BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PRIAXOR EC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

100–300 l/ha

postřik

Dávkování volíme podle předpokládané intenzity napadení plodiny.

Přípravek není určen pro použití v podmínkách vysokého infekčního tlaku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale, žito

6

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 0,75-1,5 l 100–300 l max. 1×
detail