BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SIRANO

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku PROTENDO EXTRA.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro podzimní aplikaci do řepky olejky.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do řepky olejky ozimé.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

100–300 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti proti stéblolamu v obilninách, proti fuzariózám klasů v pšenici a proti cylindrosporióze v řepce olejce.

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito, řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Stéblolam 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen jarní Rez plevová 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen jarní Fusariózy klasů 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Fusariózy klasů 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Stéblolam 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Rez plevová 30–61 BBCH AT 1 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1 l
Oves jarní Rez ovesná 30–61 BBCH AT 1 l
Oves jarní Padlí travní 30–61 BBCH AT 1 l
Oves jarní Stéblolam 30–61 BBCH AT 1 l
Oves ozimý Padlí travní 30–61 BBCH AT 1 l
Oves ozimý Stéblolam 30–61 BBCH AT 1 l
Oves ozimý Rez ovesná 30–61 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Stéblolam 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Stéblolam 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 14–69 BBCH 61 1 l
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 14–69 BBCH 61 1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–69 BBCH 61 1 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale jarní Stéblolam 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale ozimé Stéblolam 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l
Žito jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Žito jarní Stéblolam 30–69 BBCH AT 1 l
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH AT 1 l
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Žito ozimé Stéblolam 30–69 BBCH AT 1 l
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH AT 1 l
detail