BASF
BASF
BASF

AGRA

Hraboš polní

Latinský název: Microtus arvalis (Pallas)
Slovenský název: Hraboš poľný
Německý název: Feldmaus
Anglický název: Field vole, Meadow mouse, Common vole
Limagrain

Zařazení

Třída: Savci - Mammalia
Řád: Hlodavci - Rodentia
Čeleď: Hrabošovití - Microtidae

Hostitelské rostliny

téměř všechny druhy polních plodin a plevelů

Škodlivost

Starší stromy ohryzány především na kmenu.Kmeny mladších výsadeb mohou být postupně ohryzávány i v přilehlé části kmene pod zemí, až po kořenový systém. Ohryzy jsou často nesouvislé,s potrhaným lýkem. Na rozdíl od ohryzů hryzce vodního na souvislý kořenový systém nepokračují.
V okolí stromů jsou východy z nor o průměru 3-4 cm, uhlazené chodníčky spojující jednotlivé východy z nor. Zelená vegetace v okolí chodníčků bývá spasena. Z ústí nor nezřídka vyčnívají kousky zelených rostlin a v těsné blízkosti bývá plošně rozptýlená vyhrabaná zemina a černý lesklý trus.

Hospodářský význam

V polních sadech nebo v zahradách v sousedství polností dochází ke škodám nejčastěji v letech přemnožení hrabošů po sklizni zemědělských plodin, v období podzimních kultivačních prací po migraci hrabošů z polností. V sadech velkovýrobního charakteru, obvykle na sklonku podzimního období po sklizni podkultury, jestliže byla zanedbána kontrola výskytu a početních stavů hrabošů v předcházejícím období.

Popis

Hraboš polní je dlouhý 9-15 cm, s krátkým válcovitým ocasem (30-40% délky těla) a malýma okrouhlýma ušima, které jsou téměř celé ukryté v srsti. Srst mají různě zbarvenou, od hnědavě šedé přes nažloutlou, narezavělou nebo skořicovou až k téměř hnědé nebo šedohnědé. Břišní strana bývá zpravidla světlejší.

Životní cyklus

Hraboš polní žije hlavně v koloniích. Pohromadě se sdružuje více jedinců, z nichž každý buduje svou vlastní noru. Délka života se pohybuje od 1 do 4 měsíců. Ve stáří 3-5 týdnů se hraboši začínají rozmnožovat. Samičky jsou březí 21 dnů. Do roka mívají 1-5 vrhů po 1-10 mláďatech. Během roku se může početnost hrabošů zvýšit až stonásobně. Ve třech až sedmiletých, někdy i delších intervalech dochází k jejich kalamitnímu přemnožení, ke gradacím. Gradace nikdy netrvají déle než 2 roky. Následuje prudké snížení početnosti hrabošů.

Nepřímá ochrana

V oblastech častého silného výskytu hraboše polního se doporučuje: V sadech pravidelně sežínat trávu v meziřadích na výšku 10-15 cm. Odstraňovat plevele. Pokud je to možné, v sadech provést ročně 3x kultivaci nebo kultivaci 2x a kolem stromů aplikovat herbicidy. Věnovat zvýšenou pozornost refugiím. Kontrolovat a v případě potřeby ošetřit i přilehlé části sadů (okrajů cest, příkopů apod.) nebo je alespoň pokosit.

Podporovat pernaté dravce a sovy. Pro kalouse ušatého instalovat počátkem března do okolí sadů hnízdní podložky, pro poštolku obecnou hnízdní podložky a budky a podsedy (berličky) pro káně lesní, poštolku obecnou a sovy.

Chemická ochrana

Přípravky nesmí za žádných okolností zůstat na povrchu půdy a klade se v ohniscích výskytu hraboše polního do jedových staniček, do drenážních trubek nebo přímo do nor za použití příslušných ochranných prostředků.

Tablety se vkládají do nor Pro ošetření ohnisek může být přípravek rozhozen ručně za použití příslušných ochranných pomůcek přímo na postiženou plochu. Pro ošetření větších ploch je možno použit mechanizovaný rozhoz některým z vhodných aplikátorů.

Přípravek musí být po pozemku rovnoměrně rozptýlen. Nesmí tvořit hromádky. Nesmí být použit na neporostlém půdním podkladu, ani na sněhu či ledu. Je zakázáno jej použít v blízkosti chovu drůbeže, v oborách, bažantnicích, v odchovných zařízeních a ve vzdálenosti 30 m od zařízení pro krmení zvěře.

Aplikace přípravků do vlhkých porostů (za rosy, po dešti) a déšť v době kratší než 10 hodin po aplikaci výrazně snižují účinnost zásahu. Nejvyšší účinnost je dosahována za slunečného počasí a bezvětří. Na témže pozemku je možno přípravek opakovaně použít nejdříve za 3 měsíce. Jen ve zcela výjimečných případech, a to i v případě poddávkování přípravku, nebo jestliže v průběhu 24 hodin po jejich aplikaci došlo k dešťovým srážkám vyšším než 2 mm, je potřebí ošetření opakovat dříve. V těchto případech během 48 hodin po prvém zákroku. Musí být dodržena ochranná lhůta 30 dnů před sklizní nebo spásáním ošetřovaného porostu.

Prskavky se po zapálení vkládají do nor.

Insekticidy

DELICIA GASTOXIN    |  RATRON GL    |  RATRON GW    |  STUTOX II    | 
Cesta hraboše polního v jeteli

Cesta hraboše polního v jeteli

Poškození porostu řepky olejky hrabošem polním

Poškození porostu řepky olejky hrabošem polním

hraboš polní - poškození kořene mrkve (foto Jaroslav Rod)

hraboš polní - poškození kořene mrkve (foto Jaroslav Rod)

detail