu na některou akci pořádanou Českou zemědělskou univerzitou. Více se dozvíte na polniden.cz

Z kombajnu se v poloprovozech nejlépe hodnotí polehnutí odrůd
Z kombajnu se v poloprovozech polehnutí odrůd hodnotí nejlépe

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5902x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail