BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

27. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Škůdci Zobrazeno 1538x

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňilmožnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 21. února na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů do nor.

Agrinova

Zejména v reakci na pokračující nárůst populací hraboše polního v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji přistupuje ÚKZÚZ k umožnění adresné aplikace zvýšenou dávkou do nor, a to vydáním nařízení o  povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravků na ochranu rostlin. Platnost nařízení je v trvání od 21. února do 21. června 2023.

Vzhledem k vývoji počasí, které přispívá k navyšování populace hraboše polního, eviduje ÚKZÚZ nejvyšší hodnoty populace hraboše v  Jihomoravském 1 874 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), Olomouckém 1 379 AVN/ha a Zlínském kraji 1 234 AVN/ha. V těchto  krajích představuje podíl výskytů pětinásobného prahu škodlivosti přes 30 %, v Olomouckém kraji 42 % monitorovaných pozemků.

V důsledku výše uvedeného vysokého výskytu hraboše polního dochází ke značným hospodářským škodám, které budou v průběhu jara ještě stoupat se zvýšenou rozmnožovací aktivitou tohoto škůdce.

V souvislosti s vydanými nařízeními připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být  provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a  krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy a  prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s  přípravky na ochranu rostlin.

Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek nařízení.

V souladu s uvedeným nařízením je možné přípravky Stutox II a Ratron GW aplikovat proti hraboši polnímu v registrovaných plodinách v dávce max. 10 kg/ha (5 granulí/noru) pomocí speciálního aplikátorů přímo do nor. Ošetření lze nejvýše 3× opakovat, pokud trvá mimořádný stav v ochraně rostlin.

Vyšší pracovní náročnost a ohleduplnost aplikace k volně žijící zvěři i domácím zvířatům se rozhodlo podpořit Ministerstvo životního prostředí, které vyčlenilo 40 mil. Kč a bude vyplácet 500 Kč/ha ošetřené plochy. Žádosti o podporu se přijímají od 6. 3. 2023 10 hod. prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR a klíčovým parametrem bude udělení výjimky od ÚKZÚZ.

Průběžná data z monitoringu zveřejňuje ÚKZÚZ na Rostlinolékařském portálu, vyhodnocení měsíčních monitoringů zveřejni formou Aktualit nebo tiskových zpráv na webu ÚKZÚZ.

 

Přílohy:

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Stutox II
Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Ratron GW

 

Přípraveno podle tiskové zprávy z 21.2.2023

Související články

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 181x

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 291x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

22. 01. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 500x

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

18. 01. 2024 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 309x

Genom saranče pouštního

14. 01. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 261x

Populace hraboše polního se přemnožily!

16. 02. 2023 Připraveno podle tiskové zprávy ÚKZÚZ Škůdci Zobrazeno 897x

Bude hraboš polní škodit i letos?

29. 06. 2022 Ing. Štěpánka Radová Ph.D., Ing. Jakub Beránek, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1145x

Hraboš polní - noční můra zemědělců

18. 12. 2020 Ing. Jakub Beránek, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 3018x

Další články v kategorii Škůdci

detail