BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Užitečné organizmy (22): Pažlabatkovití - Eucoilinae

Užitečné organizmy (22): Pažlabatkovití - Eucoilinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 128x

Eucoilinae jsou od dalších podčeledí pažlabatek i čeledí dalších blanokřídlých jasně odlišitelní podle číškovitého útvaru vyčnívajícího nad povrch štítku. Podčeleď zahrnuje malé i středně velké druhy. Zbarvení je variabilní, převažuje černá (tmavohnědá) barva těla se světlou kresbou, nohy zpravidla světlejší než tělo. U některých druhů jsou křídla zakrnělá, nepřesahují konec zadečku. Tykadla mají na konci často paličku.

Užitečné organizmy (23): Figitinae a Charipinae

Užitečné organizmy (23): Figitinae a Charipinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 181x

Dnešním dílem zakončíme povídání o pažlabatkách, které jsou neprávem přehlížené. Přitom se uplatňují při regulaci našich domácích i zavlečených druhů škůdců, se kterými si často z nedostatku registrovaných přípravků nevíme rady. Zajímavé jsou i z pohledu studia fungování složitějších potravních sítí, s vyšším počtem trofických úrovní.

Proseeds
Limagrain

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

Na řadě inovací a vysokém heterozním efektu jsou postaveny i loňské novinky společnosti Limagrain - hybridy LG Arnold a LG Auckland. Řepky této generace přicházejí s dalším vylepšením, a to s kvantitativní rezistencí vůči verticiliovému vadnutí řepky (Verticillium dahliae). Zatímco v minulosti jsme se setkávali s jinými chorobami, se kterými si umíme poradit chemickou cestou, u verticiliového vadnutí chemické řešení nemáme a nezbývá nic jiného než se spolehnout na genetiku.

Užitečné organizmy (24): Ibaliidae

Užitečné organizmy (24): Ibaliidae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 16x

Čeleď Ibaliidae reprezentuje prapředky našich ostatních žlabatek a patří spolu s cizokrajnými čeleděmi Austrocynipidae a Liopteridae mezi tzv. makrožlabatky (velikost těla až 20 mm), které parazitují u dřevokazného hmyzu. Přesto, že jsou to naše největší a nejnápadnější žlabatky, nemají české jméno. Známější se staly až díky své fotogeničnosti, kdy se fotografům podaří čas od času nějaké dospělce v přírodě zachytit.

Ozimá řepka Onca

Když linka, tak Onca - ryze česká odrůda ozimé řepky

Špičkové liniové odrůdy výnosově za hybridy příliš nezaostávají a pokud se jim věnuje náležitá agronomická péče a pozornost, dokážou je často překonat. Takovým moderním liniovým materiálem je odrůda Onca, registrovaná v roce 2021. Jak během registračních, tak navazujících maloparcelních i poloprovozních pokusů potvrdila svoji výkonnost a zaujala přední příčku v kategorii doporučených liniových odrůd.

Užitečné organizmy (25): Parazitoidi octomilky

Užitečné organizmy (25): Parazitoidi octomilky

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 84x

Octomilka japonská (Drosophila suzukii) pochází z východní Asie. V Evropě byla zjištěna v roce 2008 a z jihu (Itálie, Španělsko) se rychle šíří severním a východním směrem. U nás byla nalezena již v roce 2014, ale dosud neobsadila celé území. Šíření pokračuje a škodlivost bude vzrůstat.

Užitečné organizmy (26): Vejřitky

Užitečné organizmy (26): Vejřitky

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 30x

Nadčeleď vejřitky (Proctotrupoidea) zahrnuje drobné druhy s délkou těla do 10 mm. Tělo je většinou tmavě zbarvené, silně sklerotizované s nesesychavým zadečkem. Tykadla jsou nelomená, s 13–15 články. Žilnatina křídel je zpravidla bohatá, plamka vyvinuta. Postavení žilek je charakteristické a v kombinaci s dalšími znaky slouží k odlišení od dalších nadčeledí.

Užitečné organizmy (27): Vejřitkovití

Užitečné organizmy (27): Vejřitkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 32x

Vejřitkovití (Proctotrupidae) patří mezi malé až středně velké (2–10 mm) druhy parazitoidů. Zbarvení těla je většinou černé, kombinované s hnědočervenou kresbou. Nohy a tykadla bývají světlejší. Plamka v předním křídle je velká, nápadná, plamkové pole je naopak malé, uzavřené, často menší než plamka, ostatní žilnatina je redukována. U samic jsou vzácně křídla zkrácená nebo úplně chybí.

Užitečné organizmy (28): Diaprioidea

Užitečné organizmy (28): Diaprioidea

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 32x

Nadčeleď stíněnky (Diaprioidea) zahrnuje drobné druhy parazitující především v larvách a pupáriích dvoukřídlých. Od příbuzné nadčeledi Proctotrupoidea se liší lomenými tykadly a žilnatinou. Většina druhů má tykadla nasazena na výrazném hrbolku, který vyčnívá dopředu a v kombinaci s různými výrůstky může vytvářet bizarní tvary hlavy.

Užitečné organizmy (29): Parazitoidi bělásků

Užitečné organizmy (29): Parazitoidi bělásků

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 37x

Bělásci rodu Pieris patří mezi nejhojnější denní motýly zemědělské krajiny. Za škůdce se považuje pouze bělásek řepový (P. rapae) a zelný (P. brassicae). Dospělci běláska řepkového (P. napi), s tmavě poprášenými žilkami křídel, jsou stejně početní nebo v některých letech i početnější než bělásek řepový, ale housenky se vyvíjejí především na nekulturních druzích brukvovitých rostlin a neškodí.

Užitečné organizmy (30): Stíněnkovití

Užitečné organizmy (30): Stíněnkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 240x

Stíněnkovití (Diapriidae) patří mezi drobné druhy parazitoidů (cca 2–5 mm, vzácně do 8 mm). Mají lomená tykadla, nasazená vysoko nad ústy, často na výrazném hrbolku vyčnívajícím dopředu (hlava z boku klínovitá). První článek tykadel (scapus) je nápadně velký, dlouhý, tykadla u samic s 11–15 a u samců s 13–14 články, 3. nebo 4. článek většinou na bázi zúžen, prohnut nebo jinak modifikován.

Užitečné organizmy (31): Diapriinae

Užitečné organizmy (31): Diapriinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 33x

Diapriinae jsou druhou podčeledí stíněnek s více než 350 evropskými druhy. U nás lze očekávat okolo 200 druhů, ale pro nedostatečný průzkum jich bylo potvrzeno dosud pouze několik desítek. O vlivu na škůdce v našich podmínkách se neví téměř nic.

Užitečné organizmy (32): Jesenky

Užitečné organizmy (32): Jesenky

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 185x

Nadčeleď jesenky (Platygastroidea) zahrnuje převážně drobné až velmi drobné druhy (<1 mm), které se v přírodě snadno přehlédnou, i při jejich hojném výskytu. Malá velikost odpovídá velikosti hostitelů, kterými jsou nejčastěji vajíčka hmyzu nebo larvy bejlomorek. Z větších zástupců nadčeledi lze na polích s řepkou pozorovat v jarním období jesenky rodu Platygaster, které hromadně pobíhají/poletují v porostu a hledají bejlomorku kapustovou.

Užitečné organizmy (33): Parazitoidi slunéček

Užitečné organizmy (33): Parazitoidi slunéček

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 29x

Slunéčka (Coccinellidae) jsou významnými predátory mšic, mer, dalšího hmyzu a roztočů. Při dostatečné početnosti dokáží v zemědělských plodinách sami, i bez pomoci dalších užitečných organizmů, zvládnout populace škůdců a v závislosti na plodině snížit počet nebo zcela nahradit insekticidy.

Užitečné organizmy (34): Vejcomaři

Užitečné organizmy (34): Vejcomaři

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 31x

Vejcomarovití (Scelionidae) se specializují na parazitaci vajíček jiného hmyzu, několik rodů parazituje vajíčka pavouků v kokonech. Výhoda vaječných parazitoidů v ochraně rostlin spočívá v zahubení škůdce ještě před vznikem škod, na rozdíl od dalších parazitoidů, kteří regulují škůdce až v následné generaci.

Užitečné organizmy (35): Vejcomaři 2

Užitečné organizmy (35): Vejcomaři 2

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 34x

Vejcomaři se dělí do třech podčeledí, které se liší morfologicky i hostitelským spektrem. U většiny druhů hostitele dosud neznáme nebo patří mezi hospodářsky nevýznamné druhy, pouze část vejcomarů parazituje vajíčka škůdců nebo užitečných organizmů. Některé druhy se záměrně introdukují do nových oblastí k regulaci invazních škůdců.

Užitečné organizmy (36): Parazitoidi ploštic

Užitečné organizmy (36): Parazitoidi ploštic

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 45x

Ploštice patřily v minulosti mezi škůdce různých plodin, proti kterým se prováděla cílená ochrana. V současné době je většina druhů pod prahem škodlivosti a kromě klopušek bývá vzácnost se s nimi v porostech setkat. Doufejme, že domácí druhy zůstanou nadále pouze vítaným zpestřením biodiverzity, problém však nastane s invazními druhy, které do několika let naruší systém pěstování ovoce, zeleniny i dalších plodin.

Užitečné organizmy (37): Jesenkovití

Užitečné organizmy (37): Jesenkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 28x

Jesenkovití (Platygastridae) jsou drobní parazitoidi (0,5–4 mm) s převážně černým tělem a světlýma nohama, méně často je tělo světle hnědé až rezavé. Přes svoji nenápadnost jsou významnými regulátory škodlivých bejlomorek a používají se i k boji s invazními druhy.

Užitečné organizmy (38): Plamčice

Užitečné organizmy (38): Plamčice

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 54x

Nadčeleď plamčice (Ceraphronoidea) zahrnuje drobné druhy s nedostatečně prozkoumanou biologií. Na celém světě bylo dosud popsáno 639 druhů ve 27 rodech, ale ve skutečnosti jich bude několikanásobně více. Obdobně jako u jiných málo prozkoumaných skupin je hodnověrnost publikovaných údajů nejistá, v závislosti na kvalitě diagnostiky.

Užitečné organizmy (39): Megaspilidae

Užitečné organizmy (39): Megaspilidae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 32x

Z pohledu ochrany rostlin lze plamčice z čeledi Megaspilidae považovat spíše za škůdce než užitečné organizmy, protože většina druhů se známou biologií patří mezi parazitoidy predátorů a hyperparazitoidy jiných parazitoidů. Při vyšších počtech mohou negativně ovlivnit početnost nepřátel mšic v agrocenózách i v uzavřených prostorech skleníků.

Užitečné organizmy (40): Nepřátelé žlabatky kaštanovníkové

Užitečné organizmy (40): Nepřátelé žlabatky kaštanovníkové

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 20x

Žlabatka kaštanovníková (Dryocosmus kuriphilus) je invazní druh pocházející z Číny. Nejdříve se rozšířila do Japonska (1941), později do Ameriky (1974) a Nepálu (1999). V Evropě byla nalezena v roce 2002 v Itálii, kam byla přivezena s kaštanovníky z Číny o 2–3 roky dříve. Od té doby se šíří Evropou, až v roce 2012 přijela v napadených stromcích kaštanovníků i do České republiky.

Užitečné organizmy (41): Nové čeledi chalcidek

Užitečné organizmy (41): Nové čeledi chalcidek

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 42x

Chalcidky jsou převážně drobné až velmi drobné druhy, některé z nich jsou okem téměř neviditelné. Mnoho druhů patří mezi důležité parazitoidy hospodářsky významných škůdců a jsou často záměrně introdukovány k regulaci invazních druhů. Jsou hojně využívány jako bioagens do skleníků i polních plodin. U některých mikroskopických škůdců jsou chalcidky jedinými známými parazitoidy.

Užitečné organizmy (42): Netradiční hostitelé

Užitečné organizmy (42): Netradiční hostitelé

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 188x

Blanokřídlí parazitují nejčastěji vývojová stadia, méně často i dospělce hmyzu. V porovnání s parazitickými dvoukřídlími, kteří se vyvíjejí např. v žížalách, ploštěnkách nebo plžích, využívají hostitele z jiných živočišných tříd velmi málo.

Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů

Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů

05. 04. 2019 Ing. Marek Seidenglanz a kol. Škůdci Zobrazeno 2472x

Za stavu, kdy je rezistence některých škůdců realitou, je nutné změnit přístup k ochraně porostů, které tito škůdci poškozují. Jedná se vždy o změnu typu od jednoduššího ke složitějšímu. Mluví se o anti-rezistentních postupech (strategiích). Základem pro jejich smysluplné uplatnění je především dobrá znalost toho, u kterých škůdců a ke kterým účinným látkám (nebo skupinám látek) rezistence vznikla.

Stonkoví krytonosci na ozimé řepce

Stonkoví krytonosci na ozimé řepce

03. 04. 2019 Ing. Tomáš Hovorka, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2073x

Podobně jako v minulých letech i v roce 2018 byly zaznamenány škodlivé výskyty obou druhů stonkových krytonosců a lze předpokládat nárůst plošné škodlivosti především krytonosce řepkového i do budoucích let.

Lýkožrout smrkový a české lesy II. - Možnosti kontroly a obrany

Lýkožrout smrkový a české lesy II. - Možnosti kontroly a obrany

27. 03. 2019 Ing. Marie Zahradníková, Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Jíloviště-Strnady Škůdci Zobrazeno 2848x

Současná kůrovcová kalamita postavila před lesníky (včetně vlastníků lesa) při snaze o její řešení řadu praktických problémů, se kterými jsme se dosud v takové míře nesetkali. K jejímu rozvoji přispěla celá řada faktorů.

Lýkožrout smrkový a české lesy I. - Historie a současnost

Lýkožrout smrkový a české lesy I. - Historie a současnost

12. 03. 2019 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Jíloviště-Strnady Škůdci Zobrazeno 3784x

Lýkožrout smrkový patří dlouhodobě k nejvýznamnějším škůdcům lesních porostů ve střední a severní Evropě. Se stoupajícím podílem smrku v našich lesích jeho význam postupně narůstal. Jde o typického sekundárního a fyziologického škůdce. Napadá především čerstvě odumřelé stromy (dřevo), proto je důležité včasné zpracování polomů nebo odstranění dříví z těžby z porostů, a teprve při přemnožení napadá i zdánlivě zdravé stromy.

1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
detail