BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MAXENTIS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry, přičemž současně platí požadavek na použití zařízení omezující úlet s redukcí 50 % nebo 75 %; nebo než 5 metrů, kdy již není požadavek na trysky omezující úlet.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito

100–400 l/ha

postřik

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu v pšenici průměrné účinnosti.

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka olejka

4

4

4

4

 

Obilniny ozimé (pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé), řepka olejka ozimá:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost ?3°). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen jarní Padlí travní 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen ozimý Padlí travní 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 50–69 BBCH 42 0,8-1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 50–69 BBCH 42 0,8-1 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 50–69 BBCH 42 0,8-1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 50–69 BBCH 42 0,8-1 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,8-1 l
Žito jarní Rez žitná 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
Žito ozimé Rez žitná 30–65 BBCH 35 0,8-1 l
detail