BASF
BASF
BASF

AGRA

VARIANO XPRO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě.
Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito
200–400 l/ha
postřik
max. 2×
14 dnů

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu ovsa.

Vliv přípravku na zpracovatelské procesy ošetřovaných plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
7
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Oves jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Oves jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,25 l 200–400 l max. 2×
detail