BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Užitečné organizmy (52): Microgastrinae (II)

31. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 241x

Kokony lumčíků z podčeledi Microgastrinae mohou být ukryté v místě žíru housenky, ale u nemalé části druhů jsou nápadné, často viditelné z několika metrů. Tím se liší od většiny parazitoidů, kteří se naopak snaží ukrýt před zraky predátorů a parazitoidů.

Proseeds

Vzhledem k velkému množství druhů u nás i ve světě a hojnosti dospělců musí být tato strategie úspěšná a musí přinášet lumčíkům nějaké výhody před konkurencí. Jinak by se evolučně neprosadila nebo by zůstala zachována pouze u několika druhů, jako slepá větev vývoje. Ochrana kukel lumčíků je založena na 2–3 strategiích, které se mohou kombinovat.

  • Základ je pevný kokon kolem kukly, často s různými povrchovými strukturami, který je sepředen z vláken, připomínající kokony pavouků nebo motýlů. Při vysoké koncentraci se mohou na kokony lumčíků naučit hmyzožraví ptáci nebo vosy, kteří vyklovou/vykoušou do kokonů otvory.
  • U této podčeledi se vyskytuje vysoký počet gregarických druhů, kdy se v jedné housence vyvinou až desítky lumčíků. Počítá se s vysokými ztrátami, ale počet přeživších postačuje na založení další generace a přežití druhu.
  • Na pomyslném vrcholu je manipulace hostitele, kdy omámená housenka přestane přijímat potravu a stráží kokon nebo kokony lumčíků před nepřáteli, které často aktivně odhání mrskavým pohybem.

Odlišné životní strategie

Lumčíci jsou drobní, ale napadají i housenky velkých druhů motýlů. Při tom využívají různé strategie.

Solitérní druhy napadají nejčastěji drobné druhy motýlů s odpovídající velikostí těla nebo parazitují v mladých housenkách velkých druhů, které mají délku těla podobnou drobným motýlům. Malá housenka se samici snadněji parazituje a nemá dostatečně silnou imunitu k zahubení vajíčka nebo malé larvy parazitoida. Housenka uhyne - zůstane z ní jen vysátá pokožka a hlava. Některé solitérní druhy vytvářejí dvojitý kokon, kdy podobně jako kukly motýlů má lumčík kolem vlastního kokonu navíc síťovitou skulpturu. Z našich motýlů vytváří podobný kokon zápředníček polní, škodící na brukvovitých rostlinách. Solitérní druhy, parazitující v nepoměrně velkých housenkách např. můr, jsou v rodu Microplitis. Housenka je zmanipulována a vedle těla nebo na těle má jeden hnědě zbarvený kokon s výraznými podélnými žebry, který brání před nepřáteli.

Gregarické druhy - ve velkých housenkách se vyvíjejí současně až desítky jedinců, kteří krátce před opuštěním hostitele vyplňují celý objem jeho těla. Na smluvený signál se prokoušou ven a během krátké doby si sepředou hromadně kokony, které mohou tvořit různé obrazce v závislosti na taxonomické skupině/druhu lumčíka: jednotlivě na těle i mezi chlupy; neuspořádaně přes sebe na/pod/vedle housenky. Dokonalejší ochranu před predátory a parazitoidy představuje vytvoření společného zámotku, ve kterém jsou ukryty jednotlivé kokony, které většinou nejsou vidět. Zbytek housenky může být přilepen ke kokonu nebo je odhozen na zem. Delší vzdálenost z povrchu kokonu ke kukle lumčíka zabrání napadení hyperparazitoidům s krátkým kladélkem a současně jsou parazitováni pouze jedinci po obvodu, kteří jsou „obětováni“ v rámci kolektivní obrany druhu.

Zombie housenky

Vyskytují se u gregarických i solitérních druhů. Larvy lumčíka před opuštěním těla housenky vyloučí látky, které hostitele částečně ochromí, housenka zůstane na místě, nepřijímá potravu a slouží buď jako lákadlo pro velké predátory (ptáky), kteří dají přednost „masité“ housence před drobnými kokony, nebo odpuzovadlo proti malým predátorům a parazitoidům, které při dotyku - podráždění, odhání mrskáním těla. U generace, která nepřezimuje, žije housenka často déle, než trvá stadium kukly lumčíka a uhyne hlady až po vylíhnutí dospělců lumčíků.

Obr. 1: Ukrytý kokon uvnitř miny zdobníčka chmelového je bez ochranných povrchových struktur
Obr. 1: Ukrytý kokon uvnitř miny zdobníčka chmelového je bez ochranných povrchových struktur

Obr. 2: Kokon s povrchovými strukturami na spodní straně listu dubu
Obr. 2: Kokon s povrchovými strukturami na spodní straně listu dubu

Obr. 3: Kokon ukrytý pod zápředkem, který podobně jako např. u zápředníčka polního tvoří vnější systém „opevnění“
Obr. 3: Kokon ukrytý pod zápředkem, který podobně jako např. u zápředníčka polního tvoří vnější systém „opevnění“

Obr. 4: Zmanipulovaná píďalka strážící kokony
Obr. 4: Zmanipulovaná píďalka strážící kokony

Obr. 5: Kukly lumčíků ukryté v jednom velkém kokonu připomínající vaječný kokon pavouků
Obr. 5: Kukly lumčíků ukryté v jednom velkém kokonu připomínající vaječný kokon pavouků

Článek vznikl za podpory projektu MZe-RO0423.

Související články

Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy

10. 06. 2024 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jaromír Chochola, CSc. Škůdci Zobrazeno 195x

Ochrana porostů máku setého proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům

07. 06. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 288x

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 383x

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 701x

Další články v kategorii Škůdci

detail