BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CHAMANE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do pšenice, ječmene, žita, triticale, ovsa, řepky olejky, hrachu, chřestu, mrkve, cibule, póru, brokolice, zelí, květáku a kapusty.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

50–150 l/ha

aplikace do půdy

brokolice, kapusta hlávková, kapusta krmná, kapusta růžičková, zelí hlávkové

200–600 l/ha

postřik

chřest

300–1000 l/ha

postřik

cibule, cibule šalotka

200–500 l/ha

postřik

10 dnů

hrách

200–500 l/ha

postřik

14 dnů

ječmen, pšenice

200–300 l/ha

postřik

14 dnů

květák

400–600 l/ha

postřik

mrkev

200–600 l/ha

postřik

7 dnů

pór

200–1000 l/ha

postřik

10 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Použití v bramborách:

Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy. Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje. Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby. Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, řepka olejka, chřest, cibule, cibule šalotka, pór, mrkev, brambor, brokolice, zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, kapusta krmná, hrách, květák

4

4

4

4

Pro aplikaci do chřestu: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do hrachu, mrkve: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Pro aplikaci do cibule, cibule šalotky, póru: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Kořenomorka bramborová při výsadbě na půdu AT 3 l pole
Brambor Koletotrichové vadnutí brambor při výsadbě na půdu AT 3 l pole
Brokolice Plíseň zelná 35–39 BBCH 14 1 l pole
Brokolice Alternariová skvrnitost košťálovin 35–39 BBCH 14 1 l pole
Cibule Plíseň cibulová 14–45 BBCH 14 1 l cibule včetně cibule šalotka, pole
Hrách Antraknóza luskovin 51–61 BBCH 14 1 l pěstování na zelený hrášek vyluštěný, pole
Hrách Antraknóza luskovin 51–61 BBCH 14 1 l pěstování na zrno, pole
Chřest Rez chřestová 51–92 BBCH - 1 l pole
Chřest Černá hniloba chřestu 51–92 BBCH - 1 l pole
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 35 1 l pole
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 1 l pole
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH 35 1 l pole
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 1 l pole
Kapusta Plíseň zelná 35–39 BBCH 14 1 l kapusta hlávková, kapusta růžičková, kapusta krmná, pole
Kapusta Alternariová skvrnitost košťálovin 35–39 BBCH 14 1 l kapusta hlávková, kapusta růžičková, kapusta krmná, pole
Květák Plíseň zelná 35–39 BBCH 14 1 l pole
Květák Alternariová skvrnitost košťálovin 35–39 BBCH 14 1 l pole
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 12–47 BBCH 14 1 l pole
Pór Rez póru 14–45 BBCH 21 1 l pole
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice jarní Rez plevová 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l pole
Pšenice ozimá Rez plevová 31–69 BBCH 35 1 l pole
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 60–71 BBCH 21 1 l pole
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–71 BBCH 21 1 l pole
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–71 BBCH 21 1 l pole
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–71 BBCH 21 1 l pole
Zelí Plíseň zelná 35–39 BBCH 14 1 l zelí hlávkové, pole
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 35–39 BBCH 14 1 l zelí hlávkové, pole
detail