BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FOLICUR EXTRA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi ?aplikacemi

hořčice

200–400 l/ha

postřik

řepka olejka jarní

200–400 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

na podzim BBCH 15–30,

na jaře BBCH 33–51

120 dnů

pšenice ječmen, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu.

Při aplikaci na jaře, pouze 1× za vegetaci plodiny, za podmínek silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku. Použití přípravku konzultujte s držitelem povolení.

V etiketě je možné uvést větu:

„Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti helmintosporióze pšenice“.

„Přípravek vykazuje významný růstově-regulační účinek na porost řepky ozimé před přezimováním“.

Vliv aplikace přípravku na výnos pšenice jarní a HTZ pšenice, ječmene a žita konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv na klíčivost osiva pšenice, ječmene, žita a triticale.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

obilniny, řepka, hořčice

4

4

4

4

Minoritní použití - mák setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

mák setý

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

mák setý

4

4

4

4

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

mák setý

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

mák setý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Hořčice Fomové černání stonku 33–51 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,8 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH, preventivně 35 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,8 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,8 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,8 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Mák Padlí máku 21– 69 BBCH, preventivně, při prvním výskytu 56 1 l 200–600 l max. 1×, regulace růstu, minor. reg.: EU
Pšenice jarní Rez pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH, preventivně 35 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH, preventivně 35 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 33–51 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 33–51 BBCH na jaře, preventivně 56 1 l 200–400 l max. 1× na podzim
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 15–30 BBCH na podzim, preventivně 56 1 l 200–400 l max. 1× na podzim
Tritikale jarní Rez pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito jarní Rez pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito jarní Braničnatka plevová 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito jarní Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30 (32)–59 BBCH, preventivně 35 0,6 l 200–400 l max. 2×
detail