Chemap Agro s.r.o.

BOUNTY

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku SPEKFREE
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do pšenice ozimé, ječmene jarního, jarní a letní aplikaci do řepky olejky.

SPe1: Podzimní aplikace do řepky olejky: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek , jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol vícekrát než jednou za dva roky na témže pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Při jarní aplikaci do řepky olejky ozimé a jarní, při jarní a letní aplikaci do jarních a ozimých obilnin (1 x 0,6 l př./ha tj. 1 x 258 g ú.l./ha): S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Při aplikaci v řepce olejce na podzim v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti helmintosporióze pšenice v pšenici ozimé a proti padlí travnímu a rynchosporiové skvrnitosti v ječmeni jarním.

Přípravek v řepce olejce vykazuje vedlejší růstově-regulační efekt.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně úč. l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka, obilniny
4
4
4
4
Při jarní aplikaci do řepky olejky, při aplikaci do obilnin: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
detail