BASF
BASF
BASF

AGRA

DELARO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

Doporučení

Přípravek se v plodině aplikuje max. 2× za vegetační sezonu.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti stéblolamu v ječmeni a fuzariózám klasů v pšenici ozimé.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

SPa1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a fenamidon) vícekrát než 2× za vegetační sezonu plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI a azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál přípravku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen, tritikale, žito
5
4
4
4

Minoritní použití - ječmen, oves

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Další společné pokyny pro použití přípravku:

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Přípravek se v plodině aplikuje max. 2× za vegetační sezonu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen, tritikale, žito, oves
5
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen jarní Rez plevová 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen jarní Padlí travní 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu, minor. reg.: EU
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen ozimý Rez ječná 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen ozimý Rez plevová 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen ozimý Padlí travní 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Oves jarní Rez travní BBCH 33–69 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu, minor. reg.: EU
Oves jarní Padlí travní BBCH 33–69 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu, minor. reg.: EU
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa BBCH 33–69 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu, minor. reg.: EU
Oves jarní Rez ovesná BBCH 33–69 35 0,75 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu, minor. reg.: EU
Pšenice jarní Padlí travní 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 35 0,7 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice ozimá Stéblolam 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 35 0,7 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice ozimá Padlí travní 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Pšenice ozimá Rez plevová 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Tritikale ozimé Padlí travní 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 35 0,7 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Tritikale ozimé Rez pšeničná 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Žito ozimé Padlí travní 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 35 0,7 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Žito ozimé Braničnatka plevová 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
Žito ozimé Rez pšeničná 35 1 l 200–400 l max. 2× za vegetační sezonu
detail