BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SILVRON XPRO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

ječmen, pšenice, žito, tritikale

100–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska
50 %

tryska
75 %

tryska
90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, pšenice, žito, tritikale

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,25 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,25 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Tritikale jarní Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Tritikale ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Žito jarní Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,25 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,25 l
detail