BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

JADE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebuconazole, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pří podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně podzemní vody pro podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, žito, tritikale

200–300 l/ha

postřik

ječmen, řepka olejka, hořčice, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

Při podzimní aplikaci v řepce proti fomové hnilobě má přípravek v dávce 1,0 l/ha růstově-regulační efekt.

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, žito, tritikale, ječmen, řepka olejka, hořčice, slunečnice

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–300 l
Hořčice Fomové černání stonku 30–39 BBCH 56 0,75-1 l 200–400 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–39 BBCH 56 0,75-1 l 200–400 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 30–39 BBCH na jaře 56 0,75-1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–19 BBCH na podzim 56 0,75-1 l 200–400 l
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 59–65 BBCH 56 1 l 200–300 l
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 59–65 BBCH 56 1 l 200–300 l
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 59–65 BBCH 56 1 l 200–300 l
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 59–65 BBCH 56 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
Žito ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–300 l
detail