BASF
BASF
BASF

AGRA

SINSTAR

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Pšenice, ječmen:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Řepka olejka:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

14 dnů

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti rynchosporiové skvrnitosti ječmene.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, řepka olejka

4

4

4

4

Pšenice, ječmen: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Řepka olejka: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Černě na obilninách 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Černě na obilninách 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
detail