BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

METSUKO

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, řepka olejka

200–600 l/ha

postřik

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu choroby. Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ječmen, pšenice, řepka olejka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Rzi - obilní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Rzi - obilní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Rez travní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Rzi - obilní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez travní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Rzi - obilní 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–59 BBCH 42 1,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 61–65 BBCH 56 1,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku podzim 16–18 BBCH, jaro 39–59 BBCH 56 1,2-1,5 l 200–600 l max. 1×, fomová hniloba brukvovitých, fomové černání krčku řepky olejné
detail