BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MAGANIC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do ozimé řepky olejky.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry, přičemž současně platí požadavek na použití zařízení omezující úlet s redukcí min. 50 % NEBO než 5 metrů, kdy již není požadavek na zařízení omezující úlet omezující úlet.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito,

tritikale

150–400 l/ha

postřik

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.

 

Přípravek vykazuje proti fuzariózám klasu v pšenici průměrnou účinnost.

Přípravek vykazuje proti rynchosporiové skvnitosti v ječmeni průměrnou účinnost.

Přípravek vykazuje proti rynchosporiové skvrnitosti v žitě průměrnou účinnost.

Přípravek vykazuje proti fomovému černání stonků řepky průměrnou účinnost.

Pouze podzimní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomovému černání stonku. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

třída omezení úletu

bez redukce

50 %

75 %

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, žito, tritikale, ječmen, řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina

třída omezení úletu

bez redukce

50 %

75 %

90 %

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]

pšenice, žito, tritikale, ječmen, řepka olejka ozimá

5

3

3

3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen jarní Rez ječná 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen ozimý Rez ječná 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 39–59 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice jarní Rez plevová 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice ozimá Rez plevová 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–20 BBCH AT 0,8-1 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Tritikale jarní Rez plevová 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Tritikale ozimé Rez plevová 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Žito jarní Rez žitná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
Žito ozimé Rez žitná 39–69 BBCH AT 0,8-1 l
detail