Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

REVYCARE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

100–300 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

6

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Oves jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Oves ozimý Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
detail