BASF
BASF
BASF

AGRA

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 456x

Intenzivní pěstování řepky je postaveno na opakované aplikaci insekticidů v průběhu vegetace. To sebou nese nárůst selekčního tlaku na škůdce, především, když se opakovaně používají účinné látky se stejným mechanizmem účinku.

Proseeds

Řepka je plodina, které se problematika rezistence hmyzích škůdců dotýká významným způsobem. Pěstitelé mají díky legislativním omezením velmi zúžený výběr insekticidů s různým mechanizmem účinku na hmyzí škůdce, čímž se riziko vzniku rezistence výrazně zvyšuje. Tato skutečnost může v budoucnu vést k výraznému omezení pěstebních ploch řepky v Evropě. Krytonosci, dřepčík olejkovýblýskáček řepkový jsou považováni za jedny z nejvýznamnějších škůdců řepky a výskyt rezistentních populací těchto škůdců k některým skupinám insekticidů se významně zvyšuje v celé Evropě.

Mechanizmy vzniku rezistence vůči pyretroidům u škůdců řepky:

1. Necitlivost cílového místa - díky mutaci dojde ke změně složení aminokyselin na proteinovém receptoru nervových vláken, proto se pyretroid nemůže navázat na tato nervová vlákna a působit na nervovou soustavu brouků.

2. Metabolická rezistence - je způsobena vyšší aktivitou enzymů v těle rezistentních jedinců. Pyretroidy, ale dnes již i neonikotinoidy, jsou aktivitou těchto enzymů v tělech rezistentních jedinců odbourány dříve, než se mohou navázat na proteinové receptory na nervových vláknech. Tento mechanizmus rezistence převládá u evropských populací krytonosců, dřepčíka olejkového a blýskáčka řepkového.

Pro zvolení správné antirezistentní strategie, která účinně zpomalí a oddálí rozšíření rezistentních populací těchto škůdců, je velmi důležité znát mechanizmus jejich rezistence. Pokud máte problém s účinností pyretroidů a neonikotinoidů na tyto škůdce, máme řešení: Pangaea Booster. Je to revoluční technologie pro překonání rezistence hmyzích škůdců vůči pyretroidům a neonikotinoidům.

Co je Pangaea Booster?

Patentovaná revoluční technologie vyvinutá pro překonání rezistence u hmyzu proti používaným insekticidním látkám. Účinná látka piperonyl butoxide (zkratka PBO) nemá žádnou insekticidní účinnost, ale díky svému působení na enzymy škůdců, dokáže významně zvýšit účinnost insekticidů i na jejich rezistentní populace.

Jak pracuje Pangaea Booster?

  • působí na detoxikační systém škůdců,
  • inhibuje aktivitu enzymů (Cytochrom P450) v tělech jedinců rezistentních vůči pyretroidům, čímž nedojde k metabolickému odbourání pyretroidní účinné látky, a ta se naváže na receptor nervového vlákna a rezistentního jedince usmrtí,
  • prolamuje rezistenci hmyzích škůdců vůči používaným insekticidům.

Použití Pangaea Booster

Přípravek je registrován pro použití v kombinaci s insekticidy obsahujícími lambda-cyhalothrin proti rezistentním jedincům blýskáčka řepkového a dřepčíků. Úspěšně se ověřuje použití Pangaea Booster s dalšími insekticidními látkami proti dalším škůdcům řepky v dalších plodinách. Maximálního insekticidního účinku se dosáhne aplikací přímo na škůdce. Reziduální působení je velmi krátké. Názornou ukázku zvýšení účinnosti některých formulací pyretroidů a kombinací neonikotinoidů s pyretroidy proti dospělcům krytonosců a jejich larvám v řepce, uvádíme v grafu 1.

Dávkování Pangaea Booster:

  • 0,2 l/ha - doporučujeme aplikovat společně s insekticidy za teplot do 20 °C a při nižším výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků,
  • 0,3 l/ha - doporučujeme aplikovat společně s insekticidy za teplot nad 20 °C a při vysokém výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků,
  • insekticidy používejte vždy v maximálních registrovaných dávkách.

Proč použít Pangaea Booster?

Tento revoluční technologický produkt bude každý zodpovědný pěstitel řepky, ale i dalších plodin, které jsou intenzivně napadány hmyzími škůdci, používat, aby zvýšil insekticidní účinnost ošetření a co nejvíce omezil a oddálil vznik rezistence hmyzích škůdců.

Graf 1: Vliv insekticidního ošetření na výskyt larev stonkových krytonosců ve stoncích řepky (stav 25. 5. 2023, ZS Kujavy)
Graf 1: Vliv insekticidního ošetření na výskyt larev stonkových krytonosců ve stoncích řepky (stav 25. 5. 2023, ZS Kujavy)

Související články

Ochrana kukuřice proti bázlivci kukuřičnému v roce 2024

04. 07. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 285x

Hraboš polní jako stálé riziko pro zemědělskou praxi

03. 07. 2024 Prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 353x

Škodlivost zavíječe kukuřičného a nové možnosti jeho sledování

25. 06. 2024 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 399x

Genetický boj s hmyzími škůdci

24. 06. 2024 Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 301x

Změny ve vývoji rezistence mšice broskvoňové vůči insekticidům v ČR

19. 06. 2024 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 236x

Další články v kategorii Škůdci

detail