Chemap Agro s.r.o.

RATRON GL

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPr1: Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DO:
- Vzhledem k nebezpečí odplavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m od povrchových vod.
- Z hlediska ochrany ptáků přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.
- Z hlediska ochrany savců přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

lesní hospodářství, okrasné rostliny, pastviny,

polní plodiny, sady, trávníky, veřejně přístupné plochy, vinice, zelenina

návnady, aplikace do nor, aplikace do jedových staniček

lesní školky

rozhoz návnad ve foliových sáčcích

nezemědělská půda

návnady, aplikace do nor, aplikace do jedových staniček, rozhoz návnad ve foliových sáčcích

sklady

aplikace do jedových staniček

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní hospodářství Norník rudý - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Lesní hospodářství Hraboš polní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Lesní hospodářství Hraboš mokřadní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Lesní hospodářství Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Lesní hospodářství Norník rudý - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Lesní hospodářství Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Lesní školky Hraboš mokřadní - 5 kg/ha rozhoz návnad ve foliových sáčcích venkovní prostory
Lesní školky Norník rudý - 5 kg/ha rozhoz návnad ve foliových sáčcích venkovní prostory
Lesní školky Hraboš polní - 5 kg/ha rozhoz návnad ve foliových sáčcích venkovní prostory
Nezemědělská půda Hraboš polní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory, veřejně přístupné plochy
Nezemědělská půda Hraboš mokřadní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory, veřejně přístupné plochy
Nezemědělská půda Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, veřejně přístupné plochy
Nezemědělská půda Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, veřejně přístupné plochy
Okrasné rostliny Hraboš polní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Okrasné rostliny Norník rudý - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Okrasné rostliny Hraboš mokřadní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Okrasné rostliny Hraboš mokřadní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Okrasné rostliny Norník rudý - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Okrasné rostliny Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Okrasné rostliny Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Okrasné rostliny Norník rudý - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Okrasné rostliny Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Okrasné rostliny Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Okrasné rostliny Norník rudý - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Okrasné rostliny Hraboš polní - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Pastviny Hraboš mokřadní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Pastviny Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Pastviny Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Pastviny Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Polní plodiny Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Polní plodiny Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Polní plodiny Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Polní plodiny Hraboš mokřadní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Sady Hraboš mokřadní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Sady Hraboš mokřadní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Sady Norník rudý AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Sady Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Sady Norník rudý AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Sady Norník rudý AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Sady Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Sady Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Sady Norník rudý AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Sady Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Sady Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Sady Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Sklady Myš domácí - 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory (kolem budov), vnitřní prostory
Trávníky Hraboš mokřadní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Trávníky Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Trávníky Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Trávníky Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Vinice Hraboš mokřadní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Vinice Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Vinice Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Vinice Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Zelenina Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
Zelenina Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory
Zelenina Hraboš polní AT 100 g/jednu jedovou staničku (max. 2,5 kg/ha) venkovní prostory
detail