BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

IMTREX XE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Oves jarní Rez ovesná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Oves ozimý Rez ovesná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Tritikale jarní Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Tritikale jarní Rez pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Žito jarní Rez žitná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Žito jarní Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez plevová 25–69 BBCH AT 2 l 150–300 l max. 2×
detail