BASF
BASF
BASF

AGRA

LIBRAX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen

100–300 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 2 l max. 2×
detail