BASF
BASF
BASF

AGRA

REVYSTAR XL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina,

oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, triticale, žito, oves

100–300 l/ha

postřik

 

cukrovka, řepa krmná

150–400 l/ha

postřik

14 dnů

Při použití přípravku do cukrovky a řepy krmné se nižší dávka z uvedeného rozmezí použije při nižším infekčním tlaku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, cukrovka, řepa krmná

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Cukrovka Rez řepná 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Cukrovka Padlí řepné 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Oves jarní Rez ovesná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Oves jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Oves ozimý Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Oves ozimý Rez ovesná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Řepa krmná Rez řepná 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Řepa krmná Padlí řepné 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 30–49 BBCH 28 0,7-1 l 150–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1,5 l 100–300 l max. 1×
detail