BASF
BASF
BASF

AGRA

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

06. 05. 2024 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 283x

Ochrana řepky proti škůdcům na jaře je asi jedním z nejdůležitějších úkolů pro zajištění zdravého porostu, a tím později kvalitního výnosu. Bohužel s restrikcí účinných látek nám pro ochranu zůstaly hlavně látky ze skupiny pyrethroidů a jediný zástupce ze skupiny neonikotinoidů - účinná látka acetamiprid. Tyto látky mají však poměrně krátkou dobu reziduálního působení, hlavně v porovnání s dříve nosnou látkou pro insekticidní ochranu řepky chlorpyrifos ze skupiny organofosfátů. Krátká doba reziduálního působení samozřejmě vede ke zvýšení počtu ošetření, a tím i k vytváření rezistence.

Limagrain

Zemědělci jsou vyzýváni k antirezistentní strategii, ke střídání přípravků s různým mechanizmem účinku, v tomto případě to ale není skoro možné. Musíme se tedy pečlivě dívat na jednotlivé látky, v čem se liší a jaké mají výhody, protože i ve skupině pyrethroidů najdeme významné rozdíly, které nám pomohou.

Trebon

Insekticid Trebon patří také do skupiny pyrethroidů. Ta se však na základě svého chemického složení dělí na dvě skupiny, esterické a etherické. Esterické pyrethroidy obsahují esterickou vazbu a molekulu alkoholu. Patří do ní např. lamda-cyhalothrin, deltamathrin, gamma-cyhalothrin, esfenvalerat atd., prostě všechny účinné látky na trhu, s výjimkou účinné látky etofenprox obsažené v přípravku Trebon.

Podoba molekuly esterických pyretroidů (označují se také pyrethroidy II. skupiny) je v podstatě stejná i dávkování těchto látek je stejné, cca 5 g úč. l./ha a je tedy mezi nimi i silná křížová rezistence. Naproti tomu Trebon má úplně jinou molekulovou strukturu skládající se jen z uhlíku, kyslíku a vodíku s etherickou vazbou a dosahuje tak vyšší a dlouhodobější účinnosti. I křížová rezistence s ostatními pyrethroidy je nižší. Jako jediný patří mezi etherické pyrethroidy (pyrethroidy I. skupiny). Dávka účinné látky je také zcela jiná - 57,5 g/ha, což odpovídá registrované dávce 0,2 l/ha Trebonu.

Přípravek Trebon je známý pro svoji velmi dobrou účinnost na blýskáčka. Výhodou je však i velmi vysoká účinnost na krytonosce a dřepčíky. Můžeme ho použít tedy nejen na ošetření proti blýskáčkům, tak jak je většina pěstitelů zvyklá, ale i na 1. a hlavně na 2. ošetření proti krytonoscům. Protože v době cíleného zásahu proti blýskáčkům se často v porostu ještě vyskytují krytonosci. Nebo naopak, při pozdějším cíleném ošetření proti krytonoscům, se již v porostu mohou vyskytovat blýskáčci. Tato univerzálnost tedy pomůže vyřešit oba škůdce. To jsou důvody proč by ošetření přípravkem Trebon nemělo chybět na žádném řepkovém poli.

Sumicidin

Také esterické pyrethroidy, kam řadíme pyrethroidy, mají v ochraně řepky své místo. Kvůli vysoké rezistenci je však již nedoporučujeme na ošetření proti blýskáčkům (to je práce pro etherický přípravek Trebon), ale na ošetření proti krytonoscům. V nabídce firmy Certis Belchim najdete přípravek Sumicidin obsahující účinnou látku esfenvalerat. Je to esterický pyrethroid s kontaktním, požerovým i silným repelentním účinkem, který je vysoce odolný proti rozpadu na světle, a tím vykazuje i dlouhodobější působení v porostu. Sumicidin je vhodné použít na ošetření proti krytonoscům v sólo aplikaci v dávce 0,15 l/ha nebo v dávce 0,1 l ha v kombinaci s přípravky s úč. l. acetamiprid.

V loňském roce se nám v praxi osvědčila varianta 1. ošetření proti krytonoscům přípravkem Sumicidin v kombinaci s přípravkem obsahujícím acetamiprid a následně za cca 4–6 dnů sólo aplikace Sumicidinu. V postřikovém sledu se pak pokračuje právě 1–2 ošetřeními přípravkem Trebon proti krytonoscům a blýskáčkům.

Graf 1: Vliv insekticidního ošetření ozimé řepky na výskyt blýskáčků (ZS Nechanice, 2023)
Graf 1: Vliv insekticidního ošetření ozimé řepky na výskyt blýskáčků (ZS Nechanice, 2023)

Související články

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 264x

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 588x

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

02. 05. 2024 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 433x

Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období

01. 05. 2024 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 326x

Další články v kategorii Škůdci

detail