Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 322x

Abychom mohli maximálně eliminovat výskyt námele ve sklizeném zrnu žita, je třeba znát hlavní faktory, které se podílí na jeho výskytu. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří vlhko a chlad v době kvetení. Stejně tak negativně působí extrémní vysoké teploty, sucho a bezvětrné počasí. Tyto podmínky brání přenosu pylu na bliznu. Na hluchém místě se pak tvoří sklerocia námele. Jistě bychom mohli vyjmenovat i více zásad, jak co nejvíce omezit výskyt námele.

Proseeds

Těchto níže zmíněných devět pravidel je však nejzásadnějších:

1) Volba výnosného a zdravého hybridu

Nové a moderní hybridy mají utvořenou architekturu klasu tak, aby bylo co nejlépe umožněno opylení.

2) Nákup kvalitního certifikovaného osiva

Certifikace osiva vám zajišťuje, že osivo splňuje všechny normou stanovené osivové parametry.

3) Nákup certifikovaného osiva, které je kvalitně namořeno těmi nejlepšími účinnými látkami

Když si koupíte špičkové drahé auto, také ho neobujete nejlevnějšími pneumatikami. Naše špičková genetika si zaslouží tu nejlepší ochranu kvalitními mořidly. Naše osiva moříme účinnými látkami: difenoconazole + fludioxonil + tebuconazole. Tedy žádná „destilovaná voda“, ale to nejlepší, co má smysl a na trhu pro žito je dnes k dispozici.

4) Nákup osiva baleného ve výsevních jednotkách (VJ) v klíčivých semenech

Balení na jednotky v klíčivých semenech vám zajišťuje správnou volbu hustoty porostu. Špatně zaseté a často přehoustlé porosty, vysévá-li se osivo na kg a ne na VJ, jsou totiž mnohem náchylnější na výskyt námele.

5) Výběr vhodné lokality

Jak již bylo zmíněno, pro dobré a kvalitní opylení je třeba vzdušné prostředí, nejlépe na větrných lokalitách. Sít proto žito v uzavřeném údolí či v zalesněných oblastech je trestuhodné. Případný výskyt námele jde pak často na vrub agronoma. Stejně tak sít žito u velkých vodních ploch je poměrně nešťastné.

6) Dodržování osevního sledu

Sít zrnové žito po zrnovém žitu? To je opravdu velmi špatné rozhodnutí a nemá žádnou omluvu. Sklerócie v půdě totiž přežívají 1–3 roky, podle půdně-klimatických podmínek, hloubky zapravení posklizňových zbytků atd.

7) Hlubší zapravení posklizňových zbytků z porostů žita

V lokalitách s výskytem námele je třeba provést hlubší zapravení posklizňových zbytku po sklizni žita. Životaschopnost a klíčení spor námele totiž úměrně klesá s nedostatkem vzduchu.

8) Fungicidní ochrana a výživa mikroprvky na počátku kvetení

Velmi osvědčená a vyzkoušená je ochrana klasu na počátku kvetení, a to kombinací účinných látek metconazole či tebuconazole + azoxystrobin v 80–100 l vody za bezvětrného počasí. Do směsi je vhodné doplnit mikroprvky Zn a Cu. Zinek podporuje opylení a tvorbu zrna, měď brzdí prorůstání mycelia houby k semeníku.

9) Využití populačního žita Inspector

I přes dodržení veškerých zásad je někdy příroda proti nám. Dlouhodobě trvající deště nebo naopak úmorná vedra v době kvetení jsou největším nepřítelem pro žito obecně. Přesto opravdu velmi výrazně omezíme výskyt námele, využijeme-li při pěstování hybridů SU Performer a SU Arvid populační žito Inspector.

Podrobné informace k této metodě naleznete v katalogu podzimních odrůd obilnin pro sezónu 2023.

Klas žita s obilkami napadenými námelem přeci nechceme
Klas žita s obilkami napadenými námelem přeci nechceme

Ozimá žita jsou v poslední době velmi žádaná zejména kvůli trendu zdravého životního stylu, ale také kvůli většímu využívání pro výrobu kvalitní senáže
Ozimá žita jsou v poslední době velmi žádaná zejména kvůli trendu zdravého životního stylu, ale také kvůli většímu využívání pro výrobu kvalitní senáže

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5902x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail