Chemap Agro s.r.o.

Choroby řepky a morforegulace na jaře

25. 03. 2017 Ing. Karel Sypták Choroby Zobrazeno 505x

Rok 2016 byl pro pěstitele po třech letech ročníkem s významnějším napadením houbovými chorobami. Vlhká a mimořádně teplá zima přála především rozvoji houby Leptosphaeria maculans způsobující fomovou hnilobu brukvovitých, která se projevuje zejména destrukcí kořenového krčku řepky. V mimořádně teplém a na srážky bohatém únoru došlo k masovému rozvoji této choroby. Snad pod dojmem posledních tří let, kdy infekční tlak chorob nebyl silný, došlo ke značnému podcenění zákeřnosti této choroby a u většiny pěstitelů nebyly provedeny časně jarní zásahy proti tomuto patogenu. Většina fungicidních zásahů byla realizována jako regulačně fungicidní opatření v termínech o 2–4 týdny později, než měl být včasný zásah proti fómě proveden.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Fómová hniloba dostala značný prostor pro rozvoj v pletivech kořenového krčku, a přestože v řadě oblastí ČR bylo v dubnu a květnu značné sucho a choroba se projevovala minimálně, tak po nástupu dešťů koncem května a především v červnu, došlo ve velmi krátké době k obrovskému nárůstu tohoto patogena. Spolu s verticiliovým vadnutím pak bylo nouzové dozrávání porostů řepky velmi častým jevem. Proto je důležité správně vyhodnotit míru napadení fómou v časném jaře. Pokud je zjištěno napadení v důsledku rozvoje infekce už z podzimního období nebo došlo-li k rozvoji během mírného průběhu zimy, je nutné provést ošetření okamžitě, jak je to možné v rámci doporučených aplikačních podmínek pro použití fungicidních přípravků. Ideálním řešením pro fungicidní ošetření, které je zvláště po mírných zimách na místě, je fungicid Apel nedisponující žádným regulačním efektem. Svou vynikající účinností na fómové černání stonku v dávce 1,0 l/ha je určen pro nejčasnější zásah, a to jak pro běžné odrůdy řepky, tak i pro použití u skupiny polotrpasličích odrůd. Efektivnost fungicidního ošetření dokládají dlouholeté výsledky zkoušení přípravků, které provádí Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Vysoká účinnost fungicidních sledů na zvýšení výnosu je obsažena v grafu 1 z ročníku 2015/16.

Graf 1: Zvýšení výnosu vlivem aplikace fungicidních sledů v ročníku 2015/16 (SPZO)
Graf 1: Zvýšení výnosu vlivem aplikace fungicidních sledů v ročníku 2015/16 (SPZO)

Graf 2: Vliv podzimní a jarní aplikace fungicidů s regulačním účinkem na zvýšení odolnosti proti poléhání v ročníku 2015/16 (SPZO)
Graf 2: Vliv podzimní a jarní aplikace fungicidů s regulačním účinkem na zvýšení odolnosti proti poléhání v ročníku 2015/16 (SPZO)

Za povšimnutí stojí fungicidní sled č. 3 fy Dow AgroSciences, který dosáhl zvýšení výnosu o 17,8 % oproti neošetřené kontrole a plně se vyrovnal modernějším přípravkům zúčastněným v tomto pokusu. Směs Apelu s Lynxem použitá k zabránění infekci hlízenky obecné prokázala vysokou účinnost proti této chorobě za velmi příznivou cenu.

Dalším agrotechnickým opatřením v porostech řepky jsou zásahy fungicidy s regulačním účinkem. Důvodem těchto aplikací je zlepšení výnosotvorných prvků rostliny a zvýšení odolnosti proti poléhání. Aplikace se provádí ve dvou růstových fázích rostliny. Pokud na jaře disponujeme porostem, kde je žádoucí zvýšení počtu větví, používají se fungicidy s regulačním účinkem na začátku dlouživého růstu maximálně do výšky porostu 20 cm.

Vyšší odrůdy, náchylnější k poléhání je při vyšších intenzitách pěstování nutno lodyhu zkrátit a zpevnit. Tento zásah se provádí při výšce rostliny 20–40 cm. Dow AgroSciences disponuje k těmto agrotechnickým opatřením 2 špičkovými přípravky. Prvním z nich je Corinth, který je směsí prothioconazolu 80 g/l a tebuconazolu 160 g/l a je vysoce účinný na potlačení rozvíjející se infekce fomové hniloby brukvovitých jak na jaře, tak na podzim. Zároveň je dostatečně účinný na vyvolání morforegulačního účinku. Svým složením je určen především pro časnější aplikace za účelem zvýšení počtu větví a zachycení rozvíjející se infekce fómové hniloby. Fungicid Lynx je jednosložkový přípravek obsahující 250 g/l tebuconazolu. Jeho aplikaci doporučujeme především tam, kde je nutné u rostliny zkrácením a zpevněním zamezit polehnutí porostu. K tomuto regulačnímu zásahu doporučujeme dávku přípravku Lynx v rozpětí 0,5–1,0 l/ha. Tato dávka je dostatečná k vyvolání tohoto efektu i u polehnutím nejohroženějších porostů řepky ozimé.

obr. 1

obr. 2

obr. 3
Infekce fómovou hnilobou brukvovitých na listech a prorůstání houby do kořenového krčku - foto z 12. 2. 2016

Ošetření v průběhu kvetení řepky

Nejobávanější chorobou řepky vždy byla a stále zůstává hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum). Škody způsobené touto chorobou mohou dosáhnout i více než 30 % výnosu semene. Z tohoto důvodu si dnes odpovědný pěstitel nedovolí neošetřit svůj porost účinnými fungicidními přípravky. Zrádnost této choroby totiž spočívá v tom, že zabránění infekce lze dosáhnou jen preventivním použitím fungicidu ještě v době před jejím vznikem. Oba již zmiňované fungicidy, tedy Lynx a Apel, jsou registrovány pro použití proti hlízence v dávce 1,0 l/ha. Při jejich aplikaci je nutné použít dostatečné množství vody, tedy alespoň 400 l/ha a kvalitní postřikovač, aby došlo k odpovídajícímu pokrytí i nižších partií porostů, které jsou nejvíce vystaveny riziku rozvoje infekce. V rámci zkoušení fungicidních sledů v SPZO se potvrdil předpoklad vyšší účinnosti směsi obou jmenovaných přípravků než jejich samostatné použití. Zvýšení výnosu o téměř 18 % se řadí k těm nejúspěšnějším aplikacím, a proto nezbývá než doporučit tuto kombinaci k širšímu rozšíření zvláště v situacích, kdy se dá očekávat silnější tlak patogena. Apel v dávce 0,75 l/ha spolu s Lynxem v dávce 0,5 l/ha bude tím nejlepším řešením.

inz

Choroby řepky a morforegulace na jaře

Související články

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 211x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 266x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 209x

Rezistence obilnin vůči viru žluté zakrslosti ječmene

03. 08. 2017 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 241x

Na které mořidlo byste měli letos vsadit?

02. 08. 2017 Ing Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 234x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail