BASF
BASF
BASF

AGRA

SYSTIVA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Dávka vody: podle typu mořičky

Způsob aplikace: moření

Maximální množství vysévaného namořeného osiva 180 kg/ha se vztahuje k použití maximální povolené dávky přípravku. Výsevek musí odpovídat dávce přípravku tak, aby nebyla překročena maximální dávka účinné látky fluxapyroxad 90 g/ha.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Vyšší dávku z rozmezí použijte u odrůd náchylných k výskytu uvedených chorob.

U listových chorob je účinnost aplikace omezena na počáteční růstové fáze plodiny. K zajištění dobrého zdravotního stavu během celého vegetačního období může, zejména v letech příznivých pro rozvoj listových chorob, vzniknout potřeba dalšího ošetření.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Minoritní registrace - ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

ostropestřec mariánský

850–900 ml/100 kg osiva

moření

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

ostropestřec mariánský

zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování

Přípravek se ředí vodou tak, aby celková dávka roztoku s mořidlem byla 1,0 l/100 kg osiva.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Rez ječná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Padlí travní moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Rez ječná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Padlí travní moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost moření osiva AT 1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Ostropestřec Septorióza moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Ostropestřec Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Ostropestřec Kladosporiová skvrnitost listů moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Ostropestřec Plíseň šedá moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Ostropestřec Alternáriová skvrnitost moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Oves jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 0,75 l/t
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice jarní Rez pšeničná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice jarní Padlí travní moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice jarní Rez plevová moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice ozimá Rez pšeničná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice ozimá Padlí travní moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice ozimá Rez plevová moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva doporučená dávka 1,5 l/t
detail