Chemap Agro s.r.o.

VARIANO XPRO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě.
Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito
200–400 l/ha
postřik
max. 2×
14 dnů

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu ovsa.

Vliv přípravku na zpracovatelské procesy ošetřovaných plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
7
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Oves jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Oves jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail