BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1034x

V zemědělské praxi se často setkáváme se „selháním účinnosti“ pyrethroidů. Příčin může být celá řada a často se při tomto selhání poukazuje na vznik rezistence škůdců vůči pyrethroidům. V mnoha případech však může být příčina zcela jiná a za snížením účinnosti vlastního přípravku může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek. Proto, aby k selhávání účinnosti pyrethroidů docházelo co nejméně, vyvinula společnost AgroProtec s.r.o. - Systém Podpory a Prodloužení účinnosti Pyrethroidů (SPPP). Tento systém zahrnuje 7 jednoduchých zásad, které je potřeba dodržet, aby pravděpodobnost selhání účinnosti pyrethroidu byla co nejmenší.

Limagrain

Při aplikaci pyrethroidu dodržujte těchto 7 zásad:

A pro lepší a jistější fungování obecně insekticidu využijte přípravky Agrovital a Spray Aide.

1) Pozor na teplotu vzduchu

Pyrethroidy se projevují negativním teplotním koeficientem účinnosti, tj. se stoupající teplotou prostředí se snižuje jejich účinnost, proto neprovádějte aplikaci pyrethroidu při teplotách nad 25 °C. Se zvyšující se teplotou během aplikace dochází rovněž k nárůstu odpařování účinné látky z povrchu rostlin. Pro snížení ztrát pyretroidu vytěkáváním přidejte před aplikací do postřikové kapaliny Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

2) Pozor na krátkodobé působení

Doba působení pyrethroidu je poměrně krátká, tyto insekticidy nejsou perzistentní a podléhají rychlé biodegradaci. Pro zpomalení rozkladu filmu pyrethroidu na povrchu rostlin, přidejte před aplikací do postřikové kapaliny Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

3) Pozor na sluneční záření

Pokud provádíte aplikaci při intenzivním slunečním záření, kdy hrozí zvýšené riziko rozkladu pyrethroidu působením slunečního záření a složek atmosféry, přidejte k pyrethroidu do aplikační kapaliny 0,07 % Agrovitalu (0,1 l/150 l vody). Ten ochrání insekticid proti rozkladu ÚV zářením i proti působení okolního vzduchu.

4) Pozor na úlet

Pyrethroidy jsou vysoce toxické pro necílové užitečné organizmy, a proto pokud provádíte aplikaci v blízkosti ploch navštěvovaných necílovými užitečnými organizmy, popř. v blízkosti oblastí navštěvovaných zranitelnými skupinami obyvatel, zabraňte úletu aplikační kapaliny mimo ošetřovanou plochu přidáním Agrovitalu do postřikové kapaliny v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

5) Pozor na smyv a odpar

Po aplikaci zůstává pyrethroid na povrchu rostliny a tam je vystaven účinkům povětrnostních podmínek. Proto pokud se očekává déšť do 6 hodin nebo za suchého počasí s vysokými teplotami 20–25 °C, kdy hrozí nadměrný odpar pyrethroidu z povrchu ošetřovaných rostlin, přidejte do nádrže postřikovače Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

6) Pozor na pH aplikační kapaliny

Pyrethroidy podléhají alkalické hydrolýze a pokud při přípravě aplikační kapaliny používáte vodu s pH nad 7, přidejte před vložením pyrethroidu do postřikovače přípravek Spray Aide v dávce 60 ml/100 l vody. Pravidelně testujte pH vody, protože se může během vegetačního období měnit. Roztok (nebo směs) pyrethoidu v aplikační kapalině vždy použijte do 6 hodin od přípravy, abyste předešli možným problémům spojeným s pH. Ideální rozmezí pH pro většinu insekticidů je 5,0–7,0.

7) Pozor na tank-mix kombinace

Řada pyrethroidů (obecně insekticidů) není kompatibilní s ostatními chemikáliemi, proto pokud je používáte ve směsi s dalšími přípravky na ochranu rostlin nebo s hnojivy, přidejte do nádrže postřikovače přípravek Spray Aide v dávce 60 ml/100 l vody. Zabráníte tak nežádoucím reakcím pyrethroidu s ostatními chemikáliemi a předejdete vzniku mikro sraženin, které snižují účinnost.

Co jsou přípravky Agrovital a Spray Aide a jak fungují?

Agrovital - multifunkční pomocná látka, která podporuje a prodlužuje účinnost přípravků na ochranu rostlin. Chrání rostliny proti odparu, před úletem a smyvem deštěm.

Spray Aide - koncentrovaná pomocná látka zvyšující kompatibilitu přípravků a hnojiv v aplikační kapalině, účinkuje jako šetrné smáčedlo a herbicidní aktivátor. Snižuje pH vody nebo kapalného hnojiva v nádrži postřikovače. Během aplikace aktivně čistí všechny součásti pracujícího postřikovače

Jaká je efektivita použití SPPP v polních podmínkách?

Systém SPPP byl velice úspěšně zaveden do zemědělské praxe v minulém roce. Zkušenosti zemědělců ukázali na vysokou efektivitu, když byl Agrovital a Spray Aide přidán do směsi s různými insekticidy. Také v přesných polních pokusech s ochranou proti škůdcům řepky, bylo zjištěno zvýšení výnosu semen řepky v roce 2022 o 400 kg/ha (360 kg/ha v roce 2021) oproti aplikaci samotných insekticidů. Použití SPPP více než zdvojnásobilo rentabilitu vlastního insekticidního zásahu (graf 1).

Získané výsledky rovněž poukazují na fakt, že v současné době povolené insekticidní účinné látky proti škůdcům v řepce jsou méně účinné, než tomu bylo v minulosti. Také u směsí pyrethroidu s acetamipridem není zcela využíván jejich insekticidní potenciál, přestože jsou aplikovány v maximálních registrovaných dávkách. Tím se potvrdilo, že přidávání moderních pomocných látek, tedy Agrovitalu a Spray Aide, do insekticidních sledů, je cesta do budoucnosti, jak při omezování přípravků zajistit spolehlivost vlastního ošetření. Ekonomický přínos je také nesporný, jak dokazuje zvýšení výnosu.

Graf 1: Vliv SPPP (Spray Aide a Agrovital) na efektivitu insekticidního ošetření řepky ozimé (ZS Kluky, 2021–22)
Graf 1: Vliv SPPP (Spray Aide a Agrovital) na efektivitu insekticidního ošetření řepky ozimé (ZS Kluky, 2021–22)

Související články

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 218x

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 237x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 212x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 307x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Škůdci

detail