Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Ochrana cukrovky proti škůdcům po roce 2019

Ochrana cukrovky proti škůdcům po roce 2019

17. 06. 2019 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS ČR Škůdci Zobrazeno 2321x

Evropská komise v roce 2018 zakázala moření osiv polních plodin insekticidními látkami se skupiny neonikotinoidů - thiamethoxam, clothianidin, imidacloprid. Toto rozhodnutí zasáhne v budoucnu významně systém ochrany cukrovky proti škůdcům.

Výhodné předplatné časopisu Agromanuál na rok 2024

Při objednání předplatného na rok 2024 do 1.12.2023 získáte navíc zdarma vydání Agromanuálu 11-12/2023 a exkluzivní nástěnný kalendář na rok 2024. Akce platí pro nové předplatitele.

Řízení hmyzí rezistence - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá

Řízení hmyzí rezistence - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá

22. 05. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i Škůdci Zobrazeno 2115x

V tomto příspěvku je využití zásad řízení hmyzí rezistence popsáno na škůdcích s výskytem rezistence vůči insekticidům na našem území, které způsobují pěstitelům brambor a ovocných plodin největší problémy. Řízení hmyzí rezistence je popsáno pro mandelinku bramborovou, obaleče jablečného a meru skvrnitou. Popsaný stav řízení je platný pro ČR a pro poslední období do roku 2018.

Proseeds
Limagrain

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

Další sezona sklizně kukuřičné siláže je za námi. Jak se povedla se dozvíme záhy, tedy spíše, řeknou nám to naše krávy. Kukuřice si prožila dlouhé studené jaro, kdy se časný termín setí vesměs neprojevil jako výhoda. Následovala dlouhá období sucha a dvě krátká období nadprůměrných srážek. Tyto nestandardní periody se projevili na opylení, vývoji a dozrávání kukuřice na siláž. Opakovaný lokální charakter srážek způsobil lokální výkyvy v kvalitě a zejména v hektarových výnosech.

Odrůdové rozdíly v preferenci škůdců řepky a možnosti využití pro diferencovanou ochranu

Odrůdové rozdíly v preferenci škůdců řepky a možnosti využití pro diferencovanou ochranu

13. 05. 2019 Ing. Tomáš Hovorka, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2018x

Jednotlivé odrůdy řepky mají pro některé druhy škůdců rozdílnou atraktivitu. Jsou-li rozdíly mezi dvěma odrůdami dostatečně významné, lze je využít pro diferencovanou ochranu proti škůdcům, pokud jsou obě odrůdy vysety na stejném pozemku. Přednostně se ošetří škůdci preferovaná odrůda řepky vysetá podél okraje pozemku a méně atraktivní odrůda se ponechá bez ošetření.

Užitečné organizmy (1) - Parazitoidi škůdců

Užitečné organizmy (1) - Parazitoidi škůdců

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 200x

Užitečné organizmy zahrnující predátory a parazitoidy tvoří základní kámen systému biologické a integrované ochrany rostlin. Znalosti o predátorech jsou mezi zemědělskou veřejností na relativně dobré úrovni, ale znalost parazitoidů je nedostatečná i mezi aplikovanými entomology.

Užitečné organizmy (2) - Blanokřídlí parazitoidi

Užitečné organizmy (2) - Blanokřídlí parazitoidi

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 506x

Většina parazitoidů zemědělských škůdců se řadí mezi blanokřídlý hmyz. Řád blanokřídlý je charakterizován kousacím ústním ústrojím a 2 páry blanitých křídel s charakteristickou žilnatinou, která je odliší od podobných řádů. Nejčastěji se zaměňují s dvoukřídlími (Diptera), kteří mají pouze 1 pár křídel a ústní ústrojí lízací nebo bodavě sací.

Užitečné organizmy (4) - Lumkovití

Užitečné organizmy (4) - Lumkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 176x

Čeleď lumkovití (Ichneumonidae) se v Evropě rozděluje do 34 podčeledí. V každé podčeledi je různý počet rodů a druhů. Málopočetné podčeledi zahrnují pouze jeden druh, naopak v nejpočetnějších je více než 1 000 druhů. Počet podčeledí není dosud ustálen. Jednotlivé podčeledi s významem pro zemědělství nebo se zajímavou biologií si postupně představíme s uvedením nejvýznamnějších zástupců.

Užitečné organizmy (3) - Nadčeleď lumci

Užitečné organizmy (3) - Nadčeleď lumci

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 726x

Nadčeleď lumci (Ichneumonoidea) obsahuje dvě druhově početné čeledi: lumkovití (Ichneumonidae) a lumčíkovití (Braconidae). Nadčeleď je charakteristická mnoha článkovými, nelomenými tykadly bez paličky na konci a bohatou křídelní žilnatinou.

Užitečné organizmy (5) - Lumkovití

Užitečné organizmy (5) - Lumkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 332x

Dnes si představíme zástupce málopočetných podčeledí lumků, které zahrnují pouze několik druhů v jednom rodu.

Užitečné organizmy (6): Lumkovití - Pimplinae

Užitečné organizmy (6): Lumkovití - Pimplinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 252x

Podčeleď Pimplinae s našimi 33 rody a 113 druhy patří mezi středně početné podčeledi lumků. Zahrnuje specialisty i vyslovené polyfágy, schopné parazitovat okolo 200 druhů hmyzu z různých řádů. Většinou parazitoidi motýlů a brouků, některé druhy jsou hyperparazitoidi jiných lumků a lumčíků. Část druhů ektoparazitoidi pavouků nebo se vyvíjejí uvnitř vaječných kokonů pavouků.

Užitečné organizmy (7): Mšicovníkovití - Aphelinidae

Užitečné organizmy (7): Mšicovníkovití - Aphelinidae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1590x

Dnes vybočíme z taxonomické posloupnosti a podíváme se na zástupce čeledi mšicovníkovití, kteří se v současné době vyskytují na rostlinách a regulují problematické škůdce, na které registrované přípravky často nestačí.

Užitečné organizmy (8): Lumkovití - Banchinae

Užitečné organizmy (8)
Lumkovití - Banchinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 295x

Podčeleď Banchinae se specializuje na housenky motýlů. Zahrnuje mnoho užitečných druhů, kteří napadají nejčastěji housenky tzv. drobných motýlů. Vývoj larvy parazitoida probíhá uvnitř těla hostitele, který se většinou vyvíjí zcela normálně, bezpříznakově.

Užitečné organizmy (9): Lumkovití - Cryptinae

Užitečné organizmy (9): Lumkovití - Cryptinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 507x

Podčeleď Cryptinae je vysoce různorodá jak morfologicky, tak biologicky. Zahrnuje drobné i velké druhy, křídla samic jsou plně vyvinuta, zkrácená či úplně chybějí. Larvy se vyvíjejí uvnitř i na povrchu těla hostitele, nemálo druhů patří mezi hyperparazitoidy. U nás je více než 90 rodů a 428 druhů, v Evropě 116 rodů a 1 076 druhů.

Užitečné organizmy (10): Lumkovití - Phygadeuontinae

Užitečné organizmy (10): Lumkovití - Phygadeuontinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 131x

Podčeleď Phygadeuontinae, jak již bylo uvedeno v předchozím dílu seriálu, je nově vyčleněna z původní podčeledi Cryptinae. Většina druhů této podčeledi se od současných Cryptinae odliší podle dlouhé a výrazné rýhy (sternaulus) v dolní části středobočí, dvou nepigmentových bodů (přerušení) druhé střední příčky (bullae) - Cryptinae vždy maximálně jedno, propodeum s více lištami, kladélko výrazné se zřetelnými zuby a nodem na konci.

Užitečné organizmy (11) Lumkovití - Ichneumoninae

Užitečné organizmy (11) Lumkovití - Ichneumoninae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 300x

Podčeleď Ichneumoninae zahrnuje většinou velké (1–2 cm) a barevně nápadné druhy, ale patří sem i drobné druhy (velikost 5–6 mm) parazitující malé druhy motýlů. S 371 druhy ve 100 rodech je naší druhově nejbohatší podčeledí lumků (po rozdělení Cryptinae). V Evropě se vyskytuje 1 030 druhů ve 125 rodech. Jsou podobní na Cryptinae a Phygadeuontinae, od kterých se liší umístěním průduchů na 1. článku zadečku, přítomností jamek (gastrocoely) na 2.

Užitečné organizmy (12): Lumkovití - Anomaloninae

Užitečné organizmy (12): Lumkovití - Anomaloninae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 301x

Podčeleď Anomaloninae s našimi 14 rody a 42 druhy patří mezi méně početné podčeledi (v Evropě 17 rodů a 89 druhů). Zahrnuje štíhlé druhy s barevnou kresbou. Většina druhů parazituje u motýlů (trib Gravenhorstiini), pouze Anomalon cruentatum (trib Anomalonini) u potemníka Gonocephalum rusticum z řádu brouci.

Užitečné organizmy (13): Lumkovití - „neužiteční“

Užitečné organizmy (13): Lumkovití - „neužiteční“

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 146x

Jak již bylo uvedeno v 1. dílu seriálu, s užitečností parazitoidů to není jednoznačné, tak jako u všeho v přírodě, co se snaží člověk zaškatulkovat. V dnešním dílu si představíme 3 podčeledi, kde převažují parazitoidi nebo hyperparazitoidi z pohledu zemědělství užitečných organizmů (predátorů nebo parazitoidů škůdců).

Užitečné organizmy (14): Parazitoidi podkopníčka

Užitečné organizmy (14): Parazitoidi podkopníčka

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 151x

Podkopníček spirálový (Leucoptera malifoliella) škodí na jabloních, ale může se vyvíjet a škodit i na dalších rostlinách. Housenky vytvářejí na listech plošné miny. Pokud je na listu více min, dochází k jejich předčasnému opadu, a při přemnožení přichází do sadů listopad již v srpnu. Předčasná ztráta asimilační plochy má negativní vliv na výnos i vitalitu stromů.

Užitečné organizmy (15): Lumkovití - Campopleginae a Cremastinae

Užitečné organizmy (15): Lumkovití - Campopleginae a Cremastinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 267x

Zástupci obou podčeledí jsou si navzájem podobní. Mají štíhlé tělo, průduchy prvního článku zadečku jsou za polovinou, zadeček je zploštělý z boku často s nápadným kladélkem. Vyvíjejí se jako koinobionti uvnitř hostitele, nejčastěji parazitují housenky různých motýlů.

Užitečné organizmy (16): Ctenopelmatinae a Metopiinae

Užitečné organizmy (16): Ctenopelmatinae a Metopiinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 153x

Ctenopelmatinae a Metopiinae jsou dalšími podčeleděmi lumků, které zahrnují druhy významné pro regulaci škůdců v zemědělství a lesnictví.

Užitečné organizmy (17): Parazitoidi zápředníčka

Užitečné organizmy (17): Parazitoidi zápředníčka

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 550x

Zápředníček polní (Plutella xylostella) u nás škodí především na brukvovité zelenině a řepce. Celosvětově patří mezi nejvýznamnější škůdce brukvovité zeleniny, protože dokázal osídlit tropy, subtropy i mírné klima.

Užitečné organizmy (18): Lumkovití - Tryphoninae a Ophioninae

Užitečné organizmy (18): Lumkovití - Tryphoninae a Ophioninae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 799x

Dnešním dílem končí představení čeledi lumkovití. Některé podčeledi s menším významem byly vynechány, např. Orthocentrinae, ale zemědělky významné druhy z těchto podčeledí budou uvedeny později u jednotlivých škůdců.

Užitečné organizmy (19): Korunčíci a lištníci

Užitečné organizmy (19): Korunčíci a lištníci

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 261x

Nadčeledi Stephanoidea a Trigonaloidea zahrnují teplomilné druhy, rozšířené především v tropech a subtropech. Do Evropy proniká z jihu pouze 5 druhů, ale několik dalších blízkovýchodních druhů lze očekávat. Vzhledem k nízké početnosti je vliv na populace škůdců nevýznamný.

Užitečné organizmy (20): Žlabatkovití

Užitečné organizmy (20): Žlabatkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 232x

Nadčeleď žlabatky (Cynipoidea) je v Evropě zastoupena 3 čeleděmi. Primárně jsou to parazitoidi jiného hmyzu, ale čeleď žlabatkovití (Cynipidae) přešla na fytofágní potravu. Od ostatních blanokřídlých se odliší podle šikmo čtyřbokého tvaru plamkového pole na předním křídle. Plamka a krajní žilka chybějí, tykadla jsou nelomená s 13–16 články. Většina druhů má s boku stlačený zadeček a délku těla do 6 mm.

Užitečné organizmy (21): Pažlabatkovití

Užitečné organizmy (21): Pažlabatkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 208x

Čeleď pažlabatkovití (Figitidae) v současném pojetí zahrnuje drobné druhy parazitoidů a hyperparazitoidů z nadčeledi Cynipoidea. Ještě nedávno měly některé současné podčeledi status čeledi nebo byly řazeny do čeledi žlabatkovití (Cynipidae), na což je třeba brát zřetel při dohledávání informací nebo použití určovacích klíčů.

Užitečné organizmy (22): Pažlabatkovití - Eucoilinae

Užitečné organizmy (22): Pažlabatkovití - Eucoilinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 379x

Eucoilinae jsou od dalších podčeledí pažlabatek i čeledí dalších blanokřídlých jasně odlišitelní podle číškovitého útvaru vyčnívajícího nad povrch štítku. Podčeleď zahrnuje malé i středně velké druhy. Zbarvení je variabilní, převažuje černá (tmavohnědá) barva těla se světlou kresbou, nohy zpravidla světlejší než tělo. U některých druhů jsou křídla zakrnělá, nepřesahují konec zadečku. Tykadla mají na konci často paličku.

1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
detail