Chemap Agro s.r.o.

SYSTIVA

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Dávka vody: podle typu mořičky

Způsob aplikace: moření

Maximální množství vysévaného namořeného osiva 180 kg/ha se vztahuje k použití maximální povolené dávky přípravku. Výsevek musí odpovídat dávce přípravku tak, aby nebyla překročena maximální dávka účinné látky fluxapyroxad 90 g/ha.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Vyšší dávku z rozmezí použijte u odrůd náchylných k výskytu uvedených chorob.

U listových chorob je účinnost aplikace omezena na počáteční růstové fáze plodiny. K zajištění dobrého zdravotního stavu během celého vegetačního období může, zejména v letech příznivých pro rozvoj listových chorob, vzniknout potřeba dalšího ošetření.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Rez ječná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Padlí travní moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Rez ječná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Padlí travní moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,5 l/t osiva
Oves jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Rez pšeničná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Padlí travní moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Rez plevová moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice ozimá Rez pšeničná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice ozimá Padlí travní moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice ozimá Rez plevová moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 0,75 l/t osiva + 1,5 l/t Premis 25 FS RED reg. dávka:1,0–1,5 l/t osiva
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail