BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Akú antirezistentnú ochranu zvoliť proti blyskáčikom a šešuľovým škodcom repky?

01. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Škůdci Zobrazeno 69x

Po úspešnej ochrane proti krytonosovi štvorzubom a repkovom nadchádza obdobie, ktoré je typické výskytom blyskáčika repkového a ďalších škodcov na kvetoch a šešuliach repiek. Pre pestovateľov repky na ochranu proti stonkovým krytonosom tohto roku pribudol významný insekticíd vo forme prípravku Sivanto® Energy. Je to jediný dvojzložkový insekticíd v Českej republike registrovaný do repky, ktorého účinné látky deltametrin a flupyradifuron (skupina butenolidy) sa vo svojom kontaktnom a systémovom účinku dopĺňajú. Pre udržanie antirezistentnej stratégie ochrany v nasledujúcich ošetreniach po použití prípravku Sivanto® Energy odporúčame použiť účinnú látku z inej skupiny.

Limagrain

Po aplikácii prípravku Sivanto® Energy proti stonkovým krytonosom pretrváva určitý čas systémová účinnosť ochrany, ktorej dĺžku ovplyvňuje niekoľko faktorov. Medzi tieto faktory patria  najmä teplotné a zrážkové pomery, ktoré majú vplyv na rýchlosť rozvádzania systémovej látky v rastline. Od nich závisí rýchlosť narastania novej rastlinnej hmoty a tým riedenie koncentrácie účinnej látky v rastlinách. Pri zaznamenaní náletu blyskáčika v digitálnych žltých lapačoch Magic Trap odporúčame odsledovať ako sa správajú títo škodcovia v porastoch. Pokiaľ je zaznamenaný nálet blyskáčika do kvetenstiev podstatné je zistiť či sa už blyskáčiky prežierajú do pukov vyvíjajúcich sa kvetenstiev. Ak objavíme túto skutočnosť znamená to, že už zoslabla účinnosť systémovej účinnej látky flupyradifurone z prípravku Sivanto® Energy z predošlej aplikácie. V takom prípade odporúčame v blízkej dobe naplánovať nasledujúce ošetrenie a na ochranu použiť insekticídny systém D-ACT. Tvorí ho mechanizmus dvoch odlišne pôsobiacich účinných látok (acetamipriddeltametrin), ktorý garantuje razantnosť a mimoriadnu spoľahlivosť účinku. Veľmi efektívne kombinuje rýchle kontaktné pôsobenie s dlhodobou plne systémovou účinnosťou.

Základ D-ACT systému

Insekticídny systém D-ACT obsahuje jednotlivé prípravky Decis® Forte a Yoroi®. Decis® Forte v uvedenom insekticídnom systéme poskytuje rýchly kontaktný účinok ako dotykový a požerový jed. Nová formulácia poskytuje vyššiu efektivitu zásahu, nižšie dávkovanie a bezproblémovú miešateľnosť. Prípravok Decis® Forte je bez obmedzenia z hľadiska rizika pre včely. Yoroi® je vysoko efektívny širokospektrálny insekticíd registrovaný v širokej škále plodín proti cicavým a žravým škodcom. Patrí do skupiny neonikotinoidov, je to vo vode rozpustný prášok (SP), obsahuje 200 g/l úč. látky acetamiprid a pôsobí kontaktne a systémovo.

Odporúčanie pre repku pred kvitnutím a počas kvitnutia

Po oslabení systémového účinku prvého ošetrenia so Sivanto® Energy odporúčame proti blyskáčikovi repkovému a krytonosom ošetriť porasty insekticídnym systémom D-ACT pred kvitnutím repky. Odporúčaná dávka Decis® Forte je 75 ml/ha a Yoroi® v rozsahu 0,08–0,1 kg/ha. Vyššiu dávku z uvedeného rozsahu odporúčame v prípade silnejšieho výskytu škodcov a pre zabezpečenie dlhšej reziduálnej účinnosti. Decis® Forte odporúčame použiť iba v oblastiach, kde sa doteraz nevyskytuje  rezistencia blyskáčika voči esterickým pyretroidom.

Ochranu proti byľomorovi kelovémukrytonosovi šešuľovému odporúčame vykonať sólo s prípravkom Yoroi® v dávke 0,18 kg/ha podľa výskytu škodcov v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania. Prípravok Yoroi® je bez obmedzenia z hľadiska rizika pre včely.

Pre ochranu porastov pri odkvitaní proti šešuľovým škodcom repky odporúčame použiť opäť Sivanto® Energy. Je potrebné sa zamerať prevažne na načasovanie ihneď po odkvitnutí. Systémová zložka flupyadifuron po aplikácii preniká aj do rastlinných pletív a je schopná pôsobiť proti larvám prítomných v šešuliach. V menej vyrovnaných porastoch z hľadiska kvitnutia je táto aplikácia účinná aj proti dospelcom, prevažne 2. generácie byľomora kelového (bejlomorka kapustová). Odporúčaná dávka proti šešuľovým škodcom je 0,5 l/ha. Vo všetkých aplikačných termínoch odporúčame využiť plné dávky prípravkov.

Výhodou D-ACT insekticídneho systému je komplexnosť ochrany repky proti významným jarným škodcom. Flexibilita v použití poskytuje široké možnosti využitia D-ACT pričom obidva prípravky ako insekticídny systém nájdu uplatnenie v ozimnej repke, maku a cukrovej repe. Striedanie účinných látok alebo ich používanie v kombináciach prispieva k zníženiu rizika tvorby rezistentných populácii škodcov. Pre optimalizáciu nákladov využite nákup prípravkov v cenovo zvýhodnenom balíčku - 3 l Decis® Forte + 5 kg Yoroi®.

Insekticídnu ochranu od tohto roku dopĺňa digitálny nástroj pre včasný monitoring a sledovanie výskytu škodlivých činiteľov. V spoločnosti Bayer sme na oddelení digitálnych technológií vyvinuli inovatívny prostriedok na zefektívnenie signalizácie náletov škodcov do porastov repiek. Tento digitálny žltý lapač Magic Trap je vybavený kamerou a v pravidelných intervaloch zasiela fotografie priamo do aplikácie Magic Scout mobilného telefónu a patentovaný softvér umelej inteligencie sa postará o identifikáciu počtu a rozlíšenie najvýznamnejších škodcov. Pre zvýhodnenú ponuku „digitálneho žltého lapača Magic Trap“ pri nákupe 3× insekticídneho systému D-ACT (9 l Decis® Forte + 15 kg Yoroi®) a násobkov uvedených množstiev kontaktujte našich regionálnych zástupcov v Českej republike.

Doporučená insekticidní ochrana řepky v ČR
Doporučená insekticidní ochrana řepky v ČR

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Související články

Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy

10. 06. 2024 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jaromír Chochola, CSc. Škůdci Zobrazeno 194x

Ochrana porostů máku setého proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům

07. 06. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 286x

Užitečné organizmy (52): Microgastrinae (II)

31. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 240x

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 383x

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 701x

Další články v kategorii Škůdci

detail