BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 453x

Řepka se vždy musí ošetřit proti stonkovým krytonoscům včas při maximálním výskytu dospělců. Je ale nutné aplikovat správné insekticidy před nakladením vajíček do stonků (krytonosec řepkový) nebo řapíků listů řepky (krytonosec čtyřzubý).

Proseeds

Nálety krytonosců jsou v posledních letech na jaře rozvleklé a mohou trvat až 2 měsíce. V letech 2022–23 byly zachyceny v Morickeho miskách první výskyty krytonosců už na konci února. Na řadě lokalit byly zaznamenány nálety krytonosců do porostů řepky již na podzim. Hlavní insekticidní ošetření proti broukům se provádělo většinou poslední 2 týdny v březnu. Z přesných pokusů i praxe posledních 2 let vyplývá, že jeden zásah je nedostatečný. Je nutné vytvářet co nejdelší insekticidní clony pomocí 2–3 postřiků. Při ošetřování proti broukům je také nutné střídat přípravky z různých insekticidních skupin a vytvářet účinné tank-mixy, aby se snížilo riziko vzniku rezistence.

Podle odborného monitoringu (ZS Kluky, ÚKZÚZ, Agritec, ČZU, VUKROM a další) se prodlužuje doba mezi prvním náletem krytonosců a kladením vajíček do stonků nebo řapíků řepky. Toto období může trvat od konce února až do poloviny dubna. Základem pro signalizaci náletu dospělců je včasné rozmístění žlutých Morickeho misek do porostů řepky. Je lepší rozmístit více misek na jedno pole než pár misek na celý katastr zemědělského podniku. V posledních dvou letech byly zjištěny výskyty krytonosců v porostech řepky již v říjnu a listopadu. Nemusí proto dojít k zachycení prvních dospělců v miskách na poli ihned po přezimování v časném jaře.

Proti stonkovým krytonoscům je nutné vytvořit směs přípravků Gazelle + Karis Max/Rafan Max (100–120 g + 0,08/0,05 l/ha). Pouze směs neonikotinoidu (acetamiprid) a širokospetrálního pyretroidu doručí vysoký kontaktní a požerový účinek. Ve srovnání s jinými přípravky zajistí dlouhodobou ochranu díky systémovému rozvedení acetamipridu (Gazelle, Gazelle Liquid) ve stoncích, listech a řapících listů. Nejvyšší účinnosti se dosáhne aplikací této směsi v době maximálního náletu brouků do porostu. Tuto směs je vždy nutné aplikovat před kladením vajíček. Při postupném otevírání jara (kolísání teplot) je nutné aplikaci insekticidů 2–3×, protože jedno ošetření dnes již nestačí. Předností Gazelle je povolení až 3 aplikací v řepce za sezonu.

Pro ušetření pojezdů postřikovače v porostu řepky je možné spojit insekticidní ošetření s aplikací herbicidu Korvetto, který spolehlivě hubí hlavních plevele řepky (heřmánkovité plevele, svízel) a navíc také mák vlčí, kakosty, zemědýmy, hluchavky, chrpu a další.

Správné ošetření proti stonkovým krytonoscům snižuje i výskyt houbových chorob řepky, zejména fómové hniloby stonku a krčku řepky. Aplikaci insekticidů lze také spojit s morforegulačními fungicidy - Corinth, Caramba a Lynx.

Pro následné insekticidní ošetření, které by mělo následovat cca za 2 týdny, je nutné zvolit přípravek, který vedle krytonosců zasáhne i blýskáčka řepkového. Jeho populace je již celoplošně rezistentní k běžným pyretroidům I. skupiny. Proto je nutné zvolit přípravek s rychlým iniciálním účinkem (tzv. knock-down efekt) na blýskáčka a spolehlivě působící na stonkové krytonosce. To zajistí pouze insekticid Magma s účinnou látkou etofenprox. Ten má vysoký a rychlý kontaktní i požerový účinek na oba tyto škůdce. Není ale systémově rozváděn v rostlině. V řepce jsou povoleny až 2 aplikace s termínem aplikace až do fáze plného květu řepky. Dávka 0,2 l/ha je na oba škůdce. Zařazení přípravku Magma navíc také splňuje zásadu střídání přípravků z různých skupin a oddaluje vznik rezistence.

V této růstové fázi řepky lze proti blýskáčku také aplikovat novinku Gazelle Liquid. Vedle vysoké účinnosti je v tomto termínu jeho velkou předností možnost aplikace bez povinnosti ohlášení včelařům. Přípravek obsahuje acetamiprid patřící do skupiny neonikotinoidů a má tekutou formualci. Doporučené dávkování proti blýskáčkům je 0,2 l/ha, a proti krytonoscům 0,25 l/ha. Registrovaný termín aplikace je ve fázi butonizace (BBCH 51–59) nebo od plného květu až do počátku dozrávání šešulí (BBCH 65–80) proti bejlomorce.

Insekticidy Gazelle, Gazelle Liquid a Karis Max nemají oznamovací povinnost aplikace včelařům a lze je aplikovat v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně podzemních i povrchových vod. Přípravky Gazelle a Gazelle Liquid lze aplikovat bez omezení v dalších letech v následných plodinách.

Poškození stonků řepky žírem larev stonkových krytonosců (ZS Kluky, 2023)
Poškození stonků řepky žírem larev stonkových krytonosců (ZS Kluky, 2023)

Související články

Ochrana kukuřice proti bázlivci kukuřičnému v roce 2024

04. 07. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 285x

Hraboš polní jako stálé riziko pro zemědělskou praxi

03. 07. 2024 Prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 354x

Škodlivost zavíječe kukuřičného a nové možnosti jeho sledování

25. 06. 2024 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 399x

Genetický boj s hmyzími škůdci

24. 06. 2024 Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 301x

Změny ve vývoji rezistence mšice broskvoňové vůči insekticidům v ČR

19. 06. 2024 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 236x

Další články v kategorii Škůdci

detail