BASF
BASF
BASF

AGRA

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

03. 06. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1497x

Neonikotinoidové insekticidy aplikované na kvetoucí plodiny mohou mít negativní dopad na včely s důsledky pro opylování plodin. Nová studie z Lund University ve Švédsku ukazuje, že včely samotářky, které při shánění potravy z květů řepky přijímaly pesticid clothianidin, byly pomalejší. Navíc jahody opylované těmito včelami byly menší.

Proseeds

Je známo, že jahody se zvětší, pokud navštívily jejich květy včely, ale jak je růst jahod ovlivněn, pokud byly včely vystaveny neonikotinovým insekticidům, nebylo dosud jasné. V nové studii zveřejněné v PLOS ONE učinil švédský výzkumný tým dva objevy.

Vědci zkoumali včely, které pozřely clothianidin, insekticid, který se dříve používal v řepce k hubení dřepčíků. Studie ukazuje, že tato látka včely zpomalila a narušila jejich schopnost opylovat květy jahodníku.

Vědci použili dvanáct venkovních klecí, ve kterých mohly samotářské včely shánět potravu z květů řepky a jahodníku. V polovině klecí byla řepka ošetřena clothianidinem. Každá z klecí obsahovala řepku (na podzim vyseté rostliny doplněné několika na jaře vysetými rostlinami pro prodloužení doby kvetení) vypěstovanou buď z clothianidinem ošetřených, nebo neošetřených (kontrolních) semen, společně s rostlinami jahodníku a malou populací zednice rezavé (Osmia bicornis).

Zednice rezavá - samička
Zednice rezavá - samička

Zednice rezavá
Zednice rezavá

Vědci očekávali, že clothianidin sníží aktivitu včel při shánění potravy, což bude mít za následek zhoršené opylení jahod a reprodukci včel. Během rané fáze pokusu nepozorovali žádný rozdíl mezi ošetřeními v celkové délce výletů za potravou ani kombinovaném počtu květů řepky a jahodníku, které včely během těchto výletů navštívili. Během pozdější fáze pokusu určili čas, který samička potřebovala k návštěvě 10 květů řepky, jako ukazatel výkonnosti při hledání potravy. Zjistili, že v klecích s clothianidinem byly samičky o 10 % pomalejší. Jahody v klecích s clothianidinem vážily méně (o 8–13 %), což naznačuje snížený opylovací výkon. Samičky vystavené clothianidinu méně často uzavíraly svá hnízda navlhčenou hlínou, ale počet potomků, poměr pohlaví a hmotnost byly mezi ošetřeními podobné. Pozorované účinky na chování včel se objevily na konci pokusu, pravděpodobně kvůli akumulovaným účinkům expozice, snížené délce života včel nebo vyšší citlivosti protokolu, který vědci použili během pozdější fáze pokusu. Nižší hmotnost jahod v klecích s clothianidinem zdůrazňuje důležitost pochopení komplexních účinků přípravků na ochranu rostlin, které by mohly mít širší důsledky než ty na přímo exponované organizmy.

Předchozí studie ukázaly, že clothianidin negativně ovlivňuje divoké včely, pokud jde o rychlost hledání potravy, vývoj a reprodukci. Nové výsledky naznačují, že může také zhoršit schopnost včel opylovat květy jahodníku.

V roce 2018 se EU rozhodla zcela zakázat používání clothianidinu a dvou dalších neonikotinoidů pro venkovní ochranu rostlin. Jedním z dalších neonikotinoidů byl thiamethoxam, který může narušit opylování jabloní čmeláky, jak již dříve ukázal jiný výzkumný tým. Přestože je klothianidin nyní zakázán, částečně jej nahradily jiné látky, které podobným způsobem ovlivňují nervový systém hmyzu. Je proto nanejvýš důležité pokračovat v tomto výzkumu a zkoumat, jak tyto látky ovlivňují chování včel a opylování.

Jahodník odrůda Elsanta
Jahodník odrůda Elsanta

Zdroj:
Herbertsson L., Klatt B.K., Blasi M., Rundlöf M., Smith H.G. (2022): Seed-coating of rapeseed (Brassica napus) with the neonicotinoid clothianidin affects behaviour of red mason bees (Osmia bicornis) and pollination of strawberry flowers (Fragaria × ananassa). PLOS ONE: 17 (9): e0273851. doi:10.1371/journal.pone.0273851

Související články

Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy

10. 06. 2024 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jaromír Chochola, CSc. Škůdci Zobrazeno 210x

Ochrana porostů máku setého proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům

07. 06. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 304x

Užitečné organizmy (52): Microgastrinae (II)

31. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 244x

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 389x

Další články v kategorii Škůdci

detail