BASF
BASF
BASF

AGRA

ARENA

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku AMISTAR OPTI.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

100–400 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti helmintosporióze pšenice a rynchosporiové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

5

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Tritikale jarní Rez žitná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Tritikale ozimé Rez žitná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH AT 2,5 l 100-400 l max 1×
detail