BASF
BASF
BASF

AGRA

MANDARIN

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku ZANTARA.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti helmintosporióze pšenice.

Vliv aplikace přípravku na výnos pšenice jarní a HTZ pšenice, ječmene a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Ječmen jarní Fusariózy klasů 59–61 BBCH 35 1,5 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Žito jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Žito jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,9 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1,2 l max. 1×
detail